اندیشهقرآن

استعاذه پیامبران و صالحان در قرآن

چون استعاذه و پناه بردن به الله سبب درست انجام دادن تکالیف و رستگاری و نیز باعث خشنودی پروردگار شده و وسیله ی قرب به او می گردد . پیامبران الهی در این باره اسوه ی حسنه برای مردم هستند ؛ خود استعاذه نموده و مردم را نیز ارشاد به استعاذه کرده اند ؛ اینک به ذکر نمونه هایی از آن می پردازیم:

۱ – بعد از آنکه طوفان همه جا را گرفت و حضرت نوح سلام الله علیه ، پسرش را راهنمایی کرد تا سوارکشتی شود تا بدین وسیله نجات پیدا کند خداوند خطاب به او فرمود : “قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسئلن مالیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاهلین” .سورە ی هود آیه ی ٤٦ . ای نوح او اهلیت تو را ندارد و دارای عملی ناشایسته است ، از سر ناآگاهی درخواستی از من مکن ، به تو اندرز می دهم که نباید در زمره جا هلان قرا گیری . نوح عرض کرد : “قال رب اعوذ بك ان اسئلك ما لیس لی به علم والا تغفر لی و ترحمنی اكن من الخاسرین “آیه ی ٤۷ . نوح گفت : صاحب اختیارا ، به تو پناه می برم از اینکه نا آگاهانه درخواستی از تو کنم و اگر مرا نبخشی و بر من رحمت نیاوری ، زیانکار خواهم بود . “قیل یانوح اهبط بسلام منا و بركات علیك و علی امم ممن معك” . آیه ٤۸ . خطاب شد : ای نوح با سلام و برکاتی از جانب ما برتو و امت هایی از همراهانت از کشتی فرود آی .

۲ – وقتی که حضرت یوسف سلام الله علیه ، در مصر به حد رشد رسید و خداوند به او فرزانگی و دانش عطا کرد زنی که یوسف در خانه اش بود از او تمنای دلش را داشت و یک روز درها را بر روی یوسف بست و گفت بیا یوسف ، اما جواب یوسف این بود : “قال معا ذالله انه ربی احسن مثوای انه لایفلح الظالمون “. سوره ی یوسف آیه ی ۲۳ . پناە می برم بە اللە ، الله صاحب اختیار من است و مقامم را گرامی داشته است به راستی ستمگران رستگار نمی شوند . واژه ی معاذ : مصدر میمی است . “لقد همت بە وهم بها لولا ان رای برهان ربه ، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین” . آیه ی ۳٤ . آن زن آهنگ یوسف کرد و یوسف نیز اگر برهان صاحب اختیار را نمی دید آهنگ او کرده بود ، این گونه ، تا بدی و بی شرمی را از او باز داریم زیرا او از بندگان اخلاص یافته بود .
برهان پرورد گار و کلام یوسف که گفت : پناە بر خدا ، اجرای همان دستوری است کە در آیه ۲۰۰ سورە ی اعراف آمده است و برای تاکید در سوره ی فصلت آیه ی ۳٦ تکرار شدە است .
ودر آیه ۳۳ سورە یوسف خداوند درخواست حضرت یوسف را برای ما بازگو می کند که گفت : “قال رب السجن احب الی مما ید عوننی الیه” . یوسف گفت صاحب اختیارا زندان برای من خوشایند تر از ارتکاب گناهی است که از من می خواهند . نتیجه استعاذه و پاکدامنی و صبر یوسف به این ختم شد که خداوند می فرماید : “کذلک مکنا لیوسف فی الارض ” . یوسف آیه ٥٦ . این گونە یوسف را در سرزمین مصر اقتدار بخشیدیم .

۳ – وقتی کە فرعون گفت بگذاریدموسی را به قتل برسانم ، چون کسی ندارد ناگزیر است صاحب اختیارش را به یاری بخواند ، می ترسم دین مارا دگرگون سازد یا در این سرزمین تباهی به بار آورد موسی گفت : “انی عذت بربی و ربكم من كل متكبر لا یوءمن بیوم الحساب” . سوره ی غافر آیه ی ۲۷ . از شر هر متکبری کە بە روز حساب باور تدارد به صاحب اختیار خود و صاحب اختیار شما پناه می برم .

و درسوره الدخان آمده موسی گفت : بندگان خدا را بە من بسپارید کە من برای شما رسولی امین هستم و در برابر خدا سرکشی مکنید کە برای شما دلیلی روشن آورده ام ” وان عذت بربی و ربکم ترجمون “. آیه ی ۲۰ و از اینکە سنگسارم کنید بە صاحب اختیار خویش و صاحب اختیار شما پناه می برم .
توضیح ان که بیان ابتدا به ساکن موسی در مورد رجم از آنجا سرچمه گرفته است که قبل از موسی بسیاری از رسولان را قوم پیشین تهدید به رجم می کردند ، به آیات ۹۱ هود در مورد شعیب ، و٤٦ مریم در مورد ابراهیم ، و ۱۱٦ شعراء درمورد نوح توجه فرمایید . قرآن مبین ص ٤۹۷ .
ووقتی کە موسی بە قوم خود گفت : خدا می فرماید گاوی ذبح کنید و بنی اسرائیل نسبت استهزاء به موسی دادند او گفت : “اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین “. سوره ی بقره آیه ی ٦۷ . بە خدا پناە می برم از این کە در زمرە جاهڵان باشم .

٤ – و آن گاه که همسر عمران و مادر مریم اظهار داشت : صاحب اختیارا من عهد کرده ام فرزندی که در رحم دارم آزاد از قید و بندهای دنیایی در خدمت معبد تو باشد از من بپذیر که تو شنوا و دانایی و چون وضع حمل کرد با افسوس گفت : صاحب اختیارا من دختر زاده ام که قادر به این امر مهم نیست ، درحالی که الله به حال فرزندی که او به دنیا آورد دانا تراست و هیچ پسری ، از پسران آن زمانه ، چون این دختر نیست و اورا مریم نام نهادم ، “وانی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم” . سوره مریم آیه ی ۳٦ . و او و فرزندش را از شیطان طرد شده در پناه تو قرار می دهم . “فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا” . مریم ۳۷ .آنگاه صاحب اختیار مریم را به نیکویی پذیرفت و نهال وجودش را به تربیتی شایسته پرورش داد .

٥ – مریم سلام اللە علیها هنگامی کە بزرگ شد و بە خدمت معبد در آ مد و در محلی آرام در شرق بیت المقدس از خانواده خویش کناره گرفت و برای مناجات با پروردگار ، خود را از مردم پنهان کرد آنگاه جبرئیل را به سوی او فرستادیم و او به صورت بشری کامل اندام بر وی ظاهر گشت ، مریم گفت : “انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا” . سوره ی مریم آیه ی ۱۸ . از مزاحمت تو به خدای رحمان پناه می برم اگر پروا داشته باشی ؛ پس خداوند حضرت عیسی را به او بخشید .

٦ – خداوند خطاب به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم می فرمایند : ما یقینا قادریم عذابی که به آنان وعده داده ایم به تو بنمایانیم ، ولی تو بدی آنان را با روشی نیکوتر دفع کن ما به گفتار جاهلانه آنان داناتریم ،” وقل رب اعوذ بک من همزات اشیطان و اعوذ بک رب ان یحضرون” . سوره موءمنون آیه ی ۹۷و ۹۸ بگو صاحب اختیارا از وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم . واز آنکه نزد من حاضر شوند نیز ، صاحب اختیارا به تو پناه می برم .


عمرقادرپور ، سیمینه ی بوکان .

از طريق
عمر قادر پور
منبع
sozimihrab
نمایش بیشتر

عمر قادرپور

آذربایجان غربی - سیمینه - بوکان نویسنده و مترجم دعوتگر دینی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا