قرآن

۱۵ وصیّت برای دوستداران قرآن

۱۵ وصیّت برای دوستداران قرآن (حافظان و تلاوت کنندەگان قرآن)

 این چند نکتەای کە در دست است، ١۵ وصیّت برای تلاوت کنندگان عزیز و محبان قرآن، دربارەی شیوه‌ی خواندن و تلاوت کردن کلام پروردگار می‌باشد. شکر و سپاس بی پایان برای خدای مهربان که مرا توفیق عطا فرمود که امسال نیز یک بار دیگر مطالب سودمندی در خدمت شما قرار دهم.

۱ـ از وقت اضافی خودت برای قرآن قرار مدە، بلکە وقت مناسب و معینی را انتخاب کن و اجازە ندە کسی این وقت گرانبها را از تو بگیرد، از آن به نحو احسن استفادە کن.

۲ـ قبل از شروع تلاوت قرآن، وضویت را تجدید کن و رو بە قبلە و با پناه گرفتن بە خدا از شر شیطان و با نام خدا تلاوت را شروع کن، تا اجر و پاداش بزرگی کسب نمایی و خواندن قرآن جلو چشمانت آشکار باشد.

۳- سعی کن صدایت در وقت تلاوت قرآن آنقدر بلند نباشد کە هم خودت خستە شوی و هم کسانی کە اطرافت هستند را اذیت کنی و نە آنقدر هم آرام باشد کە خودت بیزار و خستە شوی و سرعت خواندنت هم وسط باشد، نە خیلی سریع باشد کە نفهمی چه می‌گویی، نە خیلی هم آرام باشد کە بی طاقت و خستە و بیزار شوی.

۴- قرآن هیبت خودش را دارد، هر کسی کە قرآن را در دل و روحش بزرگ داشت، خدای پروردگار در میان مردم او را بزرگ می‌دارد و احترامش را بالا می‌برد؛ پس هر وقت کە مشغول تلاوت قرآن بودی، حرف و گفتگو با اطرافیان، تلاوتت را قطع نکند.

۵- سلف صالح وقتی سورە ای از قرآن را تلاوت می‌کردند، تا آخر سورە ادامە می‌دادند و آن را بە اتمام می‌رساندند و سورە ی قرآن را قطع نمی نمودند. این هم شیوەای از ادب و احترام برای کلام پروردگار است، امروزه متأسفانە کسانی یافت می‌شوند که حتی خواندن یک آیە از قرآن را قطع می‌کنند و آن را بە اتمام نمی‌رسانند.

۶- وقتی شروع بە تلاوت کردی، به هیچ کس رو مکن، هر کسی هم کە خواست با تو صحبت کند، با دست بدو اشارە کن که مشغول خواندن قرآن هستی و از او عذرخواهی کن، این هم احترام به کلام  پروردگار است.

۷- اگر لازم بود کە با کسی حرف بزنی و مجبور بودی تلاوتت را قطع کنی، فوری جواب ندە، بلکە بگذار کمی منتظر بماند تا تو بە آخر آیە برسی و در جای مناسب قرائتت را تمام کنی.

۸- لازم است در وقت تلاوت زبانت حرکت کند، تنها با نگاه کردن با چشم کافی نیست و این نوع تلاوت  بە شمار نمی آید، این هم فتوای شیخ ابن بارە رحمت خدا بر او باد می‌باشد.

۹- جائز نیست کە چند آیەای را تلاوت کنی و در حین خواندن بە برنامەهایی همچون تویتر و تلگرام و فیس بوک خودت را مشغول کنی و دوبارە سراغ قرائت بیایی و بعداً برگردی سراغ برنامەها و همین طور ادامە بدهی. چنین رفتاری هنگام تلاوت قرآن، روش مناسب و محترمی نیست.

۱۰- پسندیدەتر و بهتر است کە بە مسجدی دور بروی کە آشنا و دوست و رفیقان خودت آنجا نباشند. همچنان خواهران مسلمان در اتاقی خلوت کە کسی در آنجا حضور نداشتە باشد قرآن بخوانند، تا بە تنهایی بدور از مردم از تلاوت قرآن لذت ببرند و در آیەهای قرآن تدبر کنند.

۱۱ـ این نکتە خیلی مهم است، بدترین دوست و رفیق هنگام تلاوت قرآن موبایل است. برای همین بە نظرم بهتر است کە موبایل را در خانە یا داخل ماشین بگذاری و تنها بدون گوشی برای تلاوت قرآن بروی و این هم بخاطر این است کە شیطان نتواند از راه آن وارد شود و به تو نزدیک شود.

۱۲ـ در وقت تلاوت قرآن بی گمان بر آیاتی گذر می‌کنی کە از رحمت و بخشش و مهربانی خدا تعریف می‌کند و همچنان بر آیاتی دیگر هم گذر می‌کنی کە خشم و سزای خدای بزرگ را بیان می‌کند. هر بار کە بە این آیە ها رسیدی، نفسی تازە کن و دستانت را رو بە آسمان بلند کن و از پروردگار طلب بخشش و مغفرت و عفو و گذشت کن، این اثر  زیادی در روح و جان تو بجای می گذارد.

۱۳ـ اگر در خواندن قرآن کند بودی و یا خیلی خوب و واضع نمی‌توانستی قرآن را تلاوت کنی، این را بدان کە اجر و پاداش خواندنت دو برابر است و لازم می‌دانم کە قرآن را بە صورت صوتی در تلفنت داشتە باشی و بهش گوش بدهی.

۱۴ـ در هنگام تلاوت قرآن، بهتر است تا پایان سوره توقف نشود. ابن عمر رحمت خدا بر او باد وقتی خواندن سوره ای از قرآن را شروع می‌کرد، تا آخر سورە توقع نمی‌کرد و از خواندن دست بر نمی داشت.

۱۵ـ تلاوت بیش از حد و مسابقە بر بیشتر ختم کردن قرآن تو را مشغول نسازد کە نتوانی در آیات قرآن تدبر کنی، چرا که تلاوت با تدبر و تکرار چندین و چندین بار آیه‌ای و تفهیم آن و در نتیجه صیقل دادن قلب بدان، بسیار بهتر و سودمندتر از قرائت چندین صفحه بدون تدبر و با سرعت خواندن می‌باشد.

از درگاە خدای پروردگارم می‌خواهم که خواننده و منتشر کننده این مطلب را سودمند گرداند.

پخش این مطلب برای هر  مسلمانی جائز است.

منبع: سایت نوگرا
مترجم: گیلاس عبدی
ویراستار: سوزی میحراب

از طريق
گیلاس عبدی
منبع
sozimihrab
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا