ادبیاتمناجات

مناجات روزانه با خدا

إستغفارات جمیله 

✅اَستغفر اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ ذَنبٍ أذنبتُـــــهُ

✅اَستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ فَرضٍ تَرکتُـــهُ

✅اَستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ إنسانٍ ظلمتـُـهُ

✅اَستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ صالحٍ جَفَوتـُـهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ ظالمٍ صاحَبتـُـهُ

✅أستغفر اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ بِرٍّ أجَّلتـــُــــــهُ

✅أستغفر اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ ناصِحٍ أهَنتـُــهُ

✅أستغفر اللهَ العظیمَ
    مِن کُلِّ محمودٍ سَئِمتــُـهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ زُورٍ نَطَقـتُ بِـهِ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ حَقٍّ أضَعتـُـــهُ

✅أستغفر اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ باطِلٍ إتَّبعتـُــهُ

✅أستغفر اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ وقتٍ أهدَرتـُـهُ

✅أستغفر اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ ضًمیرٍ قَتَلتـُــهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ سِرٍّ أفشَیتــُــهُ

✅أستغفر اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ أمینٍ خَدَعتـُـهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ وَعدٍ أخلفتـُــهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
    مِن کُلِّ عَهدٍ خُنتــُـــهُ

✅أستغفر اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ امرِئٍ خَذَلتـُهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ صَوابٍ کَتَمتـُـهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ خَطَأٍ تَفَوَّهـتُ بِـهِ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ عِرضٍ هَتَکتـُـهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ سِترٍ فَضَحتـُـهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ لَغوٍ سَمِعتـُـهُ

✅أستغفر اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ حَرامٍ نَظَرتُ إلیـهِ

✅أستغفر اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ کَلامٍ لَهَوتُ بِــهِ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ إثـمٍ فَعَلتـُــهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ نُصحٍ خالَفتــُهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
      مِن کُلِّ عِلمٍ نَسِیتـُـهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
      مِن کُلِّ شَکٍّ أطَعتـُـهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ ظَنٍّ لازَمتـُـهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ ضَلالٍ عَرَفتـُـهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ دَینٍ أهمَلتـُـهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ مَعصیهٍ عَصَیتُ بِها رَبّی

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ ما وَعَدتُکَ بِهِ ثُمَّ عُدتُ فیهِ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ ما وَعَدتُ مِن نفسی وَلَم أوفِ بِهِ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ عَمَلٍ أردتُ بِهِ وَجهَکَ فَخالَطنی بِهِ غیرُک

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ نِعمَهٍ أنعَمتَ عَلیَّ بِها فاستَعنتُ بِها على مَعصیتِک

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ ذَنبٍ أذنبتُهُ فی ضِیاءِ النّهارِ
         أو سَوادِ اللَّیلِ فی مَلأٍ أو خَلَإٍ أو سِرٍّ أو عَلانِیَهٍ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
       مِن کُلِّ مالٍ إکتَسبتُهُ بِغیرِ الحَقِّ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ عِلمٍ سُئِلتُ عَنهُ فَکَتَمتُهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ قَولٍ صالِحٍ لَم أعمَل بِهِ وَخالَفتُــهُ

✅أستغفرُ اللهَ العظیمَ
     مِن کُلِّ فَرضٍ خالَفتُهُ وَمِن کُلِّ بِدعَهٍ إتَّبعتُهــا

✅أستَغفِرُاللهَ الَّذی لا إلهَ إلا هُوَالحَیُّ القُیّومُ وَأتوبُ إلیهِ

✅أستغفرُکَ رَبِّی لِتَقصیری وَ قِلَّهِ صَبری

✅أستغفرُکَ رَبّی حَتّى تَغفرَ لِی وَ تَرحَمَ ضَعفی

✅أستغفرُکَ رَبّی حَتّى تَرضى عَنّی وَتُدخِلَنی جَنَّتَکَ إنَّکَ أنتَ التّوّابُ الغَفورُ

نمایش بیشتر

ســــۆزی میــــحڕاب

سایت ســــۆزی میــــحڕاب در آذرماه 1392 با همت جمعی از اهل قلم خوشنام و گمنام تاسیس شد ســــۆزی میــــحڕاب بدون جنجال و در اوج عملگرایی به ترویج مبانی میانه روی می پردازد ســــۆزی میــــحڕاب با هیچ جریان و هیچ احدی درگیری ندارد ســــۆزی میــــحڕاب رسالتی جز همزیستی و دگرپذیری ندارد

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا