خبرها،نظرها

غربالگری ایدە ها و افکار

غربالگری ایدە ها و افکار

⬅️گذر زمان سبب می شود که جوانی و شادابی کمرنگ شود نرم نرمک به وادی فرسودگی و ناتوانی نزدیک سرازیر گردد. زندگی همە موجودات و طبیعت سە گوشەای دارد به نام آغاز و اوج و سراشیبی.

⬅️انسان، بنا بر وضعیت روحی و توانایی های معنوی که در درون او نهفته است می‌تواند هر از چند گاهی نیروهای پنهان و مستعد را بیدار نماید و جادویی در زندگی و رفتار خود به کار گیرد جادوی فکر بزرگ در همه  ادوار زندگی انسان معجزه آفریده و بنای فرسوده و رو به افول او را از چنگال نابودی می‌رهاند سبب شده بار دیگر سراشیبی را به صورت معکوس به سوی زاویه اوج رهنمون گردد.

⬅️زندگی افراد موفق و رهبران بزرگ و متفکران و اندیشمندان جهان نمونەی گویا از چنین نسخەی عملی هستند که معجون امیدوارکنندەی( خواستن توانستن است)را در دنیای واقعی ما تحقق بیابد .

⬅️چون بهره‌وری بیش از اندازه از جسم و فکر ، سرگرمی زیاد امور زندگی و مرگ و میرها و ناراحتی های عصبی، انجام ندادن ورزش های لازم، سبب پوسیدگی و ناکارآیی آن می‌شود.

⬅️ اگر چە ورود نامبارک ویروس کرونا، جان بسیاری از عزیزان را می‌گیرد و چون شبحی ، جسم و روح آنها را می‌رباید و در چنگالش گرفتار می‌شوند و آوای مرگ و وداع را می سراید و جهان با این زیبایی و عظمت را به زندان انفرادی غیر قابل زندگی مبدل کرده است انسان و زندگی شیرین او را به نابودی می کشاند ولی نباید از نیمەی دیگر لیوان غافل بود.

⬅️معلم واندیشمند و قلم به دست جامعه، باید این تهدیدها را به فرصت استثنایی و نردبان ترقی تبدیل کند از آن بهره های معنوی ببرد چون بودن در میان کانون گرم خانواده در این عصر پر هیاهو بازه زمانی است که احتمال دارد هرگز تکرار نشود.

⬅️ در جهان آلودە بە تکنولوژی و علم زدە، با افکار ثروت اندوزی و پول و قدرت گمان می‌رفت که خلوت خانواده‌ها و افکار و ایده ها ،هرگز فرصت بازنگری آنها به دست نمی‌آید ولی عیان دیده می‌شود که نظم جهانی که حاصل از اقطار سرمایه‌داری و منادیان آنها بود بر هم ریخته است و نتوانستند رٶیاهای شوم خود را تحقق بخشند.

⬅️افکارو ایده‌های هر انسانی بر اثر بادهای سموم دیگران و دگم اندیشی منفی گرایان امروز فرسودە می‌شود امروز زمانی است که غربالگری و گزینشی زیبا از اندوخته هایی که در اندرون آن نهفته ایم و چون انباری که بر روی هم تلمبار شده اند داشتە باشیم.

⬅️ذهن ما سال‌هاست که دیده ها و شنیده ها را در خود ذخیره نموده و چون رسوبی در جلگەهای آن جا خوش کرده اند بر اثر عجله و بی برنامگی و غرق شدن درزندگی هنوز فرصت نکرده ایم که لایروبی و رسوب گیری شود و اندوخته‌های تاریخ گذشته و بی‌مصرف را دور بیندازیم و بعضی‌ها نیاز بە رفو کردن و تزئین دوباره دارند.

⬅️ افکار دینی و ملی و فرهنگی و نوع معاشرت های زندگی هم از این مقولە استثنا نیستند و باید هرازچندگاهی غبارزدایی شوند و نارسایی‌های آن برطرف گردد ورود به جهان بی انتهای کتاب و مطالعه و سیر اندیشه در فلسفه و تاریخ و ادبیات بومی و جهان یکی از راهکارهایی است که کشتی به گل نشستەی افکار ما را از باتلاق و رسوب تەنشین شدە رها می کند.

⬅️ اگراصحاب قلم و اندیشمند پرچمداراین حماسه نباشند و نتوانند افکار و ایده‌های قدیمی خود و دیگران را پاکسازی نمایند و جهت پیشرفت و ترقی و تغییر اقدامی نکنند و در فضای مسموم روزمرگی غرق شوند چه انتظاری از مردم عادی کوچه و بازار داشته باشیم؟

⬅️ مطالعه کتاب در این دورەی به ظاهر منحوس و ترسناک، سبب شود از دیدن سیاه و سفیدی مطلق پرهیز کنیم از لاک تحجر و خودبینی و منطقه‌ای خارج شویم و سوار بر کشتی رٶیاهای خیال انگیز، دریچه ای را به سوی جهان پهناور بگشاییم از امواج به ظاهر رعب آور آداب و رسوم و دست و پاگیر و افکار خرافی هراسی نداشته باشیم ولوای دادخواهی و حق گویی را اگرچە پیش دیگران باشد به اهتزاز درآوریم .

⬅️باعشق و دوستی بە سوی بی نهایت پرواز کنیم.
چون تعصبات ملی و دینی و قبیله ای،همانند تودەهای فشردەای هستند کە رگ های خون رسانی بە مغز و تنفس ما را در بر گرفته اند به زحمت می توانیم نفس بکشیم و روشنایی کسب نماییم خرد را ناخدای این هیاهو کنیم.

جهانگیر بابایی ـ سردشت ـ آبان ۹۹

از طريق
جهانگیر بابایی
منبع
https://sozimihrab.org/
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا