اصول

رمضان و حضور پر رنگ مردم در مساجد؛ در گفتگو با ماموستا قادر ربانی فر

سوزی میحراب : با سلام خدمت استاد بزرگوار . از سایت وزین سوزی میحراب خدمتتان رسیده ایم, اگر چه استاد قادر ربانی فر شهره همه است  ولی خواستیم از زبان خودتان و بیشتر ایشان را بشناسیم, لطفا بیوگرافی مختصری از خودتان را برای سوزی میحرابی های ارجمند بیان بفرمایید

قادر ربانی فر : سلام علیکم ورحمەْاللە

قادرربانی فرـ فرزندعزیزـ متولد۱۳۴۲٫۰۶٫۱۱ـ زادگاهم روستای گَلوان حومە شهرستان نقدە می باشد ودرروستای پسوە حومەشهرستان پیرانشهربزرگ شدەام ودرروستای پسوە وارد مدرسە و تا پنجم ابتدایی تحصیل کردەام.

فروردین سال۱۳۵۵هجری شمسی وارد مسجد وحجرە شدم ودو سال اول دورە طلبگی ام درروستای پسوە سپری شد ونهایتا بهارسال۱۳۶۵درمسجد فاروق اعظم [خانقاە]پیرانشهرازمحضر مرحوم استاد بزرگوارحاج ماموستا ملا محمد بداغی فارغ التحصیل واجازە افتاء و تدریس گرفتم وازحجرە خارج وبرای اولین باردرروستای”جَرّان” تابع پیرانشهروارد شغل روحانیت شدم.

و دراول مهرماە سال۱۳۸۰٫ازشغل روحانیت خارج و تاکنون۱۳۹۷/۳/۴درپیرانشهرساکن می باشم.


سوزی میحراب : از حال و هوای پیرانشهر در رمضان ۱۴۳۹ هجری قمری بگویید. استقبال مردم خداجو از این ماه را چگونه می بنید؟

قادر ربانی فر :

 ۱ـرمضان برای عموم محبوب ودوست داشنی است.

۲ـ بندە برحسب تجربیاتم بە این نتایج رسیدەام که :

اـ مردم عموما دین را دوست دارند.

ب ـ برای دین حاضرند هزینەهایی نیزتقبل نمایند.

ج ـ دراین میان درنیم سده ی گذشتە روحانیت پا بە پای جامعە پیشرفت نداشتە است.

د ـدرجامعە،مردم درسطوح مختلف خانم ها وآقایان تحصیلات دارند.

ه ـروحانیت لازم است درخود وادارە مسجد واجرای امورات مربوطە تغییراتی ایجاد کنند

۱ـ روحانی یک سبب وواسطە است، اصل دین نیست،باید سعی وتلاش روحانی درتحبیب دین”دوست داشتنی کردن وشیرین کردن”برای مردم بە نهایت خود برسد –گفتمانش باید “پیامبرمآبانە”باشد.

۲ـ سنت های کلاسیک ازقبیل[سەڵای پارشێو]ووعظ وسخنرانی پشت بلندگوو…این ها را اصلاح نمایند.

درخیلی از خانوادەها افراد مختلف سنی موجودند ، پیرمردان وپیرزنان،اطفال،مریض ها،بانوان باعذرهای متعدد،کە مکلف بەروزەداری نیستند و زیاد شنیدەام کە ازمسجد وگردانندگان مسجد گلایە مندند.

۳ـ نسبت بەعبادات خصوصا نمازتراویح لازم است این سنت شریف چنانچە از پیامبر “صلی الله علیه و سلم”منقول ومروی است انجام گردد.


سوزی میحراب : همچنانکه مستحضرید مساجد نقش بسیار اساسی دارند در پر کردن اوقات رمضانی مردم روزه وار, بدون تعارف عملکرد ماموستایان در مدیریت مساجد را چگونه ارزیابی می کنید?آیا گفتمان آنان در خطبه های نماز  جمعه و سخنرانی های عصرانه و پس از تراویح را مطلوب,و مفید تشخیص می دهید?

قادر رربانی فر : چنانکە قبلا هم اشاراتی داشتم،و اگربخواهم  رُک بگویم، مطلوب نیست؛ ولی اینکەمطلوب نیست چەدلایلی دارد؟

بەنظراین حقیر،مهم ترین دلیل می تواند دو مورد باشد،

۱ـ هیئت امناء مسجد.

۲ـ روحانی مسجد.

دراین میان نقش روحانی  مسجد کە خیلی مهم است،و روحانی ازهمەلحاظ”اخلاق،علم”عمل”وحتی ازلحاظ خصایل طبیعی باید ازمردم جلوترباشد.


سوزی میحراب : مسجد موفق و دعوتگر جذاب در رمضان چگونه باید باشند و  چه برنامه هایی د اشته باشند؟

قادر ربانی فر :  آرایش و جذابیت مسجد بستە بە مجریان آن است وعمارت مسجد و نورمسجد درانجام عبادات فرضی وسنت های شریف نبوی و پخش واشاعە قرآن ومفاهیم آن نهفتەاست.

مسجدی کەپخش کنندە حکمت های قرآنی”ومن یۇت الحکمەْ فقدٲوتی خیرا کثیرا”آیە/۲۶۹/البقرە. باشد موفق است.

همان خیرکثیر کەهمگی دنبال خیرات هستیم.


سوزی میحراب : استاد گرامی, یکی از پدیده های مبارک در رمضان حضور زنان و بچه های روزه دار در مسجد است, به نظر شما ماموستایان چه برنامه هایی را باید برای این دو قشر داشته باشند?

قادر ربانی فر :

خدا،خدای مردم است،پیامبربرای مردم است،مساجد برای مردم است،و مردم ،زن ومرد پیر و جوان،با همە٘ طیف هایش ذی حق اند، و زندگی هم با همە تنوع ورنگارنگی اش مطلوب است وآغوش مهربانی خدا برای همە بازاست.

ماموستایان عزیزهم باید درب های مساجد را بە روی همە بگشایند تا این کە واسطە خیری بین خدا و مردم باشند و مردم را بە خداوند نزدیک ونزدیک تر نمایند.

[ای دعوتگر مسلمان توبرای وصل کردن مردم به خدا و اسلام آمده ای].


 

سوزی میحراب : یکی از زیبایی های رمضان کاسته شدن از بزهکاری ها و تخلفات اجتماعی است, و گاهی عده ای از این افراد, در صفوف به هم فشرده نماز جمعه و جماعت رمضانی مشاهده شده که با چشمانی گریان از خدایشان طلب آمرزش می کنند,  خطاب دینی دعوتگران ما در این باب چگونه باید باشد?

قادر ربانی فر :

اینکە درماە رمضان بزهکاری کمترمی شود، بەنظر می رسد ناشی ازاین است کە مردم بە صورت عام متوجە دین می شوند، دراین میان دست اندرکاران رمضان باید ازطرق مختلف مردم را با فلسفەی  دین بە ویژە نماز و روزە آشنا کنند.

ٳن الصلاەْ تنهی عن الفحشاء والمنکر.الآیە.

و هشدارهای لازم در جای خود دادە شود کە “فویل للمصلین،الذین هم یراۇن”الآیە.

نمازر و زە وعباداتی کە ثمرە ی مثبت نداشتە باشند،خود موجب ویل وعذابند.

 


سوزی میحراب : استاد فرزانه ؛ اگر پیام خاصی مدنظرتان است که در سوالات بدان نپرداخته ایم بفرمایید که سرا پا گوش و هوشیم.

قادر ربانی فر : امیدوارم موفق و مۆید باشید،خداوند بە شما اجرجزیل عطا فرماید.


سوزی میحراب : از اینکه وقت گرانبهایتان را به گفتگو با سوزی میحراب اختصاص دادید صمیمانه ممنون و متشکریم و از خداوند طول عمر توام با عزت و خدمت را برایتان مسالت داریم

قادر ربانی فر : امیدوارم موفق و سربلند باشید والسلام علیکم ورحمەْاللە.


مصاحبه کننده : یوسف ساجدی

نمایش بیشتر

یوسف ساجدی

????????????????نویسنده و مترجم و مدرس???????????????? ????فعال مدنی و کارشناس ارشد سیره نبوی ????

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا