خانواده

ایستگاه های بازگشت به خویشتن

 اسلام که برنامه زندگی است چندین زمان و راه را برای خودشناسی و بازگشت به سوی خداوند بزرگ وتوبه کردن از گذشته وضع نموده است ، از دیدگاه اسلام هروقت و درهرمکان و زمانی انسان به خود بیاید وازگناهانش پشیمان شود وبازگردد به سوی خداوند بزرگ باز فرصت خوبی است وخدای بزرگ توبه حقیقی را ازش قبول می کند، علی الخصوص در وقت ها وزمان هایی که معمولاً مسلمانان به صورت سالانه و دریک وقت معین فرمان خداوند بزرگشان را انجام می دهند و به خود باز می گردند فرصت هایی که عبارتند از :

 1) زیارت حج :

حج یکی ازارکان اسلام  است، هرکس توانایی مالی و جسمی داشته باشد، باید درزندگی یک باربه خانه خدا و بیت الله الحرام  سفرکند، درآنجا طلب بخشش ازخداوند می کند او بدین گونه یک رکن را به جامی آورد، اگرخدای بزرگ حجش را قبول کند مثل نوزاد تازه متولدشده وبدون گناه به خانه برمی گردد، حج کردن خیروپاداش زیادی دارد وکنگره سالانه مسلمانان است، چرا که درهرسال ودریک زمان مشخص از تمام جهان میلیونها نفربه سوی خانه خدا می روند و این فریضه را انجام می دهند.

 2) انجام دادن عمره:

 عمره سنتی است که خیربزرگی درآن نهفته است، که در طول سال، انسان می تواند این سفر به خانه خدا را انجام دهد وعبادات مناسک مربوطه راانجام دهد.

 3) نمازجمعه:

جمع شدن هفتگی مسلمانان در یک مکان و زمان است، اگرانسان درروزجمعه کارهای نیک انجام دهد این اعمال کفاره گناهانش تا جمعه دیگر است، این عبادت در این  زمان راهی است برای پشیمان شدن وتوبه کردن وبازگشت به سوی خدای بزرگ.

 4) رمضان:

سالانه مسلمانان یک ماه بنام رمضان را روزه می گیرند، رمضان خیروبرکت زیادی دارد، دراین ماه فرصت های زیادی هست برای توبه کردن واحسان وپاک شدن از رذایل ، انسان روزه دار می تواند به سوی خدایش بازگردد و ازگناهانش توبه کند.

 5) نماز های واجب:

انسان مسلمان درطول شبانه روز پنج نمازبراو واجب است ، می تواند درتمام نمازها توبه کند و به سوی خداوندبزرگ بازگردد.

 6) نمازهای سنت:

بسیاری ازنمازهای سنت هستند که  اگرانسان آنها را انجام دهد می تواند به خود آید

 7) روزه سنت:

د رهرماه چند روزهست که انسان مسلمان می تواند در آن روزه بگیرد، مانند:دوشنبه وپنجشنبه و13و14و15 هرماه و چندین روزدیگر، روزه دار می تواند دراین روزها به خود بیاید

 8) توبه کردن:

انسانی که توبه می کند وبه سوی خداوند بازمی گردد، باید بداند که درگاه توبه همیشه بازاست ، پس گناهکار و بی گناه ، مادامی که توبه کند و به سوی خداوند بازگردد مطمئن باشد که می تواند رضایت الله را بدست آورد. پس همه این ها و بیشترازاین ها راه های به خودآمدن هستند برای انسان های مومن و مسلمان.

شوان رابه ر   ترجمه : به یانه احمدی

منبع : مالپه ری یه کگرتوی خوشکان

نمایش بیشتر

به یانه احمدی

آذربایجان غربی - مهاباد فعال دینی - مترجم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا