اصول

حکم شرعی شوهردادن دختر به زور!

سوال:

خواهری پدری دارم ، وپدرم اورا به زور، شوهرداد به مردی ؛ بدون اینکه او راضی باشد، و یا چیزی ز او بپرسد، او سنش بیست و یک ساله، البته بعضی ازافراد شهادت دروغ (شهاده الزور) دادند در حین عقدش  که او راضی است که با این مردازدواج کند، صد البته که مادردختره به جای او سند ازدواج را امضاء کرده است، وبه این شیوه عقد ازدواج بین طرفین تمام شد، ولی دختره تا الان هم به این ازدواج راضی نیست، آیاحکم این ازدواج وکسانی که به دروغ شهادت داده اند که او راضی است  چیست؟

 جواب:

اگراین خواهرمان دخترباشد، وپدرش اورابه زوربه عقد این مرد درآورده باشد، عده ای ازعالمان دینی می گویند: این ازدواج صحیح و درست است ، ونظر این عده اط علما این است که پدرمی تواند دخترش رابه زوربه عقدونکاح هر کسی که او بخواهد در آورد هر چند دختر نخواهد ، البته مشروط به اینکه مرد هم کُف ء دختر باشد.

 اما رای راجح درمورد این مسئله این است که پدربدون اجازه دخترش حق ندارد او را به زور شوهردهد اگرچه آن مرد هم کف ء او باشد؛ چون پیامبرصلی الله و عليه وسلم می فرمایند : ((لا تنکح البکر حتی تستاذن))رواه البخاری. روا نیست دختر شوهر داده شود مگر اینکه با او مشورت شود .

وهمچنین رسول الله (ص)می فرمایند :البکریستاذنها ابوها)) رواه مسلم.پدر باید در امر ازدواج دخترش از او کسب اجازه کند.

 ازدیدگاه این دوفرموده پیامبرصلی الله و عليه وسلم ، این پدری که – در سوالتان بدان اشاره نمودی و گویا- دخترش را به زورشوهرداده به مردی که او نمی خواهد، این او کارحرام است و خلاف سنت رسول الله است ؛ زیرا این کار و رفتاربرخلاف این فرموده های پیامبرصلی الله و عليه وسلم است وجزء منهیات  است  واز هرآنچه شرع ازآن نهی کرده  باید پرهیز شود.

 به همین دلیل این ازدواج صحیح و درست نیست وغلط است، و البته عقد صورت گرفته نیزغلط است،و بایستی از طرف دادگاه شرعی بررسی- و ابطال – شود.

اما نسبت به شاهدانی که به دروغ شهادت داده اند ، باید گفت این ها کار گناهی کبیره مرتکب شده اند، پیامبرصلی الله و عليه وسلم می فرمایند :(الااخبرکم باکبرالکبائر)) و در پایان بلند شدند و نشستند وفرمودند:الاوقول الزو ، الاوقول الزور ، الاوشهاده الزور)) و راوی می گوید پیامبر جمله آخر را آنقدر تکرار کردند، که می گفتیم: ای کاش رسول الله ساکت می شدند.

این اشخاص که به دروغ گواهی داده و دختری را با زندگی ناخواسته مواجه نموده اند باید توبه کنند و به سوی خدای بزرگ بازگردند، وحرف راست بزنند، وبرای داورشرعی یا دادگاه شرعی آشکارکنند که به دروغ شهادت داده اند  و همچنین اعتراف کنند که آنها پشیمان هستند و .. .

وهمچنین مادردخترکه به جای دخترش به دروغ امضاء کرده ،نیزگناهکاراست و باید توبه کند و به سوی خداوندبزرگ بازگردد، و باردیگرمرتکب اینچنین گناهانی نشود.

(فتاوی علماء البلد الحرام ) نویسنده:خالدالجریسی، درصفحه :616

ترجمه : بیانه احمدی

منبع : نوگرا

 

 

نمایش بیشتر

به یانه احمدی

آذربایجان غربی - مهاباد فعال دینی - مترجم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا