اصول

جهاد در اسلام و پاسخ شبهاتی پیرامون آن

چرا جهاد دراسلام یک وظیفه عینی به شمار می آید؟( پاسخ به شبهاتی در باره جهاد)

حسن پینجوینی : آقای آرام علی در نامه ای که برای من فرستاده بود این چنین نوشته بود:

نوشته یک نویسنده ی بی انصاف راجع به اسلام را خواندم که در آن نوشته بود:

اسلام دین دشمنی کردن با انسان ها است و دلیل خود را این ذکر کرده که جهاد بر مسلمانان واجب است و اگر اسلام دین صلح است پس چرا جهاد بر مسلمین واجب است؟

سوال بنده این است که چرا در اسلام جهاد واجب شده است؟ لطفا جواب دهید.

در جواب این عزیز می گویم: این سوال شما نیاز به جوابی طولانی دارد؛ اما در حد توان در این باره جوابی کوتاه و مختصر ارائه می دهم به این امید که موضوع روشن شود و این نوشته راه درست را طی کند..

@جهاد در اسلام:

اگر این نویسنده ی عزیز مقدار کمی از منابع اسلامی را مطالعه می کرد به این راحتی نمی گفت: اسلام دین دشمنی کردن با انسان ها است! و در استدلال هم بگوید چون جهاد بر مسلمانان واجب است!! اگر اسلام دین صلح است و دین دشمنی کردن نیست چرا جهاد را واجب کرده است؟

آنچه این عزیز نوشته است حرف خودشان نیست، بلکه کپی سخن جمعی از مخالفان اسلام است و می خواهد به وسیله آن خوانندگانش را به این قناعت برساند که اسلام دین دشمنی کردن است نه دین صلح و آشتی، و به خودش این زحمت را نداده است که راجع به صحت مدعای خویش، منابع اسلامی را مطالعه کند و بعد از تحقیق، از صحت این مدعا اطمینان حاصل کند.

سوال برادر عزیزمان همچون سوال جوانی به نظر می رسد که در دهه هشتاد به دلیل دشمنی با دین اسلام مطرح کرده بود…و می خواست به اسلام طعنه بزند و آن را زشت نشان دهد آنگاه که می گفت:

چرا اسلام اسلام می کنید؟!مگر اسلام چه ارمغانی برای انسان ها به وجود آورده است ؟! برای مثال هندوستان یک دولت اسلامی است می بینید که مردمش از گرسنگی نزدیک است تلف شوند!!

بنده آن وقت در جوابش گفتم: دوست من!برای این که این اشتباه، حاصل نشود و همه ی مردم را جاهل و نادان نپنداری! جا دارد این نکته ساده را بفهمی که مردم هندوستان از لحاظ اعتقادی گاوپرست هستند نه مسلمان ! و از لحاظ سیاسی هم ، دارای دولت و رژیمی سوسیالیستی اند و مجلسی که آن کشور را اداره می کند یک مجلس سوسیالیستی است..!!

در واقع امثال این نویسنده ها، با نوشته های خود به خودشان و خوانندگانشان، خیانت می کنند،برایشان مهم نیست که ادعایشان صحیح است یا اشتباه، برای آن ها مهم این است که به اسلام بتازند و ضربه وارد کنند!! ومتاسفانه این موضوع بزرگترین مانع بر راه پیشرفت یک ملت است..

@جهاد چگونه و چه زمانی و به چه دلیلی؟

حال وقت آن است به اصل مطلب بپردازیم، ما در قرآن آیاتی  داریم که از جهاد بحث می کنند و روشن می سازند که جهاد باید چگونه و در چه زمانی وبه چه وسیله ای انجام پذیرد؟

اگر همانند تندروان چپ گرای دیروز ولیبرال های امروز اقرار کنیم که اسلام، آئینی سیاسی است نه دوراز سیاست، بر این اساس دولت به وزارت دفاع نیاز دارد و این وزارت از پیروان خودش ومردمان کشورش حفاظت می کند ؛ آیا ما در قرن بیست و یکم با دارا بودن وزارت دفاع در کشور مخالفیم؟

کدام یک از دولت های روسیه، انگلیس، آمریکا، فرانسه، …وزارت دفاع ندارند؟تا براین اساس دولت اسلامی که چهارده قرن پیش متولد شده است در آن دوران وزارت دفاع نداشته باشد؟

جهاد یعنی دفاع، دفاع در مقابل دشمنی کردن با کشوراسلامی و مردمانش و عقایدشان..

@تشویق مردم به جهاد:

اگر می گویید: چرا اسلام مسلمانان را به جهاد تشویق می کند؟

ما در جواب می گوییم: در تمامی کشورهای جهان وزارت دفاع ، مدیرتی وجود دارد که مسئولیت آماده کردن و آموزش سرباز جهت مقابله با دشمن و پاسداری از میهن را بر عهده دارد..

اگر می گویید: نباید جهاد وجود داشته باشد..آیا در این عصر عدم برخورداری از وزارت دفاع را برای هیچ دولتی از دولت های جهان روا می دانید حتی اگر تا دندان مسلح باشد و متجاوزانش بدون سلاح باشند؟!….

مادامی که چنین است چرا خیالاتی شویم؟!

بخصوص این که از چهارده قرن قبل تا صده بیست که دوجنگ جهانی در آن رخ داد در کل تاریخ اسلامی به اندازه یک دهم جنگ جهانی دوم، انسان بی گناه کشته نشده است. پس بهتر است واقعیت ها را ببیننیم و بیش از این خیالاتی نشویم..

 در چه زمانی اتفاق افتاده که دولتی فاقد ارتش و اسلحه بوده باشد و دولت های دیگر به آن حمله نکرده اند و حقش را ضایع نکرده اند؟

فرض کنید فرانسه و لهستان و بلژیک فاقد وزارت دفاع می بودند،آیا با این فرض هم ، هیتلر به آنها حمله نمی کرد و آنها را به استعمار خویش در نمی آورد؟

آنها دارای ارتش و اسلحه ی خوبی بودند اما باز هم هیتلر برای گسترش منافع خود به آنها حمله کرد و در عرض چند روز این کشورها را به استعمار خود درآورد..

امروز هم که قرن بیست ویکم است چه تضمینی وجود دارد؟!!می بینیم که دولت های مانند تایوان و دولت جدید عراق و افغانستان بدون حمایت ناتو نمی توانند به حیات خود ادامه دهند….

کشورکویت که دولتی ضعیف بود صدام به آن حمله کرد..یا حمله شوروی به افغانستان و چکوسلواکی ..

بنابراین داشتن وزارت دفاع و ارتش همیشه و در هر زمانی یک امر ضروری و لازم است.

 اسلام هم به عنوان یک نظام سیاسی، دارای برنامه ای برای رهبری و اداره جامعه است..چرا هر ملتی حق دارد که دارای ارتش و سپاهی مشخص باشد اما اگر دولت اسلامی بو نباید سپاه و ارتش داشته باشد؟ و اگر چنین کند دلیل بر جنگ طلبی نظام اسلامی است؟

آیا هر دولتی که ارتش داشته باشد، دولتی جنگ طلب است؟پس باید سوئد و کانادا و کویت و استرالیا و تمامی دولت هایی که امروز بر مردم حکومت می کنند جنگ طلب باشند، چون همه ی آنها دارای سپاه هستند..

آیا این حرف منطقی است؟؟

حال، به قرآن مراجعه کنیم و ببینم آیات قرآن چگونه به مبحث جهاد می پردازند؟

آیا قرآن مسلمانان را به جنگ با غیر مسلمان ها تشویق می کند یا به صلح و گذشت در قبال آنها؟

اینک آیاتی چند از  قرآن درباره ی جهاد:

* (بقره/۱۹۰)و در راه خدا، با کسانی که با شما می‌جنگند، نبرد کنید! و از حدّ تجاوز نکنید، که خدا تعدّی‌کنندگان را دوست نمی‌دارد!

در راه خدا علیه کسانی که قصد کشتن شما را دارند ، بجنگید تا آزادی عقیده حفظ شود وزندگی کسانی را که الله آنها را هدایت داده است به خطر نیفتد و برای این که برنامه خدا در زمین استقرار یابد و انسان ها از این برکت بی بهره نشوند..

