اندیشه

اسلام و  ضرورت حکومت اسلامی (۲-۲)

عبدالرحمان سبحانی

آیا راهی به سوی اتحاد حکومت های اسلامی و در نتیجه برپائی خلافت اسلامی در شرایط امروز جهانی وجود دارد؟
چنانکه گفته شد ، اگرچه راه رسیدن به عالی ترین سرمنزل سعادت و رفاهی که شایسته ی انسان است تنها و تنها از مسیر پیاده نمودن احکام اسلام می گذرد ، اما به علت مرزبندی های ساختگی و وضعی ، در حال حاضر و با این اوضاع و شرائط ، امکان برقراری نظام خلافت اسلامی حداقل در حال حاضر در کلِّ جهان اسلام یا وجود ندارد یا بسیار صعب و مشکل است ، اما این امر ، نباید مسلمانان را از رسیدن به حکومت جهانی اسلام یا چیزی شبیه آن در آینده نا امید کند …

بدون شک مرزهای بین المللی کشورها در آینده دستخوش دگرگونی خواهد شد و شبه امپراتوری هائی در جهان به وجود خواهند آمد و مسلمانان می توانند اگر نه به سبک و سیاق امپراتوری های گذشته ، دست کم بروش اتحادیه های منطقه ای ، مانند اتحادیه اروپا ، یک شبه امپراتوری را سازماندهی کنند که هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی حرف هائی برای گفتن داشته باشد ، اگرچە هر کسی کە مسلمان باشد و اسلام را بشناسد ، می داند کە راە سرفرازی و عزت اسلام و مسلمین از گذرگاه خلافت اسلامی می گذرد و کم نیستند رهبران و امامانی که برای تحقق این امر تا پای جان تلاش کردند اما کمتر کسی را در دوران معاصر می توان یافت که بسان نجم الدین اربکان ، نخست وزیر اسلام گرا ی اسبق ترکیه برای تقریب و هم گرائی امت اسلامی ایده پردازی کرده باشد ، ایشان برای احیای یک جبهه ی قدرتمند اسلامی در میان کشورهای مسلمان نشین تلاش های زیادی نمودند که متاسفانه به علت کهولت سن و مانع تراشی های مخالفان همچنین طرحی ، ناکام ماند و به آرزوی خود نرسید ، طرح نجم الدین اربکان این بود که مانند هشت کشور بزرگ صنعتی جهان که به جی هشت موسوم است هشت کشور بزرگ مسلمان را به نام دی هشت در کنار هم گرد آورد و یک شبه امپراتوری قدرتمند اسلامی را به وجود آورد که واحد پول مشترک و نیروی واکنش سریع ، مانند پیمان نظامی ناتو و بازار مشترک اقتصادی مانند اتحادیه ی اروپا داشته باشند ، بر اساس طرح اربکان ، بزرگ ترین کشورهای جهان اسلام ، مانند ترکیه و ایران و عربستان و مصر و اندونزی و مالزی و پاکستان و نیجریه ، که بزرگ ترین کشورهای مسلمان نشین از نظر جمعیت و توسعه ی نسبی هستند ، می توانند اتحادیه ی قدرتمندی را از نظر جمعیت و توانائی مالی و نظامی تشکیل دهند و کم کم به سوی اتحاد بیشتر گام بردارند و به تدریج به یک قطب بسیار نیرومند در دنیای امروز تبدیل شوند که تمام دنیا از آنها حساب ببرند ، این طرح می توانست کپی خلافت اسلامی تلقی شود و روز بروز گسترش یابد تا اینکه تمام جهان اسلام را در بر بگیرد و در تمام زمینه ها حرفی برای گفتن داشته باشد..

متأسفانه نجم الدین اربکان موفق نشد این طرح را به سرانجام برساند و پس از آنکه در انتخابات سال ۱۹۹۵میلادی حزب او توانست بیشترین آرا را بدست بیاورد و آقای اربکان در سمت نخست وزیری قرار گرفت ، تلاش های زیادی را به منظور تشکیل گروه دی هشت ( هشت کشور بزرگ اسلامی ) ترتیب داد و موفقیت هائی را نیز بدست آورد اما اسلام ستیزان داخل و خارج ترکیه اجازه ی ادامه ی این کار را به او ندادند و دادگاه قانون اساسی ترکیه به جرم تضاد تلاش های نجم الدین اربکان با نظام لائیک آن کشور ، حزب او را ( حزب رفاه ) منحل کرد و اربکان را نیز به زندان محکوم نمود  و تلاش های او برای تشکیل یک جبهه ی قدرتمند اسلامی ناکام ماند .

از چه راهی می توان به حکومت اسلامی رسید ؟ راه رسیدن به این امر حیاتی چیست ؟
با توضیحاتی که داده شد معلوم و مسلّم گردید که اسلام و حکومت لازم ملزوم یکدیگرند ، چون حکومت بدون اسلام نخواهد توانست سعادت و رفاه را در تمام زمینه ها محقق گرداند آن چنانکه اسلام بدون حکومت بدرد جامعه نمی خورد چون بسیاری از احکام آن تعطیل خواهند شد ، اکنون به این مسئله رسیده ایم که در عصر حاضر و در شرایط کنونی چگونه می توان به حکومت اسلامی رسید ؟ برای درک هرچه بهتر موضوع ، صغرا و کبراهای اشاره شده را مجددا یاد آوری می کنیم تا هرگونه ابهامی در این زمینه بکلی برطرف شود و قناعت کامل حاصل آید .
هر مسلمان اسلام شناسی اذعان کامل دارد که اسلام و حکومت نه تنها از هم جدا نیستند بلکه لازم ملزوم یکدیگرند و نیز هر مسلمان اسلام شناسی به خوبی می داند که حکومت اسلامی برترین نوع حکومت هاست چون قسط و عدل به معنای واقعی کلمه تنها در گرو حکومت اسلامی است و سعادت و خوشبختی انسان ها جز در حکومت اسلامی تحقق نمی پذیرد ، بنا براین تکلیف شرعی هر مسلمانی است کە برای حاکمیت اسلام تا سر حد امکان تلاش نماید و روش های منتهی بە حاکمیت اسلام را مورد تجربە قرار دهد… 
در جوامع امروزی ، أشکال مختلفی از حکومت ها وجود دارند ، از پادشاهی گرفته تا جمهوری و فرمانداری کل و فدرال و دمکراتیک و امیر نشین و غیره ، شیوه های مختلف حکومت در دوران معاصر می باشند ، حکومت اسلامی نیز یکی از روش های حکومتی است که هر مسلمانِ اسلام شناسی آن را بر دیگر روش های حکومتی ترجیح می دهد ، اینکه امتیاز حکومت اسلامی به نسبت حکومت های دیگر در چه چیزی نهفته است یک مقاله ی ویژه را می طلبد که به فرصت مناسب به آن نیز خواهیم پرداخت ، اما فعلا در صدد تبیین راهکار رسیدن به حکومت اسلامی هستیم و می خواهیم بدانیم راه رسیدن بحکومت اسلامی چیس؟
چنانکه معلوم و بدیهی است هر شیوه ی حکومتی طرفداران مخصوص خود را دارد که برای رسیدن به آن تلاش ها و فعالیت های سیاسی لازم را انجام می دهند ، قدر مسلم آنست که بدون فعالیت های منسجم سازمانی و تشکیلاتی و برنامه ریزی های حساب شده در عصر حاضر که عصر استفاده ی بهینه از کوچک ترین فرصت ها است ، امکان روی کار آمدن هیچ نوع حکومتی وجود ندارد..

به بیان دیگر ، برای تحقق حاکمیت مورد نظر ، قبلا باید بسترسازی های لازم صورت گرفته باشد و سازو کارهای تشکیل حکومت به تمام و کمال فراهم شده باشد و انگهی با آمادگی لازم حکومت داری را آغاز نمود  و قطعا بدون زمینه سازی لازم ، توفیقِ تشکیلِ هیچ نوع حکومتی بدست نخواهد آمد وچنانچه بدست هم بیاید دیری نخواهد پائید کە ساقط خواهد شد و قبل از رسیدن به کوچک ترین آرمان های خود از هم فرو می پاشد ، نتیجە اینکە باید قبل از تشکیل حکومت ، سازمان یا تشکیلاتی بسیار منسجم و سازمان یافتە کە معمولا حزب نامیدە می شود ، زمینە سازی لازم را برای روی کار آمدن حکومت اسلامی انجام داده باشد سپس وارد فاز حکومت داری بشود ، متأسفانه بعضی ها که دانش این موضوع را ندارند غیر کارشناسانه اظهار نظر می کنند که ضرورتی برای وجود احزاب اسلامی نیست و احزاب اسلامی مایه ی تفرق امت خواهند بود !!

چنانکه گفته شد اصحاب این طرز تفکر ، اکثرا آدم های فاقد دانش لازم در این خصوص می باشند و نه تنها احزاب اسلامی بلکه ضرورت حکومت اسلامی را نیز انکار می کنند ، اما حیرت آور این است که همین افراد ساده لوح که به شدت مخالف جنبش های اسلامی هستند نه تنها با جریان های سکولار مخالفتی ندارند بلکه بعضا عضو آنها نیز می باشند.. 
گفتنی است وقتی که سخن از ضرورت احزاب اسلامی می رود بدین معنا است که مجموعه ای از مسلمانان ‌آگاه و هوشیار و هوشمند و معتقد به ضرورت حکومت اسلامی با هم اندیشی و هم گرائی کنار هم قرار گرفته اند و بصورت سیستماتیک و روشمند به فراسوی احیای حاکمیت اسلامی گام بر می دارند ، پر واضح است که در میان همچنین مجموعه ای اگر اختلاف نظر هم وجود داشته که بسیار طبیعی است اما هرگز نباید اختلاف نظرها سر از نزاع و تفرقه و درگیری در آورد و در نتیجه وجهه ی احزاب اسلامی مخدوش شود که در این صورت جامعه ی اسلامی زیان های هنگفتی را متحمل می شود و خسارت های کمرشکنی را باید بپردازد ..

خلاصه مطلب اینکه ،
حکومت اسلامی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و بر هر فرد مؤمن و مسلمان فرض کفایه است که برای تحقق آن ،تلاش و کوشش نماید و باتوجه به اینکه حکومت اسلامی جز از راه فعالیت احزاب اسلامی متحقق نمی شود پس بر اساس قاعده ی اصولی ( ما لا یتمّ الواجب الّا به فهو واجب ) تشکیل احزاب اسلامی بعنوان مقدمه ی واجب ، ضروری و واجب می باشد بویژه در عصر حاضر بداهت این امر بر کسی پوشیده نیست .

والسلام علینا و علی عبادالله الصالحین .

عبدالرحمن سبحانی ، ۳۰/ ۸ /۹۶

  بخش (۱) حکومت اسلامی

نمایش بیشتر

عبدالرحمان سبحانی

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - اشنویه @ فعال دینی و دعوتگر اسلامی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا