اصول

ایمان به قیامت و تاثیر آن در زندگی

خداوند متعال (جل جلاله)برای زندگی انسان ها چهار مرحله قرار داده است ؛که سه مرحله ی آن موقت و گذرا و یکی جاویدان می باشد.

مرحله اول :زندگی در رحم مادر

چنانچه خداوند می فرماید:( و نقر فی الارحام مانشاء الی اجل مسمی)

یعنی ما(نطفه)را در رحم قرار می دهیم تا مدت مشخص ومعینی. سوره الحج آیه ۵

مرحله دوم:دنیا

خداوند سبحان می فرماید:(ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم و منکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیئا.)

سپس بصورت بچه وکودک متولد شده ونیرو و قوت می گیرید ، که برخی فوت می شوید و بعضی هم به مرحله آخرپیری می رسند……)

مرحله سوم: دنیای برزخ

 در آن دنیا شادی و سرور وعذاب و رنج وجود دارد ؛ به استناد این حدیث نبوی:

 ابن عباس روایت می کند که خداوند ،  پیامبرش(صلی الله علیه وسلم)را از عذاب درون قبر دو نفر مطلع نمود ؛ اولی بدلیل اینکه در حفظ بهداشت و طهارت کوتاهی داشته و دیگری هم مرتکب عمل زشت سخن چینی و نمامی شده است. به روایت مسلم و بخاری

درروایت دیگری داریم که رسول خدا(ص)می فرماید:قبربرای هرکدام از مردگان یا به منزله ی باغی ازباغ های بهشت است و یا دره ای از دره های جهنم به شمار می آید.

پس برخورداری مردگان از احساس در دنیای برزخ  غیر قابل انکار می باشد.

مرحله چهارم : دنیای آخرت.

این مرحله، آخرین ایستگاه انسان است و زندگی درآن جاویدانه وهمیشگی است و در واقع مکانی است برای بازپرسی و بازخواست انسان ها و اجنه از آنچه در دنیا انجام داده اند.

خداوند سبحان می فرماید:در آن روز  صورت هایی سفید(شاداب وخندان)و صورت هایی سیاه (غمگین واندوهناک)که گروه سیاه صورت به ایشان گفته شده:شما کافر شدید بعد از این که از ایمان (اطلاع داشتید)پس بچشید عذاب را به سبب کفری که داشته اید وآن ها که سفید صورت اند در رحمت خدا جاویدانه خواهند ماند.آل عمران آیه ۱۰۶و۱۰۷ 

آثار ایمان به قیامت در زندگی انسان:

بعد از توحید ایمان به آخرت مهم ترین رکن ایمان وتاثیرگذارترین است که حدود هزار و دویست آیه درمورد آن نارل شده اند.

ایجاد تقوای نهانی وآشکار:

تقوای نهانی یعنی اینکه وقتی شخصی به روز واپسین و قیامت ایمان داشته باشد، هنگامی که در خلوت قرار می گیرد و از دید آشنایان غائب می شود و زمینه گناه کاملا برایش از هر جهتی مهیا وآماده است ،ایمان به قیامت وی را از ارتکاب گناه مصون می دارد و در نتیجه خود را به گناه آلوده نخواهد کرد.

در این زمینه به جاست که به قصه ابن سیرین معبر بزرگ خواب ، ساکن بصره و یکی از تابعین توجه کنیم ؛ او در شهر بصره شاگرد شخص بزازی بود و خانمی ازمراجعه کنندگان به مغازه، عاشقش می شود ، بعد از درخواست های نامشروع و مکرر آن زن و مخالفت شدید ابن سیرین، روزی خانم به مغازه می آید و به بهانه خرید زیاد و همراه نداشتن پول، ابن سیرین ، این جوان با عفت را به منزل خود می کشاند و درها را قفل می کند و بعد خطاب به او می گوید: ای ابن سیرین کامم را برآورده می کنی و گرنه میان مردم فریاد می زنم که این جوان به قصد خیانت به منزل من آمده است! ابن سیرین با خود می گوید : ای خدایا چه کار کنم؟ به فریادم برس…چند دقیقه مکث می کند و به تفکر می پردازد و سپس به توالت می رود و در حالی که تمام صورتش را با مدفوع آغشته کرده بود برگشت! وقتی خانم او را با این وضعیت دید او را از خانه اش بیرون کرد، آن جوان با عفت  سر و صورتش را پاک می کند و با خود می گوید: خدایا شکر فقط  که فقط ظاهرم آلوده و کثیف شد و درونم محفوظ ماند!

این نمونه ای از نمونه های یوسف گونه (علیه السلام) می باشد که ایمان به آخرت نگذاشت آلوده گردد. پروردگار سبحان می فرماید:(کسانی که درغیاب و نهان خوف خدا را در دل دارند مغفرت و پاداش بزرگی خواهند داشت. )سوره ملک آیه ۱۲

 التزام و مداومت بر عبادات:

یکی دیگرازآثار فردی ایمان به آخرت ، البته وقتی که ایمان به درجه یقین رسیده باشد، عبارت است از التزام به عبادات و سایر واجبات.

پروردگارمتعال می فرماید:(چه شده که معبودم را بندگی وعبادت نکنم درحالی که من را آفریده و به سوی او بازخواهم گشت)سوره یس آیه ۲۲

آری؛ زمانی که  وقت هر واجبی اعم از نماز ،روزه،زکات،حج وغیره فرامی رسد، در دل شخص مؤمن به روز واپسین و قیامت حرکتی بسوی انجام آنها ایجاد خواهد شد وعملا به پروردگارش لبیک می گوید.

کوتاهی نکردن درانجام اعمال صالح.

خداوندرحمان ورحیم می فرماید:(کسی که می خواهد خدا را ملاقات کند (در حالی که از وی راضی باشد) پس باید عمل  نیک را انجام دهد و در بندگیش شرک نورزد)سوره الکهف آیه ۱۱

 کسی که امید دیدار یار دارد و می خواهد به نعمت های بهشت و رضامندی خدا دست یابد مخلصانه مترصد هرعمل صالحی است و برای انجام آن مسابقه می کند و قبل از دیگران آن را انجام می دهد.

صبرواستقامت.

وقتی انسان در این دنیا احساس  مسافرت  داشته باشد و روز آخرت را منزل همیشگی خود بداند ، دنیا در چشم وی کوچک  می شود وتمام موفقیت ها و شکست های دنیوی   در دید او کوچک جلوه می یابند ودر صورت نزول بلاها، صبر و استقامت خواهد داشت ،

اگر به مثال دو نفر بنگریم که هر کدام دارای یک فرزند دوست داشتنی  باشند، یکی مؤمن  به آخرت و دیگری منکر آن اگر این دو نفر فرزندشان از دست دهند کدام بیشتر دارای صابرتراند؟

آثار ایمان به آخرت در زندگی فردی ما انسان ها:

آرامش روح و روان

کسانی که در دنیا با ایمان به قیامت زندگی می کنند ،احساس بیهودگی و پوچی نمی کنند، برعکس بااحساس عزت و امیدواری و با دل آرام  و روانی پر از شادی وسرور به زندگی خود ادامه خواهند داد.

پروردگار سبحان می فرماید:(آگاه باشید که قطعا دوستان خداترس و اندوهی نخواهند داشت ومژدگانی خوبی در دنیا و آخرت دارند….)سوره یونس آیه ۶۴

آثاراجتماعی ایمان به روز آخرت

 خوب اجرا شدن قوانین

وقتی دولتمردان و دست اندرکاران انسان های مؤمن به آخرت باشند و با احساس مسؤلیت و بازخواست در روز قیامت به قوانین بنگرند قطعا در خوب اجراکردن قوانین دقت خواهند داشت و برای سعادت مردم تلاش خواهند کرد ،در این مورد برای شواهد وگواهی به  شیوه حکومت عمربن خطاب (رضی الله عنه)  توجه کنیم که می فرماید:می ترسم که خداوند در روز قیامت من را بخاطر یک بز که از گردنه و کوه به زمین می خورد و می افتد، محاسبه کند و از من بپرسد که ای عمر؛ چرامسیر آن حیوانات را اصلاح نکردی؟

حل مشکل مستمندان وفقر

در جامعه اسلامی مسلمانان به ارزش و پاداش سخاوتمندی در روز قیامت فکرمی کنند و این آیه قرآن را که می فرماید:(ماشما را در راه خدا اطعام خواهیم داد و تشکر و پاداشی از شما نمی خواهیم ،زیرا ما از پروردگارمان در روزی که سخت و دشواراست می ترسیم) سرلوحه زندگی خود قرار می دهند.سوره الانسان آیه ۸تا ۱۱ و سرمایه داران سخاوتمند به سوی کمک به فقرا و مساکین می شتابند.

استقبال از دفاع و جهاد در راه خدا با مال و جان

قرآن در این مورد می فرماید:(کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان دارند برای تلاش و جهاد در راه خدا با مال و جان از شما اجازه نخواهند گرفت(بلکه  شتابان برای دفاع از دین خدا با مال وجان حرکت می کنند)سوره التوبه آیه ۴۴

اگربه مجاهدت ودفاع اصحاب کرام از اسلام بنگریم، متوجه ایمان آن ها خواهیم شد،ایشان فرسخ ها برای خدمت به دین پیاده حرکت  کردند و در این مسیر صادقانه و صابرانه گام بر داشتند  (آنهاامتی بودند که رفتند) و خداوند ازایشان راضی  شد.

کاهش جرایم اجتماعی

اگرافراد جامعه مؤمن به آخرت باشند  ،از جرم و جنایات اجتماعی می پرهیزند و نسبت به حق الناس کوتاهی نخواهند کرد.

به امید این که نسبت به این رکن ازارکان ایمان که ایمان به آخرت است بیشتر دقت کنیم و برای تقویت آن به قرآن وسنت مراجعه نماییم و بنگریم که سلف صالح ما چگونه بودند ، و آنها را سرمشق و الگوی خود قراردهیم ،تا سعادت دنیا وآخرت را دریابیم انشاءالله.

نمایش بیشتر

حسن علی پور

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ شغل : امام جماعت مسجد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا