تاریخ

محمد (ص ) از گذشته تا کنون

نظریه ای در مورد بی احترامی کردن به پیامبر بزرگ اسلام(ص )

برای معرفی کردن هر انسان بزرگ،مصلح و پیشوای بزرگ آدمیت ، لازم است نگاهی به گذشته بیاندازیم و تاملی در وضعیت اجتماعی آن زمان بکنیم که چنین شخصیت بزرگی در آن زندگی  کرده و بعد از آن ببینیم که چه تغییرات و تحولات مثبتی بر آن جامعه داشته و موفق بوده است که توانسته آداب و رسوم جاهلی اندیشه و تفکر غلط را ریشه کن کند و روش زیبای انسان دوستی را جانشین سازد.

عالمان و روان شناسان می گویند : هر انسانی ژنتیک مخصوص به خودش را دارد و هیچ کس از نظر ژنتیکی کاملا شبیه به دیگری نیست و خیلی مشکل است که آدم بتواند مو به مو خواسته ها و رفتارهای رهبرش را بدون کوچک ترین نقصی اجرا کند و به خاطر این دلیل علمی : شناساندن رهبری با رفتار و روش رهروانش یک اشتباه بزرگ علمی ست.

جدا از این لازم است انسان نگاهی تاریخی به آن زمان و مردمانش بیاندازد و آثار رفتار فردی را در جامعه‌اش بررسی کند و بعد از شناخت کامل نظر خود را در مورد شخصیتی بیان کند.

وگرنه قضاوت کردن آدمی که در مورد تاریخ و جغرافیای مخصوص او اطلاعاتی نداریم و آن ها را با مقیاس امروزی خودمان اندازه بگیریم کاری غیر علمی ست و هیچ معرفت و فلسفه و علمی آن را قبول ندارد به معنایی دیگر‌ می توان گفت که هر موضوع و اتفاق یا شخصیتی را که میخواهیم معرفی کنیم باید در ابتدا در مورد موضوع مورد نظر مطالعه کامل داشته باشیم.

محمد (ص ) پسر عبدالله پیامبر بزرگ اسلام یکی از انسان های بزرگ و برجسته در طول تاریخ بشریت بوده است. که به روشی خیلی جسورانه و بی رحمانه قاطی کارهای ناشایست مخالفانش و رفتار های به دور از حکمت بعضی از پیروانش شده‌ است و با رفتار های آنان شناخته می شود.

و با روش غیر علمی و کینه توزی از نبی اکرم  یاد می شود و فیلم و کاریکاتور دروغ به آن بزرگوار نسبت داده می شود.

البته این تهمت و افترا و بی احترامی ها چیزهای جدید و عجیبی نیستند بلکه در زمان حیات پیامبر (ص ) نیز مخالفانشان ایشان را دیوانه ، ساحر ، کاهن و دم بردیده و …. می خواندند. اما خداوند رحمان پیامبر را دلیل رحمت و شفقت به تمام موجودات و کائنات خصوصا انسان قرار داد.

به همین دلیل اشاره ای به اوضاعی می کنیم که نبی رحمت در آن چشم مبارکشان را به جهان گشودند. و در ادامه به رفتار دولت های نالایق  امروزی و گوشه ای از مقام و منزلت مناسب با شخصیت پیامبر بزرگوارمان می پردازیم.

حضرت محمد (ص) کی بود؟

ایشان در جامعه ای عقب افتاده ، بی سواد ، دور از مدنیت ، جنگ ستیز ، فریب کار ، دزد و قاتل دیده به جهان گشود که ظلم و ستم قشر اشراف زاده و خوش گذران آسایش و آرامش را از مردم فقیر و مظلوم صلب کرده بود.به زبان امروزی اندیشه فاشیزم به طور کلی بر آن ها سایه افکنده بود  و می گفتند به یاری برادرت بشتاب ( قوم ، طائفه ، عشیره ، خانواده و …. ) چه ستمکار باشند چه مورد ستم قرار گرفته باشند. ولی حضرت محمد (ص ) این اندیشه را از ریشه دگرگون کرد و برای جامعه دوران خود این اندیشه را طوری تغییر داد که با آیین توحیدی اش هم سو باشد و می فرمودند : هر گاه برادرت به مردم ظلم و ستم کرد وی را منصرف کن و از ستم کردن بازدار و زمانی که مورد ظلم و ستم واقع شد جا دارد که یاری و حمایتش کنی.

مشخص است که در قرن بیست و یکم کشت و کشتار ، ترور و انفجار روز به روز رو به افزایش است و دولت های ابر قدرت برای ثبات خود و با قرار دادن دشمن خیالی به ادامه حکومت به دور از انسانیت خود می پردازند یا برای اینکه سلاح وجنگ افزارهایی که در کارخانه های خوددرست می کنند در انبارها خاک نخورد وزنگ نزند وبازار خوبی را برای محصولاتشان پدیدآورند یا برای اینکه ثروت واموال مشرق زمین را به تاراج ببرندیا برای شعله ورتر کردن بازی سیاسی خودهم که باشه سعی می کنندکه به آیین ومذهب وپیشوایان ورهبران اسلامی که دربین آن ها پیامبر ما مسلمانان حضرت محمد(ص ) بی احترامی بورزند تا بین ادیان اختلاف افکنند و آن ها را به جنگی نا خواسته وارد کنند و سبب پدید آمدن گروه های تندرو اسلامی شوند و در نتیجه به آرزوی از پیش تعیین شده خود برسند و برای ماندن در منطقه دلیل و برهان بیاورند و جنگی به نام مقابله با تروریسم را به راه اندازند و به دزدی و چیره دستی خود ادامه دهند.

همچنین یادمان باشد که چند سالی هست آیین اسلام در غرب و کشور های اروپایی بخصوص فرانسه و بریتانیا رو به افزایش است. و اگر تغییرات جمعیت اروپا برای مثال فرانسه و بریتانیا را در نظر بگیریم می بینیم که جمعیت مسلمانان نسبت به دیگر ادیان رو به افزایش است به همین دلیل به مدت ۳۰ سال است که از طرف بعضی از کشورهای اروپائی به بهانه آزادی بیان و به شیوه ای برنامه ریزی شده خیلی دور از احترام و انسانیت به شخصیت حضرت محمد (ص ) این بزرگ مرد  تاریخ اهانت و بی احترامی می کنند و پیروانش کنیایه و زخم زبان می زنند و به شیوه ای ناشایست کاریکاتور رهبرشان را ترسیم کرده در روزنامه های خود به چاپ می رسانند و در صفحات مجازی و رسانه های خود نشر می دهند و قلب پیروان آن رهبر فرزانه را جریحه دار می کنند و آتش جنگ ناخواسته را شعله ور تر می سازند یا شاید هم می خواهند داعیان مسلمان و ساکن در اروپا را تحت فشار قرار دهند و مردمان آن دیار را بر علیه آنان تحریک کنند و برای باری دیگر به آیین خود روح تازه بخشند.

بله امروزه دشمنان اسلام در رسانه های خود پیامبر و پیشوای بزرگ انسانیت را مردی جنگ طلب معرفی می کنند.

جامعه ای که نبی مکرم اسلام در آن دیده به جهان گشود جامعه ای مملو از رفتار های ناپسند و غیر اخلاقی بود.

ایشان در جامعه ای رشد و نمو کرد  که دختران در اوایل زندگی بدون هیچ گناهی زنده به گور می شدند و بیشتر والدین از ترس فقر و گرسنگی فرزندانشان را می کشتند یا اینکه گروهی از زنان برای کارهای غیر اخلاقی و جنسی به کار می رفتند و بچه متولد شده از عمل زنا با آنان شانسی و از روی جبر به یکی از مردان زناکار نسبت داده می شد.

گروهی دیگر نیز زنان خود را در اختیار اشراف زاده ها و قهرمانان جنگی قرار می دادند به این امید که بچه اشراف زاده یا قهرمان برایشان متولد شود.

و همچنین بیش تر مردم مشغول لهو و لعب و قمار بازی بودند و زن و بچه و مال های خود را می باختند.مصرف الکل هم فرهنگ آن جامعه شده بود و بت و ظاهر پرستی بیداد می کرد.

پیامبر (ص )  در طول دعوت خویش به شیوه ای منحصر به فرد توانست همه این رفتار و کردار زشت و ناپسند را ریشه کن کند

و دگرگونی عجیبی در نزدیکان و هم وطنانش بوجود آورد. این شیر مرد دست ظالم و ستمگر را قطع کرد و دست مظلوم را گرفت و آن ها را یاری داد و همچنین دختران را از زنده به گور کردن نجات داد و حیا و جایگاه والای زن را برگرداند و بساط قمار و مصرف الکل را برچید و بت پرستی را به خداپرستی تغییر داد.

رسول اکرم (ص ) توانست مردهایی را تربیت کند که آرامش و آسایش را به صورت چشم گیر ایجاد کنند و ترس و دلهره را از قلب همنوعانش بزداید.

زیر سایه و عملکرد  شریعت آن شیر مرد قهرمانی مانند عمر پسر عبدالعزیز پرورش یافت که در زمان قدرتش نه تنها در دولت های عربی بلکه در قاره آفریقا هم فقیری که مستلزم گرفتن زکات باشد پیدا نمی شد. بله همان آفریقایی که امروز پرندگان لاشخور روی جسد ناتوان بچه های آن دیار می روند تا به لاشه ی آن ها بیافتند در حالیکه به ظاهر هنوز روح در جسته آن ها ست. و این در حالی ست که ثروت کلان دولت ها صرف ساخت بمب های هیدروژن و میکروبیو شیمیایی و توپ و تانک و جنگنده می شود تا بتوانند راحت تر کشورهای ضعیف را مستعره خود قرار دهند.

اگر بخواهیم مختصر بیان کنیم ؛ رسول خدا (ص ) آن شخصیتی ست که در طول ۲۳ سال دعوت خویش در مقابل جامعه ای آکنده از اعمال زشت و ناپسند و ضد انسانیت ایستاد و  تحول چشمگیری در روال زندگانی جامعه اطرافش ایجاد کرد و آن را به جامعه ای فداکار ، مهربان ، بخشنده و نیک کردار تغییر داد . که غیرممکن است دیگر تاریخ چنین شخصیتی به خود ببیند.

امروز حضرت محمد (ص ) کیست ؟

در طول تاریخ طرفداران کفر بی سند و دلیل و برهان برای مطرح و ثابت کردن اندیشه خود و پیش برد برنامه بی احترامی کردن و سبک جلوه دادن اسلام آن قدر که در توان داشتند تلاش کردند تا تیشه به ریشه اسلام بزنند . در همان اوایل دعوت پیامبر (ص ) در مکه نیز دشمنان اسلام و دعوت پیامبر (ص ) تلاش کردند که حضرت محمد (ص ) را دیوانه ،  ساحر ، شاعر و … جلوه دهند و آن بزرگوار را از چشم مردم بیاندازند و برای پیش برد هدفشان از خیلی فرصت ها برای به راه انداختن جنگ داخلی استفاده می کردند . اما زمانیکه متوجه شدند که این کارها در برابر همت فولادی پیامبر بزرگوارمان (ص ) کار ساز نیست شروع به تهدید و شکنجه  ایشان و پیروانشان کردند و حتی بسیاری از یاران پیامبرمان را شهید کردند ولی نبی رحمت (ص ) همیشه سعی می کردند با بردباری و حکمت کارهایشان را پیش ببرند و به شیوه ای اجتماعی و با ارائه دلیل و برهان آئین مبارک اسلام را تبلیغ می کردند و به همین دلیل توانستند نظر اجتماع را به خود و آیین اسلام جلب کنند.

 نویسنده : سردار شمامی

ویرایش : بارام

نمایش بیشتر

سردار شمامی

@ کردستان - بانه @ نویسنده - مترجم @ فعال دینی و اجتماعی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا