دل نوشتهشعرمیلاد پیامبر

با چاکتر مو حە ممە د (د.خ) بناسین 

با چاکتر مو حە ممە د (د.خ) بناسین 

عە بدوڵڵا حە سە ن زادە

بە بۆنە ی 12ربیع الاول ساڵ وە گە ڕی لە دایک بوونی

موحەممەد ھاتیە سە ر دنیا لەو ڕۆدا
یادی بوو نت ھە ست دە کەیین دە خۆدا
موحەممە د ھە ر کە تۆ ھاتی بۆ وڵات
دێوە زمە ی ڕە شی بێ دینی, بۆی ھە ڵات
ھە رە کە س ببێت شتێکی لەجانتا دایە
حەق نە دە ھات گەر ھاتنی تۆ نە بوایە
ھاتی ببیە پێغە مە ری یە زدانی
لابە ری تۆ گشت بە رنامە ی شە یتانی
تۆ ھێنە ری مزگێنی ٸازادی بووی
دا نە ری ژیانی بە یە کسانی ٸەتووی
خەڵک تۆ ڕاتکێشان بۆ دە ست ھە ڵگڕتن
لە گشت کاری بە د و لە کچۆڵە کوشتن
ٸە تۆخە ڵکت ڕزگار کرد لە کۆ یلە تی
کۆیلە تی بۆ شتێک کە دە ست کردی خۆ یە تی
ھیناتە دە ر لە زیندانی . بوتخانە
تێکت شکاند ھە ر چی بوت بوو مە ردانە
لە نێوت برد فە ڕقی ماڵدار و نەدار
حە سانتە وە چینی بێ بە شی ھە ژار
ژن وپیاو ت بە پێی دە ستو ری یەزدان
شەریک زانی لە گشت مافە کانی ژیان
پساندت پێوە ندی ڕە گەزی و نیژادی
چەقاندت تۆ ڕیشە ی تە قواو عیبادی
ھە ر کەسێ تە قواو عیبادە ت کاری بێ
گە ورە ٸەوە با کە سبی کاردار بێ
جا ٸە گە ر کو مرۆفی زە نگی پێست ڕە ش
خوا پە رە ست بێ چاترە ڵەسە دی سپی وگەش
ڕێزی یەکجار زیاترە لە لای ٸیسلام
لە مرۆیەک کە وا سپی پێست بێ ونەفام

🌷🌷🌷

ٸە ودە م فە قیر لە ژێر دە ستی پوڵدار بوو
لە ٸەو دە م دا دنیا بە س بۆ زۆردار بوو
ھات ٸە و حاڵە ی تێک دا مو حە ممە دی ژیر
نە یھێشت زۆردار دە دان داگرێ ڵە فە قیر
دە وڵەمە ند و فە قیری وە ک یە ک دانا
پە تکی ڕە شی ستە می لە ملان ڕانا
موحە ممە د گشت خە ڵکی کردن بە برای یەک
ڕێی بە ستە م نە دا بارتە قای شاییە ک
زۆری خە ڵک ھاندا لە بۆ ز انیاری
ھە تا بۆی کرا دوری خستن لە بێکاری
مو حە ممە د بوو خەڵکی پێشکە واند بەھۆی
زە حمە ت و تێکۆ.شان و ٸیمانی خۆی

🌹🌹🌹

موحە ممە د بۆ ٸازاد کردنی کۆیلە کان
قۆڵی ھیممەتی ھەڵ ماڵی بە تە کان
پێکی ھێنا بە رنامەیە کی زۆر چاک
خە ڵکی بۆ یە ک کردن بەھاوکار و کاک
موحە ممە د وە حی بۆ ھات لەلای خواوە
موحە ممەد ھاواری کرد کێ بە ش خوراوە
تاکو ٸێمە حە قی بۆ و ە ر گرینەوە
با نە چێتە ناو قە بر بە قینەوە
موحە ممە د دژ بە زۆردار کە وتە کارزار
بە دەستور و بە ٸە مری خوای کردگار
دەستوری خواوەندی بێ وێنە و ھاوتا
لەوە ش عە مدە ن دوچار نە بوەبە خە تا
🌹🌹🌹

