لطفا بخش الزامی را تکمیل کنید!
لطفا یک تصویر را انتخاب نمایید.

قوانین ارسال مطلب

  • محتوای شما توسط مدیر سایت بررسی می شود و پس از تائید به لیست انتشار منتقل می شود.
  • محتوای شما با اسم خودتان منتشر می شود درصورتیکه محتوا منبع دارد حتما لینک مستقیم منبع در انتهای مقاله پیوست گردد.
  • مقاله و محتوای تائید شده شما ممکن است از 1 تا 60 روز در صف انتشار قرار بگیرد لذا پیشاپیش از صبوری شما متشکریم؛ تعداد مقالات ارسالی خیلی بالا است. درصورتیکه مقاله شما بعد از گذشت 60 روز منتشر نشد با مدیر سایت تماس بگیرید.
  • از ارسال مقالات کپی جدا خودداری فرمائید، مقالات و محتواها باید تالیفی، ترجمه یا بازنویسی باشند درصورتیکه مقاله شما ارزشمند است لطفا آن را با کلماتی کاملا متفاوت بازنویسی فرمائید.
  • طول مقالات شما باید بین 300 تا 1500 کلمه باشد درصورتیکه طول مقاله بیشتر است در چند بخش ارسال نمائید.
  • درصورتیکه محتوای شما دارای تصاویر متعدد است آن ها را در تلگرام برای یکی از مدیران ارسال نمایید و حتما اسم عنوان مقاله نیز ذکر گردد. 
  • سوزی میحراب در قبال انتشار مقالات شما هیچگونه مسئولیتی ندارد و تمامی مسئولیت و حقوق مادی و معنوی متعلق به شخص نویسنده یا ارسال کننده مطلب می باشد.