اصول

ئیعجازی چاو له قورئان دا- الم نجعل له عینین؟

ئعجازی سه راسیمای چاو له قورئانی پیروزدا ” !! عبدالله علی پور

 به ناوی خوای به خشنده ی میهره بان،هه زاران درود وسلاو بو سه ر گیانی پاکی پیغه مبه رمان (محمدصلی الله علیه وسلم).

خوینه ری به ریز ! ئه م باسه ی که له به ر ده ستت دایه وه رگیرراوی به شیکی زوری بابه ته کانی ( عبدالدائم الکحیل) و دکتور( خلوق نور باقی) که کوکراوه ی کومه لیک بابه ت و باسی خوناسیه له قورئاندا .

قورئانی پیروز لیوانلیوه له موعجیزه گه لی زانستی پزیشکی که تیکرا له گه ل لایه نه ئیعجازیه کانی تری قورئان ده یسه لمینن که ئه م قورئانه له لایه ن خواوه دابه زیوه !

هه ر که سیک که له ئایه ته پیروزه کانی قورئان راده مینیت، دلنیام به پیی خوی هینده سه رسام ده بیت….

به هیوای سوود گه یاندن و کردنه وه ی ده روازه یه ک له بواری ئیعجازی ده روونی قورئان و دروستکردنی مه یلی گه ران له لای خوینه ری به ریز….

یه کی له و نیعمه ته پر سه راسیمایانه ی که په روه ردگار به خشیویه تی به مروف ، بریتیه له” چاوه “

خوای گه وره له قورئانی پیروز ئاماژه به چاؤ ئه کات و ده فه رمویت:{ ألم نجعل له عینین /  ئایا ئیمه دوو چاومان پی نه داوه هه تا بتوانی به دنیادا بروانی و دارایی په یدا بکا؟ سوره ی به له د ئایه ی ۸}.

ئایا تا ئیستا بیرتان له وه کردوته وه که چون به و چاوانه شت به ئه ندازه ی (واقیعی) ئه بینی؟ چون چیا وه ک چیا ، رؤبار وه ک رؤبار و خؤر وه ک خؤر ئه بینی؟  چؤن قه واره ی ئه م دنیایه وه ک خؤی ئه بینی؟

تا ئیستا پسپورانی پزیشکی نه یان توانیوه وه لامی ئه م پرسیاره بدوزنه وه !‌‌‌

فه رمانی چاو به زوری بریتییه له وه رگرتنی وینه ی ته نه کان ، واته کاری کامیرا ره چاو ده کات ؛  چونیه تی رژیمی ئه م کاره گرنگه ش تا ئه م {۲۰}سالانه ی دوایی به ته واوه تی روون نه کرابووه.

جاران باوه ر وابوو  که چاو له هاوینه یه ک به ولاوه هیچی تر نییه، که له به ر ده م قوتویه کی داخراودا فه رمانی خوی به جی دینیت.

لیره دا پرسیاریک که میشکمان ده هه ژینیت ئه وه یه که ئه و چاؤه چون ئه توانی هه ر یه ک له تایبه تمه ندیگه لی وینه یه ک که پیشانده ری دریژی ، ته سکی  بارست یان قولایی بیت به وردی ریک و راست وه ک خوی ده ستنیشانی کات ؟

 بابه تیکی تر که مروف سه رسام ئه بیت له سه راسیمای چاؤ ئه وه یه که هه ستی بینایی ئیمه(حس بینایی) ده توانی  { ۵/۰۰۰/۰۰۰ } تیک ئالاوی توخمگه لی جوراو جور و ره نگین به وردی ده ستنیشان کات .

له توریینه ی چاؤ ،(توری چاو)؛ له پال {۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰} سیللوول میله ی هه ستوک و هه ستیار له به رانبه ر ره ش و سپی،  { ۷/۰۰۰/۰۰۰} سیللوول ی دانه یی ( له توری بینین ته نیا سیللول دانه یی) هه ستیار له به رابه ر دیارده ی نوور هه یه .

جیی خویه تی ئاماژه به و خاله بکه ین که ته ک ته ک { ۱۲۳ } میلیون  سیللولی میله ی ده ستنیشان کردنی روناکیی چاؤ و ( ۷ ) میلیون سیللولی دانه یی ناسینه وه ی ره نگ له چاوی مروف؛ هه ر یه ک له و خانه وردانه یه ک هیلی گواستنه وه ی جیا له یه کتر نیین

بو….؟

ئه وه ی جیگه ی سه ر سامی یه لیره دا ئه وه یه که  ” چاوی ساخ ”  ئه توانی دو خه ت(خط) به مابه ینی (یک بیستم) میلی میتر ببینی .

جگه له وه زور بابه تی تر هه یه که له و نوسراوه دا ناتوانین تیشک بخه ینه سه رهه مو ئه و بابه تانه ؛ بو نموونه له توریینه ی ” چاؤ ” که بو خویی زورتر له چه ند میلی میتر پانتایی نییه، ۱۳۰ ملیون هیلی وه ر گرتن لووله یی (استوانه ای) بو ره نگی سپی و ره ش حه وت ملیون وه رگری  قووچ (مخروط)بوو ره نگی جورواجور و وره ده کاری زور تی دا هه یه .

چاو یه ک توژالیکی زور روون و سافی هه یه ، ئه گه ر ئه و توریینه ی (قرنیه ی) وه ک پالاوتنی چوناوچونی کانگاکان ( کومه له خانه یه ک که له یه کتری ده چن) له جه سته ی مروف له ریگای ورده ره گه کانی جه سته خوراک یا پیداویستی تری بو دریژه پیدان بو ژیان وه رگرتبا ؛ هیزی بینین به و شیوه روی  نه ده دا به لکو په رده یه ک  یا توریینه یه ک به سه ر چاو هه ستمان پی ئه کرد ……!!!!

سروشتی خانه کانی هاوینه کان،به جوریکی وا خولقینراون که ده توانین پییان بلیین بوونیان( هه یه) و ( نی یه ) له هه مان کاتدا ، چونکه بوونیان هه یه که چی له سه ر وینه گیراوه کان ده رناکه ونه وه …!

له راستیدا چاؤ  توانای بینینی هه موو ره نگه کانی هه یه ….. به لام ئه و چینه خانانه ی له پیش بیلبیله وه ن نابنه ریگری وینه کان و ته لخی ناکه ن…، چینه روونه کانیشی به شیوه یکی وا ریکخراون که بتوانن هاوینه که به هه مولایه کدا بجوولینن . جگه له وه ش توانای هاتنه وه یه ک و رووه کشان و قوقزبونیشی هه یه .   خو ئه گه ر  وه ک بوچوونه که ی مادی یه کان   که بروایان  وابوو ” چاو ” ته نها ئامیریکی ساکاری وینه گرتنه (کامیرا)….!  ته نها پارچه گوشتیکی ساکار بوایه ئه وا به رده وام دووچاری تیکه لاوبوونی ره نگه کان ده بوو ، بو ئه وه ی ئه وحاله ته ش روونه دات پیویسته ئه م زینده هاوینه یه به  هه مولایه کدا بجولیت به پی ی به رنامه یه کی کومپیوته ریی ورد له سه ر بناغه ی کاریگه ریه کانی دووری و توندی رووناکی له سه ر چاو ، گورزه رووناکی یه کانیش که ده که ونه سه ر توره ی چاو ده گورین بو کارلیکی کیمیایی و ته زووی کاره باو پاشانیش له ده ما خه خانه دا بو وینه کان . سه یرترین لایه ن له کرداری بینین دا لیره ده رده که ویت، چونکه ئه و حه وت ره نگانه ی گه یشتوونه ته توره ی ” چاو ”  به هوی ده ماره کانی بینایی یه وه له چه ند ماوه یه کی کاتیی جیاوازدا ره وانه ی ده ماخ ده کرین .

ئه ی که واته چ شتیکه ئه و خه سله ته تایبه تیانه ی داوه به چاو …؟؟!!

په یوه ندی چاو به ئاوی سپی …!

خوای په روه ردگار ده فه رمویت ؛ { و قال یا أسفى على یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم / واته ؛ ئه ی داخم بو یوسفی نازدار ،چاوه کانی سپی هه لگه ران و ئاوی سپی تیزا وبینینی نه ما له ئاخ و خه فه ت و ئیشدا هه ر  خه م و په ژاره ی خوی ده خوارده وه — سوره ی یوسف ئایه ی ۸۴ }. ده سته واژه ی ( وابیضت عیناه) واته توشبوونی چاو به ئاوی سپی. له راستیشدا پزیشکی نوی ئاشکرایکرد که خه م و خه فه تی زور یان شادیی زور یا خود هه لچوونه ده روونییه تونده کان ده بنه هوی توشکردنی چاؤ به ئاوی سپی، به وه ش ری له چوونه ژووره وه ی تیشکی خور ده گیری بو نیو توره ی ” چاؤ ” ئه وه یان به شیی ده بی یان به ته واوی ده بی به پیی پله ی لیلی .  لیره دا زانستی نوی  به ئاشکرا  هاورایه له گه ل قورئانی پیروز که خه م و خه فه ت یه کیکه له هوکاره کانی توشبوونی ” چاو ” به ئاوی سپی .

گریان و پاریزگاری له گلینه چاو …!

له قورئانی پیروز له سوره کانی ( نه جم۴۳/۵۹/۶۰، ئیسرا^۱۰۹/،مائیده ۸۳، مه ریه م۵۸) ئاماژه به گریان ده کات.

دکتور سه میر جه مال پزیشکی ده روونی ، ده لیت ؛ گریان ته نها نابیته هوی شتن و پاککردنه وه ی چاؤ ، به لکو سوودمه نده بو ده روونیش “….    فرمیسک شله یه که وه ک ( پلازمای خوین) وایه ، به لام به بی بوونی خروکه کانی خوین ، ده وله مه نده به { پوتاسیوم } ( چوار هینده ی ئه و بره ی له خویندا هه یه ) ، هه روه ها { توخمی} ره گه زی به رگری  تیدایه ئه وانیش گلوبولیناتی به رگرین به تایبه ت (IgA  و هه وه ها Igm و IgA ) که رولی کاریگه ریان هه یه له پاریزگاری و به رگریکردن دژ به مه ترسیه ده رونییه کانی وه ک میکروب و فایروسه کان ، هه روه ها ئه نزیمی( لایزوزایم)ی هه وینی تیدایه ( ۱۵گم/لیتر) که توانایکی گه وره ی هه یه له به رنگاریکردنی به یکتریا ……

 ده بی نه هینی له مه دا چی بیت…….؟!!

ئه م باسه روونکردنه وه یه ک بوو له سه ر حیکمه تی به خشینی سه راسیمای چاو!!!!

وه رگیران و ئاماده کردن ؛ عبدالله علی پور

سه رچاوه ؛ ته فسیری نامی ؛معجزات القرآن  ؛ نوسراوه کانی عبدالدائم الکحیل ؛خلوق نوری ؛ مجله الإعجاز .

نمایش بیشتر

عبدالله علی پور

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - نقده @ شغل : دعوتگر دینی و فعال اجتماعی - مدیر کانال تلگرامی @sozimihrab

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا