مذاهب

عوامل پیدایش سکولاریزم

سکولاریزم واژه ای انگلیسی و در زبان فارسی از آن به دنیا پرستی، اعتقاد به اصالت امور دنیوی ، غیر دین گرایی ، جدا شدن دین از دنیا ، عرف گرایی ، تقدس زدایی ، مخالفت با شرعیات و مطالب دینی تعبیر می شود و نوعی ایدیولوژی است که ریشه در اخلاق طبیعی دارد و مبتنی بر وحی و امور فرا طبیعی نبوده و ریشه در عصر روشنگری اروپا دارد و اسباب عوامل ایجاد این تفکر دنیا مابانه عبارتند از :

الف : بیدادگری کلیسا
آری کلیسا دچار طغیان و سر کشی شده و باورهای نادرستی را که با عقل و نقل ناسازگار بوده همانند ( شام خداوندی و باور به تثلیث و به در آویختن مسیح و قربانی دادن مسیح در مقابل گناهان مردم و مزخرفات دیگری) را بر مردم تحمیل کرد. و به اهواء و آرزوهای خود لبیک گفته و آرزوهای خود را مبنای تحلیل و تحریم قرار داد.وسلطه ی نامشروع خود را به ادعای حقوقی همچون (حق غفران و حق حرمان و حق تحله که بیانشان خواهد آمد) بر مردم فرض کرد که تنها در تملک پروردگار می باشند. و از بهره گیری و استغلال اموال و دارایی های مردم بواسطه ی این حقوق هیچ تردیدی نداشت و خود را مالک حقیقی آن به حساب آورده بود.
منظور از حق غفران در آیین مسیحیت این است که پاپ قراردادهای عفو و بخشش را در مقابل مبالغ هنگفتی با مردم امضاء می کرد که امروزه به یک مضحکه و کمدی خنده دار تاریخی تبدیل شده است.
و حق حرمان عقوبتی معنوی بود که کلیسا بر برخی از شهروندان سرکش به امید توبه و بازگشت تحمیل کرده و مانند یک شبح مخفی برای آحاد و افراد در آن واحد در نظر گرفته می شد. و افرادی غیر قابل شمارش در معرض آن قرار گرفتند که می توان از پادشاهان به فردیک ، هنری چهارم آلمانی ، هنری دوم انگلیسی و از مردان دینی مخالف کلیسا می توان به اریوس حتی لوثر ،و از میان دانشمندان و اهل تحقیق به برونو الی آرنست رینان و هم قطارانش اشاره کرد.
و اما حرمان اجتماعی که بریتانیاییها به خاطر اختلاف یوحنا پادشاه انگلیسی با آموزه و رجال دینی کلیسا با آن روبرو شده و مورد تحریم پاپ قرار گرفتند تا جایی که کلیسا ها برای خواندن نماز تعطیل ، عقد ازدواج ممنوع ، به خاک سپردن مرده ها بدون انجام رسوم دینی انجام گرفته و مردم در وحشت و اضطراب غیر قابل وصفی قرار گرفته تا عاقبت یوحنا ذلیلانه از پاپ تقاضای بخشش نموده و به اشتباه خود اقرار کرده ودر پیشگاه پاپ توبه کرد و تحریمهایشان برداشته شد.
و حق تحله یکی از حقوق ویژه و خاص برای افراد کلیسا بوده و با استناد به آن خروج از آموزه و باورهای مسیحیت هر زمانی که کلیسا مصلحت می دید برای افراد خود مباح و عدم پایبندی بدان مجاز بود
مسیحیت تنها به این بسنده نکرد بلکه زمانیکه رنگ و بوی اسلامی را از مخالفانش مشاهده کرد به دیوی زشت و شبحی ترسناک تبدیل شده و برای مسلمانان و مخالفان کلیسا ، دادگاههای تفتیش عقاید راه انداخت.
دادگاههایی که مورخین غربی در موقع صحبت از آن با حالتی از اضطراب و ناراحتی مواجه شده و آثار رعب و وحشت ازصحبتها یشان هویدا بوده است.
در مورد قربانیانی که ارواحشان نابود و زندانیانی که انواع اذیت و آزار را تجربه کرده و دادگاههای تفتیش عقاید که عبارت از زندانهای تاریک زیر زمینی که در آن اتاقهایی مخصوص تعذیب زندانیان و ابزارهایی برای شکستن استخوان و نابودی جسم و جان انسان، که در آنجا اشکنجه گران از شکستن استخوانهای پا شروع کرده و بعدا سر و سینه و دستها را شکسته و جسم را به کلی خرد نموده که استخوانهای تکه تکه شده از طرفی و گوشتهای قیمه ی شده ی آغشته به خون از طرف دیگر روی زمین افتاده بود! چه تصوری باید داشت؟
در دادگاههای تفتیش عقاید به غیر از آنچه را که گفته شد ابزار دیگری جهت تعذیب مخالفین کلیسا وجود داشت آلتی به شکل تابوت که در آن چاقوهای تیزی را جاسازی کرده و فرد قربانی را داخل آن قرار داده و از هر طرف او را محاصره می کردند و جسمش را تکه تکه می نمودند.
ابزارهایی همچون چنگالهای باز که در زبان و یا پستان افرا د تعذیب شده فرو رفته و آن را از بیخ می کندند و صورتهای دیگری از اذیت و آزارهای غیر قابل باوری که انسان از ذکر و بیان و یا شنیدنشان تنفر دارد، صورت می گرفت. تمام آنچه را که گفته شد ، مردم را مجبور به پذیرش آیین تحریف شده ی مسیحیت کرده و هیچ کس توان اعتراض ومخالفت را نداشت.
البته کلیسا برای استمرار و دوام خود دچار طغیان های سیاسی بزرگی شد و اوامرش را بر پادشاهان فرض نموده و معیار صلاحیت شان به میزان پایبندی و وفاداری به امورات و موازین کلیسا بوده است.
ودر مجال اقتصادی هم طغیانهای مالی عجیبی را از سر گرفته که در این مجال گذرا بدانان اشاره خواهیم نمود.

۱_ کلیسا زمینهای زراعی بسیاری را به نفع خود واگذار کرده تا جایی که از مهمترین مالکان آن و از بزرگترین فئودالیسم های اروپا محسوب شد.

۲ _رجال مذهبی و مردان دینی مساحتهای بسیاری از زمینهای کشاورزی را تحت عنوان ساخت کلیسا ، خرید تجهیزات جنگی ، و غیره به موقوفه ی کلیسا در آورده ، تا جایی که سهم کلیسا در برخی از دولتهای اروپایی از زمینهای زراعی به حدی بود که در عقل کسی نمی گنجید.
۳ _کلیسا سهم خود را از در آمدهای مردم اعم از زمینهای کشاورزی و اهل صنعت و حرفه و غیره را (عشر)یک دهم اعلام کرده و مردم را موظف به پرداخت آن کرده بود.
۴_ یکی دیگری از بدعتهایی که بعدها به موارد فوق اضافه شد، گرفتن مبالغ دیگری علی الخصوص در حالتهای فوق العاده همچون جنگهای صلیبی و مراسم مقدسه و … بودکه تحت عنوان مالیات سال اول ( که شامل تمامی در آمد یک سال جهت انجام وظیفه ی دینی و پرداخت آن به کلیسا می شود) بر مردم وضع نموده و شهروندانش را زیر فشارهای عجیبی قرار داد. و با این کار مبالغ هنگفت دیگری به سوی کلیسا سرازیر گشت.
۵ _یکی دیگر از منابع در آمدی کلیسا بخشش و هدایایی بود که مردم یا به خاطر تملق و ریا و یا به عنوان زکات و صدقات تقدیم کلیسا می نمودند.
۶ _کارگری بدون مزد و منت برخی از مردم حداقل یک روز در هفته را می توان به یکی دیگر از منابع مالی کلیسا به حساب آورد.
ب : از آنجاییکه کلیسا خود را یگانه منبع علم و معرفت به حساب آورده و تمامی حقایق و مسلمات علمی دیگر را به سخریه گرفته و آن را به رسمیت نمی شناخت و عالمانی همچون کوبرنیق و جوبر نادو و گالیله را در مقابل اذعان به کروی بودن زمین و حرکت به دور خورشید را به اعدام و زندانی محکوم و یا به توبه واداشت ، جنگ و خونریزی در بین علم و دین شروع و حقایق علمی با ادعاهای دروغین کلیسا مواجه شد.
هرچند کلیسا در ابتدا خواست این قیام را نابود کند و برای مهار کردن آن تمام توان خود را به کار بست و با آنان به مخالفت برخاسته و تکذیب شان نموده و با آفکار و آراء شان روبرو شد.اما کاری از دستش برنیامده و شکست خورد و مدعیان جدایی دین از صحنه ی سیاست به وجود آمدند و شعارشان را سر دادند که دین مخالف علم و پیشرفت بوده و باید از صحنه ی زندگی خارج شود.
ت : انقلابهایی که در درون اروپا همانند انقلاب بزرگ فرانسه به وقوع پیوست ،
یکی دیگر از اسباب ظهور سکو لاریزم است.
ث: گسترش مذاهب و موسسات اجتماعی و نظریات مخرب همانند نظریه ی تطور و غیره
ج : نیاز روحی و خلا درونی مردم اروپا یکی دیگر از عوامل ایجاد سکو لاریزم بود زیرا نصرانیت تحریف شده توانایی تزکیه و تغذیه ی روحی مردمش را نداشت. واز پاسخ دادن صحیح در باره ی جهان هستی و یا نیازمندیهای انسان ناکام ماند.
ح : در دسترس نبودن منهجی صحیح و جهان بینی درستی همانند اسلام یکی دیگر از عوامل شکل گیری سکولاریزم بود.
خ: کوتاهی امت اسلامی در مقابل ادای رسالتی که به دوش کشیده است.
د : ناتوانی انجیل تحریف شده از تصورات صحیحی نسبت به نظام سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و علمی
ذ : مکر و کید های یهودیان نسبت به ایجاد مذاهبی مخرب و فاسد نمودن بشریت از روش های مختلف
تمام عوامل فوق دین را شبحی خطرناک و کریه و ناخوشایند ، تابع خرافات و دشمن علم و دانش معرفی کردند . و خواستار خروج آن از صحنه ی جامعه و حکومت شدند.

برای خروج از این باتلاق راه چاره چیست؟ و چه باید کرد؟
راه چاره این است دین را که به مثابه ی صخره ی بزرگی در راه پیشرفت و ترقی وسعادت زندگی انسانها ایستاده از میان برداشت و سکولاریزم را جایگزین آن نمود. اینجا بود که سکولاریزم ظهور کرد و با تمام توان حاکمیت جامعه را به عهده گرفت.
و برای کسانیکه در مقابل سرکشی های کلیسا قیام کرده و مخالفت ورزیدند، زیبنده است از منهجی که علم را گرامی داشته و به علما احترام می گذارد، بحث کرده و با آن مخالفت نورزند ودر مقابل آن زانو زنند که این دینی جز اسلام نیست . ولی متاسفانه تا به حال چنان مجالی برایش پیش نیامده ، که قطعا در آن هم حکمتی نهفته است.


تهیه و ترجمه : عبدالرحمن رسولیان بانه

از طريق
عبدالرحمان رسولیان
منبع
سوزی میحراب
نمایش بیشتر

عبدالرحمان رسولیان

@ استان کردستان- شهرستان بانه @ نویسنده - مترجم @ فعال دینی و امام جمعه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا