گریختن ازخدا

پناه بردن بە خدا یا گریختن از او
اصول

پناه بردن بە خدا یا گریختن از او

گریختن از خدا یا پناە بردن بە خدا؟ برای جواب به دو سوال از سوالات فکری و فلسفی و جوهریِ…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن