اصول

بندگي در برابر الله و  آزادگی در برابر همه!

 

تعريف بندگي:همه مي دانيم رسالت انسان درجهان آفرينش هستي،بندگي بدون قيد و شرط در مقابل خالق فرمانروا است و همه جوانب مختلف انسان را در برمي گيرد ؛ زندگي فردي،اجتماعي،عبادات و تاثيرآن برروح وجسم و از همه مهم تر آزادگي انسان است.

خداوندمتعال،درعبادات و بندگي،سرافرازي و سعادت و رستگاري دنيا و آخرت را براي ما به ارمغان مي آورد و مهر تاييد آن آيه ٧٢سوري احزاب مي باشد……

امانت سنگين (بارتکليف) را بر زمين و اسمان و کوه ها عرضه کرديم که پس ازبرداشتن سرباز زدند و از آن هراسناک شدند ولي انسان آن را برداشت.

و اين بندگي مسوليتي است که خداوند متعال انسان را براي آن آفريد و از روح خود در او دميد و او را مسجود ملايک ساخت که در آيه ٢٩سوره ي حجرمي فرمايد:پس وقتي او را درست کردم و از روح خود در او دميدم به فرشتگان گفتم که پيش او به سجده بيافتند.

و اين گونه بود به انسان عزت و احترام بخشيد آن هم در مقابل انتظاربندگي.

انسان به وسيله ي بندگي درحقيقت به روح خودتعالي مي بخشد و اثرات مطلوب آن رادرهمه جوانب مختلف زندگي خويش مشاهده خواهد کرد و اگر غير از اين باشد با روح منافات خواهدداشت و دچار مشکلات زيادي مي شود.

نمونه ي بارز آن عبادت است که اگر آن را به طرز صحيح و طبق دستورات الهی به عمل آوريم مايه ي آرامش روح و دل و خوشبختي انسان مي شود و افکار انسان از هجوم تفکرات مخرب در امان خواهدبود.

انسان فقط کالبدمادي نيست که مي بينيم و احساس مي کنيم و تنهاخوردن و آشاميدن نيست که موجب زنده ماندن و رشد و ترقي مي شود ، بلکه حقيقت انسان گوهرناياب و گران بهاي وجودش که روح است و به وسيله ي آن لباس پرافتخار اشرف مخلوقات را بر تنش پوشانده شد و تجلي يافت .چنان که بدن را براي بقا و تداوم حياتش نيازمند آب و غذا است،روح نيز براي ادامه رشد و تکامل اش نيازمند غذاي ويژه خويش است که عبارت است از:راز و نياز باخدا و تقرب جستن به ذات اقدس او.

و اين هدف تحقق نمي يابد مگر به وسيله ي عبادات و پيوند محکم با خداوند و آن چنان نيرو و توان براي او فراهم مي کند که همواره ادامه دارد و پايان نمي پذيرد. قلب انسان هميشه نسبت به پروردگارش احساس نياز مي کند و جز با ارتباط تنگاتنگ با وي،چيزديگري اين خلا را پر نمي کند.

بدون شک جامعه اي که از افراد و خانواده هاي فرمانبردار دستورات الهي تشکيل شود،جامعه اي سالم،مطيع فرمان خدا و وظيفه شناس و متعهد به شمار مي رود و همه اين دستاوردها، ارزشمند و مفيداندو بدون شک ثمرات شيريني همچون ،آزادي،برابري،برادري،صلح و آشتي ، امنيت و آرامش را به دنبال خواهد داشت.

که مطلب مورد بحث ما بيشتر آزادي است. بنابر اين با ارزش ترين دستاورد اين بندگي آزادي است، آزادي از بندگي و اسارت غيرخدا ، يعني اينکه انسان تنها از يک فرمان رواي قادر ، توانا، عليم وحکيم اطاعت کند و از همه قوانين بشري که نتيجه آن سرگرداني و استثمار است رهايي پيد اکند.

آيه ٢٩سوره ي زمر (خداوند مثلي زده است مردي است که چند ارباب ناسازگار در مالکيت او شريکند و هر يک او را به کاري مي گمارند و مردي است که تنها يک فرمانبردارد آيا  اين دو يکسانند….

و اين آزادي دروني انسان ارزشمندترين و اصيل ترين نوع ازادي به شمار مي رود که انسان را از قيد و بند الهه هاي متعدد و خواسته ها و سليقه ها و اوامر گوناوگون آنان در امان مي دارد.  

تهیه کشيدامحمودي

برگرفته :کتاب شناخت اسلام

نمایش بیشتر

شیدا محمودی

@ استان آذربایجان غربی - اشنویه @@ نویسنده ، شاعر و مترجم @ فعال مدنی و اجتماعی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا