اصول

نشانه های حج پذیرفته شده!

حاجیان ونشانه های پذیرفته شدن حج شان

حمد وستایش فقط برای خداست، اورا حمد می گوییم، واز او طلب یاری می کنیم،واز او آمرزش می طلبیم،خدایا تو پروردگار و بی شریکی ، توپروردگار منی،ومن عبد وبنده تو هستم، به گناهانم اعتراف می‌کنم، پس همه گناهانم را ببخش، که فقط تویی که گناهان را می بخشی، ازتو طلب عفو وبخشش دارم، واز گناهان توبه می کنم، خدایا برعبد وبنده وپیامبرت حضرت محمد-ص-واصحاب وپیروانش درود ورحمت نازل بفرما، وبرکسانی که بر راه ومسیر او حرکت می کنند،وبرهمه پیامبرانت

نتیجه حج مقبول:

شکی نیست که بعد از ایمان ، حج از بهترین کارها به شمار می آید و همچنین  حج  یکی از انواع جهاد درراه خداست.

از پیامبر-ص-سوال شد چه کاری بهتر است؟”فرمود:ایمان به خدا وپیامبرش”.گفته شد: بعداز آن چه؟فرمود:”جهاد درراه خدا”. گفته شد:پس ازآن چه؟فرمود:”حج پذرفته  شده “(امام بخاری آن را روایت کرده)

واز ام المؤمنين عائشه-رض-روایت شده که گفت :ای رسول خدا-ص-جهاد را بهترین کارها می پنداریم،آیا ما زنان جهاد نکنیم؟ فرمود “نه،اما بهترین جهاد، همان حج مقبول است”

ودرروایتی:فرمود:برای شما زنان حج مقبول، بهترین جهاد است”(بخاری وغیر اوآن را روایت کرده اند)

وپیامبر-ص-به کسی که حج کند واز محرمات ظاهری وباطنی دوری کند به بخشیده شدن گناهانش بشارت داده است وفرموده است که”هرکس ، حج را بجا آورد ودرآن از آمیزش جنسی و گناه و فسق دوری کند مثل روزی که از مادرش متولد شده است از حج باز می گردد وگناهانش بخشیده می شوند”(بخاری روایت کرده)

وپیامبر-ص- فرموده:”حج مبرور پاداشش فقط بهشت است”.

حج مبرور ، حج مقبولی است که صاحبش شروط صحت کار وشروط قبول شدنش را از اخلاص عمل برای خدای متعال را مراعات کرده باشد و از روش پیامبر-ص -پیروی کرده باشد، واز گناه وفسق وآمیزش جنسی خودداری کرده باشد.

متاسفانه امروزه بعضی از منکرات را در حج خانه خدا می بینیم مثل اختلاط زن و مرد و دختران و پسران درخیابان ها،عجیب این است که بعضی از این منکرات درکانال های مشهور ماهواره ای نمایش داده می شوند، وبعضی از بدعت‌ها در روزه عرفه رخ می دهند ؛ مثل دعای دسته جمعی،که حاجیان بعداز دعا یکدیگر را درآغوش می گیرند و به هم دیگر تبریک می گویند و برای هم دعای قبولی عبادات می کنند این کار را بعد از غروب خورشید در روزه عرفه می کنند که هرکس علم وآگاهی داشته باشد می داند که روح عبادت از این چیزها خیلی دور است.

و همچنین معلوم است که هیچ کس از اهل علم به قبولی عبادات بعد از اتمام آن مطمئن نیست،بلکه احساس کوتاهی می کنند واز خداوند بعد از اتمام عمل طلب عفو وبخشش می کنند،همچنانکه خداوند می فرماید:”ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم”ترجمه:سپس از همانجا که مردم روان می شوند(واز مکان واحدی به نام عرفات به سوی سرزمین منی می کوچند) روان شوید،واز خداوند آمرزش بخواهید بی گمان خداوند آمرزنده ومهربان است.(بقره 199).

یکی از نشانه های حج مقبول این است که حاجی بهتر از گذشته شده باشد وتقصیر وکوتاهی های گذشته را ترک کند ودوستی با برادرانش که بی هدف و بطالت بود را  تبدیل به دوستی وبرادری دینی کند،ومجالس لهو وغفلت را، به مجالس ذکر وبیداری تبدیل کند.

إخلاص از سخت ترین کارهاست،خصوصاً اگر عمل وکار چیز ظاهری وآشکار باشد وانسان نتواند آن را مخفی کند مثل حج، مسلمان بعضی وقت ها روزه می گیرد وهیچ کس متوجه روزه او نمی شود،و بعضی وقت ها درنیمه شب در منزل خود نماز می خواند وهیچ کس متوجه نماز او نمی شود و در نتیجه اخلاص در آن آسان و دست یافتنی است ؛ اما انسان نمی تواند حج خانه خدا را بجا آورد ولی هیچ کس او را نبیند،به همین خاطر محقق شدن إخلاص در حج وباقی أعمال ظاهری سعی وتلاش بیشتری می طلبد ، به همین خاطر عادت پارسایان ومردان خدادر حج اظهار زهد وزندگی ساده و ابتدایی بوده است، وآنها با خشوع تمام وإظهار نیاز به خدا مشغول عبادت بوده اند.

دراثر آمده است که پیامبر-ص- درحال سواری ، مناسک حج راانجام داده است،وروایت شده که فرموده است:خدایا حجم حجی بدون جستجوی ریاء و طلب شهرت باشد.(ابن ماجه روایت کرده)

بعضی از اهل علم در روز عرفه ترسشان بیشتر از رجاء وامیدشان بوده است ، وبعضی از آنها رجاء وامیدشان درقبول عبادات و بخشیده شدن گناهانشان بیشتر بوده،اما آنها وقت عرفه و هنگام تمام شدن وبرگشت از آن ، با همدیگز مصافحه نمی کردند و یکدیگر را در آغوش نمی گرفتند وبه یکدیگر تبریک نمی گفتند، بلکه درحالی که رجاء وامید ورغبت ورهبت داشتند و در اوج خشوع وتذلل از عرفه باز می گشتند.

بدعت فیلم ربرداری از مناسک حج ، نزدیک است هدف وروح آن مناسک را که اخلاص است از بین ببرد،ومانع خشوع درآن می شود.

درحالی که انتشار آن را دربین حجاج می بینیم خصوصا از وقتی که تلفن وگوشی های مجهز به دوربین تصویربرداری پیدا شده اند.

متاسفانهد دعوت گرانی را می بینیم که درشب ماندن در مزدلفه ازاتوبوس پیاده می شوند و موهایش را می تراشد وبه همراهانش هم دستور می دهد که موهایشان را بتراشند یا کوتاه کنند به دلیل اینکه پیامبر-ص- فرموده:”افعل ولاحرج”انجام بده اشکالی نیست”،حتی بعضی از این دعوت گران گفته اند:قاعده فقهی که می گوید:”المشقة تجلب التيسير”زحمت وسختی موجب آسان کاری وسهل انگاری می شود”را تبدیل به نوعی استفاده از فرصت وسرسری انجام دادن کارها کرده اند.

⬅️چگونه حج مقبول وواقعی را تحقق بخشیم؟

دست یابی به حج خوب ممکن نیست مگر با جستجوی إخلاص وپیروی دقیق از پیامبر-ص-در کردار وگفتارش وتلاش برای محقق کردن معنای” لبیک اللهم لبیک”که آن را بر زبان جاری می کنیم وصداهایمان را در وقت گفتن آن بلند می کنیم.

ومحقق شدن این کلمه به چند صورت امکان پذیر است:

دراول باید معنای آن را بفهمیم  و بدانیم که این کلمه – لبیک – را کسی برزبان می آورد که از طرف  کس دیگری دعوت و صداشده باشد و بخواهد آن شخص را تعظيم کند،چون کلمه جواب دادن به کسی است که اورا دوست می داری واز او می ترسی وبه او امید داری که وقتی تورا صدا می کند،فوراًجواب می دهی ومی گویی:درخدمتم درخدمتم اما اگر کسی که دوستش نداری، و در قلب و درونت جایی ندارد تو را صدا کند با تأخیر وتنبلی جوابش می دهی وچه بسا جوابش را  هم نمی دهی.

ودر سفر خانه خدا کسی ما را صدا کرده که دل هایمان پراز محبت وعشق وعلاقه وترس از اوست، خداوندی که دارای صفات جلال واکرام است ما را صداکرده وما باعلاقه فراوان جوابش را دادیم، چون خداوند سبحان را از هرچیزبیشتر دوست داریم، واین دوست داشتن نشانه ایمان است چون درحدیث است”سه خصلت هست هرکس دارای آنها باشد شیرینی ایمان را چشیده است:”1 -خداورسولش را ازهرچیز بیشتر دوست داشته باشد……(متفق علیه)

@ پاداش کسانی که جواب دعوت خداوند را می دهند

*بعضی از پاداش لبیک گویان  به دعوت خدا – حج -این است که چیزهایی که به آن علاقه دارند را نصیبشان کند وچیزهایی که از آن واهمه دارند و از آن می ترسند را از آنها دور کند.

الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم* الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل*فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والتبعوا رضوان الله والله ذوفضل عظيم”ترجمه:کسانی که پس اززخم هایی که خوردند،فرمان خدا وپیغمبررا اجابت کردند،برای کسانی از آنان که نیکی کردندو پرهیز نمودند،اجر و پاداش بس بزرگی است.آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند:مردمان برضد شما دورهم جمع شده اند،پس از ایشان بترسید،ولی بر ایمان ایشان افزود وگفتند:خدا مارابس واو بهترین حامی وسرپرست است.سپس آنان بانعمت بزرگ وفضل ومرحمت سترگ خداوند برگشتند،وحال آنکه هیچ گونه آسیبی بدیشان نرسید،ورضایت خدا خواستند وخداوند دارای فضل وکرم سترگی است.(آل عمران 172 -174 )

*واز بزرگ ترین پاداش جواب دهندگان به دعوت خدا هدایت بسوی بهشت است”للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعآ ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوءالحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد”ترجمه:کسانی که پروردگار خود را پاسخ می گویند،سرانجام نیک دارند،وکسانی که پروردگار خودرا پاسخ نمی گویند،اگر همه چیزهایی که در زمین است وهمانند آنها از آن ایشان باشد وهمگی رابرای رهایی خود(از عذاب دوزخ)پرداخت کنند(از آنان پذیرفته نمی گردد)آنان حساب بدحال کننده ای دارند وجایگاهشان دوزخ است،وچه بد جایگاهی است!(رعد18)

*مهم ترین چیزی که در حج است این است که مسلمان به جواب دادن دستورات خدا وپیامبرش عادت کند

(یاایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول إذا دعاکم لما یحییکم واعلموا أن الله یحول بینا المرء وقلبه وأنه الیه تحشرون)ترجمه:ای مؤمنان!فرمان خدا را بپذیرید،ودستور پیامبر اورا قبول کنید هنگامی که شمارا به چیزی دعوت کند که به شما زندگی بخشد،وبدانید که خداوند میان انسان ودل او جدایی می اندازد وبدانید که همگان درپیشگاه خدای سبحان گرد آورده می شوید”(انفال 24 )

-نمونه های استجابت دربجا آوردن حج زیادند، از جمله اینکه می بینیم خدای تبارک و تعالی به ما أمر کرده که میهن وخانواده خود را به منظور انجام حج ، ترک کنیم وما نیز آن دستور الله را جواب دادیم،ما را أمر کرده خانه اش را طواف کنیم وما هم جوابش دادیم،درحالی که خانه ها درزمین زیادند، ولی ما همه خانه ها را ترک کردیم وبسوی خانه او رهسپار شدیم،به ما أمر کرده به حجرالاسود سلام کنیم وآن را ببوسیم یا به آن اشاره کنیم وما نیز جوابش را  دادیم هرچند که می دانیم سنگی است که نفع وضرری ندارد،ولی چون رسول خدا-ص- این کارها را انجام داده است ماهم انجام می دهیم،خداوند امر کرده به منی برویم وشب درآنجا بمانیم، پس بخاطر دستوراو کعبه را ترک می کنیم و به منی می رویم.

به ما أمر کرده درعرفه بایستیم وبه شب ماندن درمزدلفه، وسنگ پرت کردن، وماندن درمنی،و طواف وگردش به دور کعبه، وسعی وحرکت دربین صفا ومروه أمر کرده وما آن را انجام دادیم ، که اغلب این ارکان ها را حاجی درآن پی به چیز خاصی نمی برد به جز جواب دادن امر خداوند متعال وتسليم شدن دربرابر حکم او.

پس آیا ما در باقی کارهایمان جواب خدارا داده ایم؟ به ما أمر کرده یکتا پرست باشیم وشرک را رها کنیم آیا جوابش را  داده ایم؟ وتسليم اوامرش شده ایم؟

به ما أمر کرده بر نمازهایمان محافظت کنیم،به پدر ومادرمان نیکی کنیم،وصله رحم را بجا آوریم،با همسایه ها خوب رفتار کنیم،اخلاق خوب داشته باشیم آیا جوابش را  داده ایم؟

به ما أمر کرده از حرام وفحشاء چه ظاهری وچه باطنی دوری کنیم پس آیا جوابش را  داده ایم؟

هنگامی که همه کارهایی که خدا به تو امر کرده انجام دادی آن وقت است که حج واقعی را انجام داده ای واز گناهانت مثل روزی که از مادرت متولد شدی پاک می شوی.

حاجی محترم ؛بعد از انجام حج در پی اسباب مغفرت باش:

قطعا حج مقبول از مهم ترین اسباب مغفرت گناهان است”هرکس حج کند ودرآن گناه نکندوعمل زناشویی انجام ندهدمثل روزی که از مادر متولد شده است وهمه گناهانش بخشیده اند،باز می گردد”

اما التزام به توحید وترک شرک مهم تر از آن است:

(وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم)ترجمه”:خداوند به کسانی که ایمان بیاورند وکار های شایسته انجام دهند،وعده می دهد که آمرزش وپاداش بزرگی از آن ایشان باشد”(مائده 9 )

ان الله لا یغفر أن یشرک به ويغفر مادون ذلك لمن یشاء”

اگر کسی خدا را ملاقات کند وبه اندازه زمین هم گناه داشته باشد،اما برای خدا شریک قائل نشده باشد خداوند به اندازه زمین مغفرت را برایش قرار می دهد.

*طلب بخشش گناهان هم یکی از مهم ترین اسباب مغفرت گناهان است:

پس بر استغفارحریص باش چون رسول خدا-ص -بسیار توبه واستغفار می کرد ومی فرمود:رب اغفرلي وتب علی انک انت التواب الغفورماة مرة “پروردگارا مرا ببخش وتوبه ام را قبول بفرما چون قطعا تو توبه را می پذیری وگناهان را می بخشی”.صد مرتبه این را می گفت.

خداوند می فرماید:والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من يعفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا علي ما فعلوا وهم يعلمون*أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجرالعاملين)ترجمه” وکسانی که چون دچار گناه شدند،یابرخویشتن ستم کردند،به یاد خدا می افتند وآمزش گناهان راخواستار می شوند-وبجز خدا کیست که گناهان را بیامرزد؟-وبا علم وآگاهی بر چیزی که انجام داده اند پافشاری نمی کنند.آنچنان پرهیز گارانی پاداششان آمرزش خدایشان وباغهای است که در زیر آنها جویبارها روان است وجاودانه در آنجاها ماندگارند،واین چه پاداش نیکی است که بهره کسانی می گردد که اهل عملند.”(آل عمران 135 -136 )

برادر مسلمانم ؛ بدان که کارهایی که موجب بخشش گناهانند خیلی زیادند وقابل شمارش نیستند،مثل وضو وذكر بعداز آن، إنفاق در راه خدا در وقت خوشحالی وگرفتاری،فرو نشاندن خشم،صرف نظر از مردم،صبر،دورکعت نماز بعد از وضو،أذان، جواب دادن مؤذن، رفتن به مساجدونماز جماعت، نمازهای واجب،جمعه، آمین گفتن همراه امام، نمازشب، اذکار بعد از نمازکه همه این ها سبب آمرزش گناهان هستند ودلیل بر اینها در کتاب وسنت زیادند.

از خداوند بزرگ وپروردگار عرش کریم بانام های نیکش وصفات بلندش می خواهیم که مارا اهل آمرزش قرار دهد.چون او ولی آن وقادر بر آن می باشد. وصلی الله علی نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دکتر جمال المراکبی مترجم:محمد قادری کوخان

نمایش بیشتر

محمد قادری

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - میاندواب @ شغل : امام جماعت مسجد

نوشته های مشابه

یک نظر

  1. برخی موارد را که نویسنده محترم ، دور شدن از روح دعا دانسته اند، در واقع، منافاتی با روح دعا ندارد. دسته جمعی دعا را خواندن، یکدیگر را در آغوش گرفتن و به یکدیگر تبریک گفتن، صمیمیت و برادری را که اصلی دینی است افزایش می دهد. دعا کردن برای یکدیگر، موجب اجابت دعای سایر مومنان می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا