اندیشهدل نوشته

آنچە از دل برآید، لاجرم بر دل نشیند

برگرفتە از کانال احسان الفقیە
در یکی از روزها، نمازگزاران مسجدی کە امام احمد بن حنبل نیز میان آنان بود، از جمعیت فراوان مردم شگفت‌انگیز می‌شوند و بدین جهت از امام احمد می‌پرسند: ای امام! تصور کن کە تعداد نمازگزاران چقدر فراوان هستند؟ پاسخ داد: من احدی را نمی‌بینم.. از مواجهە بدان پاسخ سراسیمە شدند و گفتند: مگر شما نابینا و کور هستید؟ البتە چنین برخوردی با ایشان، حاوی نوعی بی ‌ادبی بود..!
اما امام در پاسخ آنان فرمود:
کور و نابینا کسی است کە چشمانش از دیدن بیوەزنی ناتوان است کە بار سنگین زندگی، پشت او را خم کردە است..!

نابینا کسی است کە رو بە قبلە کردە و از یتیمان و فقرای جامعە رویی برتافتە..!

کورو نابینا کسی است کە برای خداوند سجدە می‌برد و در مقابل بر بندگانش تکبر و غرور می‌ورزد..!

کور و نابینا کسی است کە در صف اول نمازگزاران حضور می‌یابد، اما هرگز در صف و ردیف گرسنگان و مدافعین حق سربر نمی‌آورد..!

نابینا آن شخص است کە یک بار صدقە می‌دهد و دست‌ می‌کشد، در حالی کە می‌تواند پیوستە صدقە بدهد..!

نابینا فردی است کە روزە می‌گیرد، ولی از حرام بازنمی‌ایستد..!

نابینا آنست کە بیت الله را طواف می‌نماید، اما یاد ندارد کە خانوادەای ناتوان را پوشش دهد کە هر روز از شدت نیاز جان می‌دهند..!

نابینا شخصی است کە اذان را پاس می‌دارد، ولی برای پدر و مادرش ارزشی قایل نیست..!

نابینا کسی است کە نماز و روزە را بە جا می‌آورد، سپس در خرید و فروش تقلب و فریبکاری بە خرج می‌دهد..!

نابینا کسی است کە با قلبی آکندە از نفرت، کینە، غرور و تکبر نسبت بە مسلمانان، در حضور خداوند سربرمی‌آورد.

نابینا آن شخص است کە عبادات وی در اخلاق و رفتارش منعكس نمی‌شود..!

نابینا آن نمازگزاری است کە در کنار مناسک دینی، از ستمگران و تجاوزگران پشتیبانی بە عمل می‌آورد..!

نابینا نمازگزاری است کە اگرچە روزەدار هم هست، اما دستانش آلودە بە خون مسلمانان می‌باشد..!

نابینا نمازگزاری است کە بهرەای از نمازش نمی‌برد..!

نابینا کسی است کە بخشی از دین را پذیرفتە و بقیە را کنار نهادە است.

وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا [سوره اﻹسراء : 72]

بە خاطر رسایی و قوت پاسخ، سکوت فضا را تنید، زیرا هیچ احدی خالی از عیب و نقص نیست.

لازم است این پاسخ را حلقەی گوشهایمان کنیم و هرگز بە باد فراموشی نسپاریم، زیرا عصر امروز آینەی تمام نمای آن وضعیت است و چە بسا جانگدازتر از آن نیز باشد، در حالی کە ما معتقد هستیم مسیری درست و رفتاری شایستە را دنبال می‌کنیم…!

خداوندا وضعیت ما و همەی مسلمانان را نیکو گردان.

مترجم: سردار شمامی – بانه

نمایش بیشتر

سردار شمامی

@ کردستان - بانه @ نویسنده - مترجم @ فعال دینی و اجتماعی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا