تربیت فرزندانخانواده

مؤثرترین روش تربیت کودکان

تربیت نمودن فرزندان بوسیله از بین بردن آن دسته از صفات منفی ، که در وجود آنان هست ، از بهترین و مفیدترین شیوه های تربیت در طول تاریخ بوده ، بلکه کاملترین روش برای بهسازی و اصلاح رفتارهای منفی کودکان می باشد ، افزون بر آن ، تاثیر آشکاری نیز بر بزرگسالانی خواهد داشت ، که از آشفتگیهای ناشی از تربیت نادرست زمان کودکیشان رنج می برند .

هم اکنون به تبیین آن صفات منفی می پردازیم ،که نابود کردنشان در درون کودکان ، به هدف پاکسازی و تکامل شخصیتی مطلوب ، برای ایشان لازم و ضروریست :

۱ ــ تسلیم شدن در مقابل ستم و پذیرفتن بد رفتاری دیگران !

کودکت را یاد بده که ظالم هر اندازه قدرتمند هم باشد ، باز در برابر استواری حق ، ناتوان خواهد بود و همواره صاحب حق نیرومندتر است ، بگذار از خودش دفاع کرده و در مقابل ستمگر ایستاده و هرگز در برابر تجاوزگرانی که قصد نابود کردن زندگیش را دارند ، سهل انگاری ننماید .

۲ ــ احساس ترس از پدر و مادر و بزرگترها !

احساس ترس را باید با احساس محبت و اعتماد و احترام متقابل در قلب کودک جایگزین کرد ، کاری نکن که از چوب و عصا بترسد ، بلکه باید وی را بر پذیرش خطا و جسارت در بیان مشکلاتش ترغیب نمود ، در غیر اینصورت ، مشکلاتی که به سادگی قابل حل بودند ، به بحرانی جبران نشدنی تبدیل خواهند شد ، پس منزل را باید به فضایی امن برای بیشترین اعتماد و کمترین ترس مبدل ساخت .

۳ ــ ضعف شخصیت و ذوب شدن در دیگران !

به وی بیاموز که چگونه صاحب رای خود بوده و از شخصیتی مستقل برخوردار باشد ، و اینکه از هیچکس قبول نکند که رای خود را بر وی فرض نماید ، او را آموزش بده که به خود و توانمندیهای خودش اعتماد کامل داشته ، رای خویش را با صدای بلند مطرح کرده و به هیچ احدی در هر رتبه ای که باشد اجازه ندهد از ابراز دیدگاهش ، علی رغم سادگی آن ، ممانعت به وجود آورد .

۴ ــ نژاد پرستی و خود بزرگ بینی نسبت به دیگران !

او را تعلیم بده که بنی آدم از یک جنس هستند ، از خاک تولید یافته و به خاک هم تبدیل خواهند شد ، هیچکس بر دیگری ، جز از لحاظ تقوی و خدمتگذاری به دیگران ، هیچگونه برتری ندارد ، نه دارایی ، نه مقام و نه لباس ، هیچکدام رتبه مردم را تعیین نمی کنند ، بلکه ارزش واقعی هر شخصی ، بوسیله آنچه که در قلب وی جای گرفته و بقیه اعضا را به حرکت درآورده ، می باشد ، آنهم چیزی نیست ، جز ایمان و عمل صالح .

۵ ــ احساس حقارت و بی ارزشی نسبت به خود !

بگذار به خود و داشته های خود ، اعتماد داشته تا اینکه پیروز شده و از نوآوریهای خود لذت ببرد ، او را عادت بده که هرگز و برای هیچ کاری بر زبان نیاورد : که در توانم نیست ، بلکه به هنگام رویارویی با سختیها و انجام دادن کارهای سنگین نیز ، همواره بگوید : می توانم ، تلاش می کنم .

۶ ــ همه مردم را به یک چشم نگریستن !

هر اندازه مردم دچار بیماریهای اجتماعی و فساد اخلاقی شده باشند ، باز در میان آنان کسانی هستند که سالم و درستکار باقی بمانند ، عینک بدبینی ، انسان را کور کرده همه را به خاطر جرم یک شخص مورد عتاب قرار داده ، همگی را با آتش یک فرد می سوزاند .

۷ ــ سردی در بروز دادن احساسات و عاطفه خود نسبت به دیگران !

باید یاد بگیرد که با پدر و مادر ، با خواهر و برادر و نیز با سایر دوستانش ، چگونه ابراز علاقه نماید ، اینکه از برادر بزرگش تشکر کند و یا به خواهر کوچکش محبت کرده وی را در آغوش بگیرد یا دست پدر و مادر خود را بوسیده و به بزرگیشان اعتراف کند ، احساس شرمندگی نداشته باشد ، بگذار بدون خجالت کشیدن و بدون اینکه تصور کند که لطمه ای به شخصیتش وارد می شود ، بگوید : ای پدر ؛ ای مادر ؛ دوستت دارم .

٨ ــ ستیزه گری و جاه طلبی !

به وی بفهمان که چه وقت از قدرت خود استفاده کرده و اینکه بایستی همواره از آزار دادن دیگران خودداری نماید ، فیلمهای وحشتناک قلب او را تقویت نکرده ، بلکه او را همانند شخصی پرخاشگر بار می آورند ، بایستی بفهمد قبل از اینکه از زور استفاده کند باید عقل خود را بکار گرفته و عواقب و پیامد کارهایش را مد نظر قرار دهد .

۹ ــ بی حوصلگی و عقب نشینی در وسط راه !

او را عادت بده علی رغم محدودیت توانمندیهایش تا رسیدن به اهداف تعیین شده ، همواره پافشاری نماید ، زیرا اصرار ، ضامن تحقق اهداف بوده و توانایی بدون پشتکار نیز موجب شکست خواهد شد ، کم نیستند کسانی که از تواناییهای زیادی برخوردارند ، ولی با این حال بیکار و ولگرد در خیابانها و قهوه خانه ها سرگرم بازی کردن و جیغ کشیدن و لاابالی گری می باشند .

۱۰ ــ منفی بافی و منفی نگری !

به وی یاد بده که مثبت بیندیشد ، خود را باور داشته ، همواره امیدوار بوده و به اصلاح خود و اطرافیانش مبادرت ورزیده و در این خصوص توقع شروع از کسی را نداشته و همواره و بدون درنگ جرقه تغییر و دگرگونی را در وجود خود و دیگران او استارت بزند .              

۱۱ ــ قناعت کردن به دانش و کاردانی اندک !

او را بیاموز تا در راه کسب دانش و مهارت و کار آزمودگی هر چه بیشتر ، از هیچ تلاشی دریغ نورزد ، زیرا اینها کلید موفقیت برای هر کاری هستند ، ولی رضایت دادن به اندکی از علم و تجربه و مهارت ، احیانا دستاوردها و شایستگی هایش را نیز به خطر می اندازد .

۱۲ ــ دنباله روی از دیگران در هر چیزی !

زیرا تقلید کننده هر چقدر هم خبرگی داشته باشد ، در صورتیکه در کار و اندیشه و نو آوری ، استقلال خود را حفظ نکند ، نهایتا نسخه ای از اصل بوده و تنها چیزی که ما را بدان یادآور می شود نوآوری و هنر نمایی شخص اصلی ست و آنهم به مرور زمان از بین خواهد رفت .

۱۳ ــ عجب و خود پسندی !

لازم است که در درون وی اندیشیدن در معلومات خود و فهم صحیح آنها به قدری رشد یافته باشد که به ملکه تبدیل گردد ، زیرا دانش بدون اندیشه و درک درست آن ، تنها انباری از معلومات بی سر و ته خواهد بود که هر جانوری در آن لانه می سازد ، چقدر مغزهای آکنده از معلومات بوده اند که به علت عدم درک صحیح از دانسته های خود ، در لابلای تاریخ به فراموشی سپرده شده و اثری از آنها باقی نمانده است .

۱۴ ــ خود خواهی و خود پرستی !

کودک باید به بخشندگی و از خود گذشتگی بدون چشمداشت از طرف مقابل ، عادت داده شود ، نیکوکار زمین نمی خورد و اگر هم زمین بخورد شکسته نمی شود ، زیرا نیکیش تکیه گاه او بوده و وی را از هلاکت و نابودی نجات داده و نیز وسیله ای برای ایجاد محبت و بهم پیوستگی در میان جامعه می شود ، ولی شخص خود خواه بهنگام سختیها تنها و بدون تکیه گاه خواهد ماند .

۱۵ ــ ترس از رویارویی با مشکلات !

او را تا حدی استوار بار بیاور که بجای فرار از مشکلات ، با آنها روبرو شده و راه برون رفت و حل آنها را بیابد ، زیرا با وجود اینکه در نتیجه این رویارویی متحمل هزینه هایی هم شود ، اما واگذاری و بی توجهی بدانها هزینه ها را بر او و اطرافیانش چند برابر خواهد کرد .

۱۶ ــ وابستگی و متکی بودن بر دیگران !

او را یاد بده که تنها بر خدا توکل کرده و سپس به توانمندیها و داشته های خود اعتماد داشته باشد ، تا اینکه از این عادت بچگانه رهایی یابد که همواره بر سفره شایستگیها و ابتکارات دیگران تغذیه نموده آنرا بواسطه ترفندهای گوناگون و به ناحق به خود نسبت دهد .


نویسنده :محمد غباشی شاعر و رمان نویس مصری 


مترجم : امید سلیمانی ـــ بانه

از طريق
امید سلیمانی
منبع
سوزی میحراب
نمایش بیشتر

امید سلیمانی

# استان کردستان- بانه @@ فعال دینی و اجتماعی @@ نویسنده و مترجم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا