خانواده

تبسم کنید تا زنده مانید.

رسول اکرم می فرماید: تبسمك في وجه أخيك صدقه. لبخند تو روبروی برادردینیت صدقه است.
در زندگی روزمره باانواع مختلفی از مردم با خو و رفتار های متنوعی روبرومی شویم.برخی را می بینی گمان می کنی که اصلاً دندانی دردهانشان نیست. یا به گمانت می رسد که دندانهایشان ازجنس طلا است ونمی خواهند آنها رانمایان سازند مبادا  انسان های فقیر و تنگدست آنها را ببینند و دردمند ودل شکسته ودچارحسرت گردند.تا جایی که بعضی ازمردم جزدرنهان وبه دور از مردم دندانهایشان را نمایان نمی سازند.
نمایان شدن دندانهایت،یعنی تبسم تو. یعنی تصویر صفحة زیبای رخسارتو.یعنی گشاده رویی تودر زندگیت. این واژه ایست که نیازی به بیان ندارد وهمه می دانند
آیا تبسم نمودن تورا به سختی می اندازد؟طبعاً که نه،تبسم نیازی به تکلف وهمچنین نیازی به هدر دادن وقت ودارایی ندارد. درحین سخن گفتن با یک نیم نگاه متبسمانه ات می توانی اثرعمیقی دردل بینندگان برجای بگذاری
تبسم صادقانه صرفاًحرکت دادن بعضی عضلات نیست. بلکه همزمان با آن تعبیر ازاحساسات درون است که چنین تبسمی خیلی صادقانه تر وماندگارتر است ازتبسمی که بی روح ودور ازاحساسات درون باشد.
البته منظورمن این نیست که دائما ازفرط خنده دهانت گشوده باشد،چراکه در این صورت هرکس تورا ببیند تورابه سبک مغزی یا مریضی متهم می کند لیکن متعادلانه وباوقار تبسم کن چون هرسخن جایی وهر نکته مکانی دارد.
کسانی که بیشتربه تبسم وخنده نیاز دارندکسانی اند که زیاد سروکارشان با مردم است مانند معلم در مدرسة خویش، استاد،هنگام ارائة درسش،وتاجر درحین تجارتش،زیراگفته شده کسی که تبسم کردن را زیبا بلد نباشد در دادوستدش نیز موفق نخواهد شد.
پس با تبسم خویش است که اجر خدای بزرگ راکسب ودل ها را جلب می گردانی مادام که این تبسم به خاطر خدا ونه چیز دیگری باشد.
عائشه(رض) می فرماید:هرگزرسول خدا را در حال خنده ندیده ام چون پیامبر فقط تبسم می کرد.
پس بیایید به نبیِّ امت(ص) اقتدا کنیم وبدانیم که خنده زیاد دل رامی میراند وترش رویی نیزباعث غم واندوه می شود

بیایید تبسم کنیم ودر احساساتمان راه میانه را درپیش گیریم همانگونه که دینمان دین میانه است.
این است که سخن اول را دوباره تکرار ، ومی گویم تبسم کنید تا زنده مانید.

منبع: اینترنت

ترجمه از عربی:اسمعیل ابراهیمیان – مهاباد

 

نمایش بیشتر

اسماعیل ابراهیمیان

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ فعال دینی و دعوتگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا