تاریخ

موژده بی یاران مانگی مولوده

موژده بی یاران مانگی مولوده

کاتی شادی و و جه ژن و سروده 

رووناک بو دونیا به نوری حه بیب

فه خری کائنات شه فیع و مونیب

 

مانگ و ئه ستیره شه به قیان  نه ما

هاتنه ژیر نوری گشت ئه رزو سه ما

 له سه رده میک دا له دایک بووه

جه هل و نه فامی زور باوی بووه

 

هه ژار،کویله بو ژیر ده ستی زوردار

دینی موحه ممه د خه لکی کرد هوشیار

 شیرک و کوفران و زولمو زه لالی

بی ریزی ئافره ت، زینده به چالی

 

هه زار کرده وه ی پوچ و چه په لیان

سه دان ره وشتو یاسای گه نده لیان

 کرد به قانونی ژیانی کومه لگا

بی دین و آیین بی ترسی خوا

 

 نازل بو شه ویک ره حمه تی یه زدان

 به رز بو دیسان بایه خی ئینسان

 چاوی هه لینا حه بیبی خوا

دونیا روشه ن بو به نوری هودا

 

به ره وشتی جوان به ریگای قورئان

به دینی ئیسلام به چاکه و ئیحسان

 به لایه نگری هه تییو هه ژار

به لابردنی  بیگاری غه دار

 

به ته وفیقی حه ق یاری یاوه ران

به خوینی پاکی سه حابه و یاران

 به ده ربه ده ری و غوربه تو زه حمه ت

تانه و ته شه رو کیشانی میحنه ت

 

دینی پیروز و پاکی خودایی

دروشمی حه ققی عه شق و ره هایی

 به خه لک ناساند بو به ریبه ریان

به یداخی ئیسلام بو تاجی سه ریان

 

سه ربه ستی مروف مافی ئافره تان

به ئامانج گه ییشت به چرای قورئان

 ناوی موحه ممه د خوشترین ناوه

 له لای خوا وه مه دح کراوه

 

یاخوا پیغه مبه ر ببیه شافیعمان

هه روه ک له م دونیا بویه ریبه رمان

 روحی ناچیزم به فیدای ریگات

ته نیا ریگای تو شاچرای نه جات

 

شه یدا مه حمودی (شنو)

نمایش بیشتر

شیدا محمودی

@ استان آذربایجان غربی - اشنویه @@ نویسنده ، شاعر و مترجم @ فعال مدنی و اجتماعی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا