عباداتفتاوی

حج با اموال رِبَوِی!


سوال : من مدتی طولانی در یک بانک غیراسلامی خدمت می کردم و در همان زمان بە اتفاق همسرم فریضە حج را نیز انجام دادیم ؛ اکنون کە تغییر شغل دادە ام و بە یک کار غیر بانکی اشتغال دارم ، آیا بر من و همسرم کە هزینە حج مان را یک بانک غیراسلامی پرداخت نمودە لازم است بار دیگر بە حج مشرف شویم یا خیر ؟

پاسخ از علامە یوسف قرضاوی:

الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه و بعد…

اگر چناچە سوال کنندە ناگزیر بودە در یک بانک ربوی کارمند باشد و ادارە و مکان دیگری نبوده که در آن کسب روزی و معاش نماید ، بداند کە بنا بە اصل “الضرورات تبیح المحظورات” در تنگناها کارهای حرام نیز مباح می گردد . کار او فاقد اشکال شرعی است، زیرا نیاز بە عنوان یک ضرورت محسوب می شود ؛ پس اشتغال سوال کنندە در بانک فوق بدلیل شرایط خاصی کە دارد مباح می باشد

اساساً آن گونە کە برخی از فقهای قابل اعتماد و عالم و متدین فتوا دادەاند اشتغال در بانک های ربوی مشروط بە اینکە موقت و بە منظور کسب تجربە باشد و بعدها آن تجارب را در بانک های اسلامی بکار گیرد ، جایز و بلااشکال می باشد..

البتە از باب احتیاط بە آن برادر پیشنهاد می کنم کە با هزینە پاکیزەتری دوبارە بە حج مشرف شود ؛ چرا کە یکی از شرایط حج مقبول این است کە هزینە آن پاک و بدون شبهە باشد ، شکی نیست کە دریافت حقوق از بانک ربوی – حداقل – دارای شبهە می باشد ؛ پس بە منظور اینکە آن شخص سوال کنندە از پذیرفتە شدن حجش اطمینان حاصل کند شایستە است با دارایی کاملا حلال و زلال بار دیگر بە حج مشرف شود..

امیدواریم خداوند از او قبول کند

پاسخ دهندە : دکتر یوسف قرضاوی
ترجمە از عربی : یوسف ساجدی

از طريق
یوسف ساجدی
منبع
sozimihrab
نمایش بیشتر

یوسف ساجدی

????????????????نویسنده و مترجم و مدرس???????????????? ????فعال مدنی و کارشناس ارشد سیره نبوی ????

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا