اصول

یک صد ویژگی پیامبر(صلی الله علیه و سلم)

۱- خداوند از همه پیامبران تعهد گرفته است که پیروانشان را به تبعیت از حضرت محمد(ص) فرا خوانند.

۲- آگاهی داشتن کامل اهل کتاب در مورد پیامبر اسلام(ص).

۳- از آغاز پیدایش دنیا و آن هنگام که حضرت آدم هنوز گِلی بی روح بود و از روح خداوند در او دمیده نشده بود، حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر مد نظر بوده است.

۴- حضرت محمد(ص) نخستین پیامبر بوده است.

۵- حضرت محمد(ص) خاتم  پیامبران است.

۶- پیامبر(ص) شایسته ترین رهبر و پیشرو برای همه ی پیامبران خدا و رهروان آنها ست.

۷- محمد(ص) پیامبر اسلام است.

۸- پیامبر(ص) بر مؤمنان اولویت دارد و برای تمام مؤمنان حتی از خودشان هم دلسوزتر است و همچنین همسران آن حضرت، مادران مؤمنان هستند.

۹- پیامبر(ص) نعمت و منت و هدیه ی خداوند بر بندگان است.

۱۰- پیامبر(ص) بزرگ و رهبر بنی آدم و بهترین مخلوقات خداوند می باشد.

۱۱- تبعیت از پیامبر(ص) و بیعت دادن با ایشان، همسان بیعت با خداوند و تبعیت از او می باشد.

۱۲- باور داشتن به پیامبر لازمه و مقدمه ی باور به خداوند است.

۱۳- پیامبر(ص) رحمت و مهربانی برای تمامی جهانیان است.

۱۴- حضرت محمد(ص) امین امت می باشد.

۱۵- دعوت پیامبر(ص) جامع و کامل و شامل است.

۱۶- خداوند مراقبت از جان پیامبر را ضمانت نموده است.

۱۷- خداوند دین محمد(ص) را ضمانت کرده است.

۱۸- خداوند به زندگانی پیامبر(ص) و برای ایشان سوگند یاد کرده است.

۱۹- خداوند در روز قیامت نسبت به امت محمد(ص) قدر و احترام ویژه قائل می باشد.

۲۰- خداوند با نام (محمد)، پیامبر(ص) را خطاب ننموده است.

۲۱- پیش و بیش از تمامی پیامبران در مورد ایشان صحبت شده است.

۲۲- صدا زدن پیامبر با نام کوچکشان منع گردیده است.

۲۳- بلند نمودن صدا در مقابل پیامبر منع شده و صحیح نمی باشد.

۲۴- پرداخت صدقه توسط مسلمانان هنگام نجوا و رازگویی با ایشان که بعد ها این حکم منسوخ شد.

۲۵- سوگند یاد نمودن خداوند به شهر پیامبر(ص).

۲۶- خداوند پیامبر را نوری تابان معرفی و قرار داده است.

۲۷- خداوند بعضی از شریعت های پیامبر(ص) را در آسمان فرض نموده است.

۲۸- خداوند بجای پیامبر(ص) خود پاسخگو بوده است.

۲۹- استمرار در صلوات فرستادن بر پیامبر(ص)، یعنی مسلمانان باید همواره بر او درود بفرستند.

۳۰- عزت بخشیدن به پیامبر(ص) بوسیله ی شب روی و سفر اسرا و معراج.

۳۱- معجزه های ویژه پیامبر.

۳۲- عفو و بخشش خداوند از تمامی گناهان گذشته و آینده ی پیامبر(ص).

۳۳- نگهداشتن دعای مستجاب پیامبر برای روز قیامت.

۳۴- عطا شدن سخنان کوتاه و پر معنا به پیامبر(ص).

۳۵- کلید خزائن و گنج های زمین (منافع دنیایی) به پیامبر(ص) داده شده است.

۳۶- مسلمان شدن گروهی از جنیان توسط ایشان.

۳۷- ترس و واهمه ی دشمنان از پیامبر(ص).

۳۸- شهادت و گواهی خدا و فرشتگان بر رسالت پیامبر(ص).

۳۹- امامت پیامبر(ص) در بیت المقدس برای تمامی پیامبران.

۴۰- رقم خوردن و تعیین شدن دوران پیامبر(ص) بعنوان بهترین دوران بنی آدم.

۴۱- میان خانه ی پیامبر(ص) و منبر ایشان باغی از باغ های بهشت می باشد.

۴۲- دو نیم شدن ماه با اشاره ی دست مبارکشان.

۴۳- آینده نگر و دوراندیش بودن پیامبر(ص).

۴۴- دیدن خواب و رویاهای صادقه توسط رسول خدا(ص).

۴۵-عرضه ی احوال و اوضاع پیامبران و پیروانشان بر نبی اکرم(ص).

۴۶- وجود مُهر و نشانه ی پیامبری بین شانه های ایشان.

۴۷- آگاهی پیامبر(ص) از برخی امور غیبی که البته آن نیز به اذن خداوند بوده است.

۴۸- وصف ایشان به عنوان شاهد و گواه بر عملکرد میانه روانه امتش.

۴۹- پیامبر(ص) شافع روز قیامت است.

۵۰- حضرت محمد(ص) نخستین کسی است که در روز قیامت زنده خواهد شد.

۵۱- ایشان پیش نماز و امام تمامی پیامبران هستند.

۵۲- تمامی پیامبران زیر سایه ی پرچم ایشان قرار خواهند گرفت.

۵۳- نخستین شخصی که درهای بهشت به رویش باز می شود، حضرت محمد(ص) می باشد.

۵۴- پیامبر(ص) اولین کسی است که به بهشت وارد می شوند.

۵۵- پیامبر(ص) نخستین شخصی است که از پل صراط عبور می کند.

۵۶- به ایشان وسیله و فضیله -برترین مکان در بهشت- بخشیده شده است.

۵۷- عطای مقام محمود که شفاعت کبری است به پیامبر(ص) داده شده است.

۵۸- اعطای حوض کوثر به ایشان.

۵۹- پرچم حمد به ایشان بخشیده شده است.

۶۰- دارا بودن کرسی مخصوص خود در سمت راست عرش عظیم خداوند.

۶۱- امت حضرت محمد(ص) از تمامی امت های دیگر بیشتر هستند.

۶۲- رسول الله در روز قیامت سید و سرور همه ی انس و جن و ملائک می باشند.

۶۳- نخستین کسی که در روز قیامت شفاعت می نماید، پیامبر(ص) است و شفاعت ایشان مورد قبول درگاه حق قرار خواهد گرفت.

۶۴- در روزی که همه حتی پیامبران در ترس و واهمه هستند، پیامبر(ص) بشارت دهنده می باشد.

۶۵- اولین و آخرین کسی است که در زیر عرش خداوند سجده می نماید.

۶۶- منبر پیامبر(ص) در مسجدالنبی بر روی حوض کوثر قرار دارد.

۶۷- امت محمد(ص) به عنوان بهترین امت محسوب شده است.

۶۸- خدا پیروان پیامبر(ص) را مسلمان نامیده و دین اسلام را به آنان اختصاص داده است.

۶۹- خدا دین اسلام را برای مسلمانان تکمیل کرده و نعمت هدایت را به آنان عطا فرموده است.

۷۰- حضرت عیسی به پیش نمازی امام مسلمانان، نماز می خواند و به دین پیامبر اسلام(ص) در می آید.

۷۱- خداوند(عزوجل) از انجام تکالیف سخت و سنگین بر امت محمد چشم پوشی کرده است.

۷۲- غنیمت برای مسلمانان و پیروان حضرت محمد(ص) حلال شده است.

۷۳- صف مسلمانان به صف ملائکه تشبیه شده است.

۷۴- تیمم و نماز در هر جای زمین برای مسلمانان صحیح است.

۷۵- روز جمعه مخصوص عبادت برای امت پیامبر(ص) قرار داده شده است.

۷۶- در روز جمعه ساعاتی برای امت محمد(ص) تعیین گردیده که دعا در آن مستجاب می شود.

۷۷- شب قدر مختص امت محمد(ص) می باشد.

۷۸- امت پیامبر بر روی زمین گواهی دهنده بر وجود الله تعالی هستند.

۷۹- صفات  و نشانه های امت پیامبر(ص) در کتاب های آسمانی دیگر ذکر شده است.

۸۰- پیامبر(ص) بوسیله ی گرسنگی هلاک نخواهند شد و هیچ دشمنی مگر از خودشان نمی تواند آنها را نابود نماید.

۸۱- نماز عشا مختص مسلمانان است.

۸۲- امت حضرت محمد(ص) به تمامی پیامبران ایمان دارد.

۸۳- برای امت ایشان همه ی حقوق الله که باید انجام دهند، مشخص شده است.

۸۴- تا روز قیامت عده ای از پیروان پیامبر(ص) برحق بوده و پیروزمند خواهند ماند.

۸۵- امت پیامبر(ص) بر تمام امت های دیگر گواه می باشد.

۸۶- مسلمانان نخستین کسانی هستند که از پل صراط عبور خواهند کرد.

۸۷- امت محمد(ص) نخستین امتی است که وارد بهشت می شوند و قبل از آنها کسی جواز ورود به بهشت را ندارد.

٨٨ -امت پیامبر تنها امتی هستند که از راست وارد بهشت می شوند.

۸۹- چندین ملت دیگر قربانی ملت پیامبر(ص) خواهند شد.

۹۰- امت پیامبر(ص) به واسطه ی آثار وضو بر اندام هایشان در روز قیامت و در بهشت شناخته خواهند شد.

۹۱- بیشتر اهل بهشت از مسلمانان هستند.

۹۲- خداوند حضرت محمد(ص) را از امتش راضی و خشنود می گرداند.

۹۳- یکی از تکریمات خداوند بر امت محمد(ص) ثواب بردن زیاد در مقابل عمل اندک است.

۹۴- همه ی مسلمانان وارد بهشت خواهند شد، مگر کسانی که نافرمانی خدا و رسولش را بکنند.

۹۵- بیشترین سهم از شفاعت در میان امتها از آن امت اسلام است.

۹۶- آرزوی کافران و امیدواریشان این است که -روزی- مسلمان شوند.

۹۷- مسلمانان آخرین امت دنیا و اولین امت قیامت هستند.

۹۸- شمار بسیاری از مسلمانان بدون حساب وارد بهشت می شوند.

۹۹- مسلمانان در روز قیامت پروردگارشان را با نشانه ای مخصوص که (الساق) است می شناسند.

۱۰۰- بزرگان اهل بهشت از مسلمانانند.

و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه أجمعین.

مترجم: جمیله عزیززاده
ویراستار: حسن زاده

نمایش بیشتر

جمیله‌ عزیز زاده

استان آذربایجان غربی - مهاباد مترجم و شاعر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا