گریه ی خانم معلم

انشایی که خانم معلم را به گریه انداخت!
تاریخ

انشایی که خانم معلم را به گریه انداخت!

چرا خانم معلم گریه کرد؟ خانم معلم از دانش آموزانش خواست که انشایی نوشته و در آن خواسته هایشان را…
دکمه بازگشت به بالا