موحە ممە د کێشای زە حمە ت لە و ڕێگایە
بە ھیوای قودڕە ت وھێزی ٸە و خوایە
موحە ممە د پە یدای کردن پە یڕە و ویار
کە تێکە ڵ بوون لە ماڵدار و لە ھە ژار
ٸە وجار ھە ر ڕۆژکاری وی پەرە ی دە ستاند
ھە ر ڕوژدە یان نوستوی لە خە و ھە ڵ دە ستاند
بە ٸە خلاقی بناغەی کوفری دە ھە ژاند
دوژمنی لێقەوماویشی ھە ر دە یقیژاند
یارانی پاکی مو حەممەد بە گشیتی
بە شە و وڕۆژ قە ت به ریان نە دا پشتی
مو حەممە د دۆستی بە خە می ھەتیوان
موحە ممە د ڕێز و حورمەت گر لەمیوان
مو حەممەد بابی دڵسۆزی لا وە کان
سە ر پە رە ستی چاکی جە رگ بڕاوەکان

🌹🌹🌹

موحە ممە د پارێزە ی ٸە دە ب , شە ڕە ف
ٸە ی ٸە وە ی کە ساتێک نە ژیای بێ ھەدە ف
موحە ممە د ٸە ی داڕێژە ری مافی ژن
ٸە وکە سە ی نە تھێشت کە کچۆڵە بکوژن
مو حە ممە د ٸە ی لە نێو بە ری زۆر داری
مو حە ممە د ھێنە ری دینی یە کجاری
مو حە ممە د ھاندە ری خە ڵک بۆ قازانج
پێک ھێنە ری کۆ مە ڵێکی بە ٸا مانج
مو حە ممە د مێھرە بان دە گە ڵ منداڵان
موحە ممە د ٸە ی دوژمنی دزی وتاڵان
موو حە ممە د ٸە ی ٸە وکە سە ی ھە ر قسە ت وابوو
خە ڵکینە زۆر چاک بن بۆ دایک و بابوو

🌹🌹🌹

خە ڵکت فێری سە ر بە ستی کرد بە چاکی
پێکت ھێنا لە نێو ٸوممە تت کاکی
تۆ دڕاندت دە سرۆکە .پیسە ی نە زانی
خوێندنت بۆ ڕێڕە وانت ھە ل زانی
ٸە تۆ فە رمووت ھە ر ژن وپیاوی مو سوڵمان
دە بێ بدا بۆ زانست حە ول و تێکۆشان
واجبە ڵە سە ریان کە سەوادیان ھە بێ
نە وە ک نە زان بن ,ھیچ شتێ حاڵیان نە بێ
فەرمووت بڕۆن بۆ خوێندن وە لە و بۆ چین
پە ری ڕا دە خا بۆ خوێند کار باڵی بە رین

🌹🌹🌹

فە رمووت لەزمانی خوداوە ند لە قوڕٸان
ٸایا یە کن مرۆفی زانا و نە زان?
ٸە وە ندە شت قیمە ت دانا بۆ فیکر
ٸە وت زۆر پێ باڵا تر بوو لە زیکر
ٸەتۆ فە رمووت مرۆ فکر کات یە ک ساعەت
بۆی چاترە لە یە ک ساڵ نوێژ و تاعە ت
تۆ ڕە حمە ت بۆ جیھانیانی مو حە ممە د
تۆ دارای ٸە خلاڤی بانی مو حە ممە د

🌹🌹🌹

عە بدوڵڵا حە سە ن زادە – ساڵی 1365ی کۆچی ھە تاوی – گوندی قالوێ زە ندان ـناوچە ی گە ورکی سە ر بە شاری مە ھا باد (کاتێک کە لە وێ پیش نوێژو ووتاربێژ بووم )

نمایش بیشتر

عبدالله حسن زاده

سایت ســــۆزی میــــحڕاب در آذرماه 1392 با همت جمعی از اهل قلم خوشنام و گمنام تاسیس شد ســــۆزی میــــحڕاب بدون جنجال و در اوج عملگرایی به ترویج مبانی میانه روی می پردازد ســــۆزی میــــحڕاب با هیچ جریان و هیچ احدی درگیری ندارد ســــۆزی میــــحڕاب رسالتی جز همزیستی و دگرپذیری ندارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/mihrab777dcv3e/domains/sozimihrab.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/mihrab777dcv3e/domains/sozimihrab.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757