-جهاد باید در زیر پرچمی مشخص انجام بپذیرد و همچنین دولت برای آن اطلاع رسانی کند و مسئولیت آن را بر عهده بگیرد، چون اگر جهاد حالتی انفرادی بگیرد و هر کس بنا به نظر خود آن را انجام دهد و علماء در این باره نظر ندهند باعث گسترش هرج و مرج در جامعه می شود

آیا کسی بر روی این کره زمین وجود دارد که به زندگی زلیللنه و زبونانه راضی باشد؟ طبیعت بشری به گونه ای است که همواره می خواهد انتقام خود را بگیرد…

 دقت کنید، اگر سیلی آهسته ای به کودک خرد سال خود بزنید، می بینید که برای گرفتن انتقام خود از شما تلاش می کند.. این فطرت انسان است و اسلام دینی فطری است برای همین هم این اختیار را به همه انسان ها داده است که انتقام خود را بگیرد، اما گذشت و چشم پوشی را گرامی داشته است، و گذشت را مقبول تر از انتقام می داند، و در هیچ زمانی کسی را که خواهان انتقام است سرزنش نمی کند، چون انتقام جزء حقوق او است، و گذشت هم زیبنده آن افرادی است که می دانند حق و نوانایی انتقام دارند اما پاداش بزرگ نهفته در گذشت را می پویند و بدون اجبار و به اختیار خود، به جای انتقام، گذشت را انتخاب می کنند.

*. (شوار/۴۰)کیفر بدی، مجازاتی است همانند آن؛ و هر کس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست؛ خداوند ظالمان را دوست ندارد!

*همچنین  (نور/۲۲)آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند؛ آیا دوست نمی‌دارید خداوند شما را ببخشد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان است!

*همچنین (بقره/۲۱۹)از تو می‌پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: بخشش. اینچنین خداوند آیات را برای شما روشن می‌سازد، شاید اندیشه کنید!

*در قرآن۳۹بار کلمه عفو و ۱۰بار کلمه صفح، (گذشت)و۲۳۰بار کلمه غفر (آمرزید) تکرار شده است.

 همچنین در احادیث به قدری از گذشت سخن به میان آمده است که اشاره به همه آنها در این مقاله خلاصه مقدور نیست.

برای دیدن گذشت پیامبر می توانید به کتابچه های اینجانب -حسن پینجوینی- در این باب  مراجعه کنید.

خلاصه جواب:

بله،اسلام آئین و دولت است و وقتی دولت باشد به وزارت دفاع نیاز خواهد داشت.

جهاد هم برای دفاع از تفکر وعقیده و خاک مسلمانان است، برای همین هم جهاد بر مسلمانان واجب شده است، تا مسلمین بدانند همچنان که انجام نماز و روزه، ثواب دارد دفاع از تفکر و عقیده و خاک و میهن هم ثواب دارد

و همچنان که ترک نماز و روزه گناه و مجازات اخروی است، ترک جهاد و دفاع از فکر و عقیده و مردم و خاک و میهن هم گناه است..

اگر داشتن ارتش برای هر کشوری نشانه جنگ طلبی آن کشور باشد باید کشورهای بزرگ – مدعی – دموکراسی امروز هم جنگ طلب باشند! چون تمام کشورها، داری ارتش و آموزش سربازی هستند.

خداوند از مسلمین می خواهد که در راه او با کسانی که قصد کشتن مسلمین را دارند بجنگند در حالی که به مجاهدان حق تجاوز نداده است چرا که خدا متجاوزین را دوست ندارد.

مطابق قوانین اسلامی پاداش بدی، بدی(به همان اندزه)است. اما کسی که از حق انتقام گرفتن برای خود چشم پوشی کند، نزد خداوند پاداش دارد ؛چون خداوند گذشت و بخشش را دوست می دارد.

همچنان پیامبر (ص) ما را راهنمایی می کند و می فرماید:

 [ عَنْ عَائِشَهَ قَالَتْ: قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَیْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَیُّ لَیْلَهٍ لَیْلَهُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِیهَا؟ قَالَ: قُولِی: اللَّهُمَّ إِنَّکَ عُفُوٌّ کَرِیمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّی ” ] (أخرجه الترمذی فی کتاب الدعوات/باب منه، برقم : ۳۴۳۵. و قَالَ الترمذی: هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ..)

گفتم ای پیامبر خدا (ص)اگرلیله القدر را دریافتم و قسمتم شد در آن شب چه بگویم؟ ایشان فرمودند:بگو ای اله من تو بخشنده ای و بخشندگی را دوست می داری از تو می خواهم از گناهانم در گذری..

امیدوارم با این جواب خلاصه توانسته باشم حقیقتی را که نویسنده درتمنای کتمانش بود، آشکار کنم.

حسن پینجوینی

ترجمه : ادریس اسلام نژاد

نمایش بیشتر

ادریس اسلام نژاد

استان آذربایجان غربی دبیر آموزش و پرورش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن