تربیت فرزندانخانوادهدعوت اسلامی

رهنمودهایی برای یک زندگی موفق(بخش اول)

با دیگران اینگونه رفتار کن

بدون شک هر انسانی نیازمند آداب و روشی خوب و زیبا برای معاشرت کردن با مردم است:

۱- بدان که بیشتر مردم با ای کاش و خیالات، روز را سپری می کنند نه با عقل و منطق و واقعیتی که در آن هستند و لمس می شود.

۲- بدان که بیشتر مردم عیب خود را نمی بینند، لباس زیبا و جذاب به تن می کنند، به همین خاطر به گمراهی کشیده می شوند.

۳- عده زیادی از مردم در این عصر و زمانه ی ناجور و آشفته، هر چیزی که به آنها گفته می شود را باور می کنند، ولی من تنها چیزی را باور می کنم که با سند و مدرک همراه باشد.

۴- طبیعتی است که همه انسان‌ها مانند هم هستند، اما آداب ها و روش هایی که به ارث برده اند، متفاوت می باشد.

۵- سارق، فکر می کند که همه مثل او دزد هستند، پس منتظر نباش که همه تو را خوب درک کنند.

۶- بدان که همه با نسخه یک پزشک  خوب نمی شوند، یا همه با یک عصا نمی توانند راه بروند.

۷- اگر یک نفر بدن تحقیق به دنبال کس دیگری راه بیفتد، مرتکب خطا می شود و فردی که با کسی رفت و آمد نمی کند و دنبال هیچ کسی نیست، بیشتر مرتکب خطا می شود، پس بهتر است این ها مشخص کنند که با چه کسی یا کسانی رفت و آمد می کنند؟

۸- با مردم خوبی کن که دلشان را بدست می آوری، چون ما بندۀ خوبی هستیم.

۹- کسی دوست تو است که از تو طرفداری کند و کم و کاستی و عیب هایت را می پوشاند.

۱۰- از خوبی های دوستانت بین مردم سخن بگو.

۱۱- از پند و نصیحت و دلسوزی کردن نسبت به دیگران در تنهایی کوتاهی مکن.

۱۲- از کسانی که دوستشان داری، محافظت کن اگر چه کنارت نباشند.

۱۳- مغبون ترین مردم کسی است که به دنبال رفیق بی عیب باشد که البته هیچ وقت چنین انسانی پیدا نمی شود.

۱۴- به عهد و پیمانی که می بندی، پایبند باش.

۱۵- انسانی بخشنده باش و تا بخشنده تر باشی، به مردم نزدیک تر و نزدشان عزیزتر خواهی بود.

۱۶- به اهداف و آرزوهایت نمی رسی مگر زمانی که بر مشکلات و گرفتاری ها غلبه نکنی و بدان کسی که اراده و همت قوی داشته باشد، می تواند از آزمایشات الهی سربلند بیرون بیاید.

۱۷- بدان که مشکلات و گرفتاری‌هایی که برایت پیش می آید و از آن‌ها می ترسی، در آخر به خیر و خوشی تبدیل می شود که بیشتر مردم غافلند از اینکه بعد از هر مشکلی، گشایش و فرحی است و در اینجا یاد می گیریم که اگر با وجود بی تجربگی و ناپخته بودن، صبور باشی و به فکر درد و رنج مردم باشی، به انسانی واقع بین تبدیل می شوی و از همه مهم تر به خداوند بزرگ نزدیک تر می شوی و با وجود ناتوان بودنت به او پناه می بری.

۱۸- بعضی وقت‌ها خداوند دری را به رویت می بندد و درهای دیگری را می گشاید، (گر ز رحمت بندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری) پس تو نباید فقط به درهای بسته فکر کنی.

۱۹- اگر احساس کردی که مردم از تو دور می شوند‌، تنها به فکر نزدیک شدن به خداوند باش.

۲۰- حتی تو خواب هم فکر نکنی که مردم فرشته هستند و یا می توانند برایت مانند یک فرشته باشند.

۲۱- از خصوصیات انسان موفق در زندگی، داشتن اخلاق پسندیده در زندگی است.

۲۲- بسیار محترم و پاک و امانت‌دار باش، چون انسان این لیاقت را دارد و نباید از آن بی بهره باشد.

۲۳- اگر بین تو و مردم به اندازه یک نخ باریک رابطه باشد، نباید آن را قطع کنی.

۲۴- اگر برای بخشیدن ، چیزی در اختیار نداشتی، دارای اخلاق خوب و نیکو و خنده رو باش.

۲۵- مانند کسی نباش که از قله کوه به مردم نگاه می کند، این جور انسان ها مردم را کوچک می پندارند، درحالی که خودشان نیز در نزد مردم کوچک و بی اهمیت اند.

۲۶- از کوچک و بزرگ، دانا و نادان چیزهای مفید یاد بگیر، به نظرهایشان اهمیت بده، شاید بعضی وقت‌ها نظرات آنها باارزش تر از نظرات تو باشد.

۲۷- وقتی که صفات مثبت یک نفر را می بینی، بدان که که او کردار و صفات خوب دیگری دارد که در ظاهر دیده نمی شود.

۲۸- بیشتر مردم که در کارهایشان موفق نمی شوند ،به دلیل پایبند نبودن به آن و نداشتن اراده ی کافی است، نه اینکه توانایی آن را ندارند.

۲۹- هیچ وقت کارهای – هرچند کوچک – را که انجام می دهی، بی ارزش و کم اهمیت مپندار.

۳۰- مواظب باش که هیچ وقت خود و مردم را با شاید و باید فریب ندهی، همیشه واقع بین باش.

۳۱- هیچ وقت از خودت و حرف ها و کردار و دینداریت متعجب نباش و فکر نکن که با همین مسلمان بودنت، بدون اعمال نیک درهای بهشت به رویت گشوده می شود.

۳۲- همیشه به این فکر کن که کارهایت چقدر برای خداوند بوده و چقدر در فکر مردم بوده ای و توانسته ای ارتباط محکمی بین خداوند و مردم برقرار کنی. هرچقدر اعمال خوب انجام دادی، به همان اندازه انتظار پاداش داشته باش.

۳۳- از افراط و تفریط بپرهیز و بی احساس هم نباش و هیچ چیزی را بزرگ تر از خودش نشان نده، هر چیزی را به اندازه خودش ببین.

۳۴- تلاش کن که عادل و بخشنده باشی. مسؤلیت خودت را در برابر مردم چگونه ادا کردی، به همان اندازه هم انتظار پاداش داشته باش. بدان، کسی که هیچ رحم و عدالتی نداشته باشد، نباید انتظار هیچ خوبی را هم از کسی داشته باشد.

۳۵- برایت مهم نباشد اگر کسی نتوانست تا آخر مسیر، تو را همراهی کند، از او دلگیر نباش؛ چون توانایی‌ها حد و مرزی دارند و نظرات در حال تغییر می باشند و کسی که زمانی توانسته در همه حال با تو باشد، در همه مراحل همراهیت می کند.

۳۶- با مردم مثل آتش معامله کن، از همه سود و منفعت به دست بیاور و نگذار که تو را بسوزانند.

۳۷- سعی کن در کار کردن عدالت را رعایت کنی، یعنی کارت را به موقع و به خوبی تمام کنی، چون چگونه کار کردند به تو سود می رساند، نه چقدر (چه وقت) کار کردن.

۳۸- بدان که تأمین نیازهای مردم به تنهایی کافی نیست، بلکه شریک بودن در خوشی و ناخوشی هایشان مهم است.

۳۹- بدان که انسان‌های ناپاکی وجود دارند که به آنها اعتماد و باور هم می شود، برای همین نه به همه کس اعتماد کن و نه به چشم خیانتکار به همه نگاه کن.

۴۰- زیانمندترین انسان کسی است که هیچ دوستی نداشته باشد و از آن هم زیانمندتر کسی است که دوستش را از دست داده باشد.

۴۱- بیشتر از مردم، از خودت شرم و حیا کن،  کسی که از خودش شرم نمی کند، خودش را کمتر از مردم می داند.

۴۲- ملامت و سرزنش مردم هیچ سودی به تو نمی رساند و نه به آن کسی هم که به او طعنه می زنی و او را ملامت می کنی.

۴۳- بدان که به یک روش فکر کردن، همیشه منفعت ندارد، انسان با متفاوت بودن زیبا است؛ یعنی متفاوت فکر کردن، نباید دلیل کینه و نفرت نسبت به کسی باشد که مانند تو نیست.

۴۴- با مردم ارتباط برقرار کن و آمیخته شو و هیچ وقت فکر نکن که از مردم بی نیاز هستی و به کسی احتیاج نداری، یا  نیازی به تلاش و کوشش برای ادامه زندگی نداری.

۴۵- نسبت به کسی حسودی نکن در برابر چیزهایی که به آن نرسیده ای، چون با این کار وجودت را نابود می کنی و در آخر هم به آن نمی رسی و خوبی‌هایت از بین می روند.

۴۶- به مردم علم را بیاموز و بدان که آموزش دهنده، مانند شهید شناخته نشده بین مردم است که برای سود و منفعت مردم می میرد و زنده می ماند.

۴۷- خوب باش و از نفس خود محافظت کن، که مردم همه نسبت به تو خوب می باشند.

۴۸- بیشتر از دختری شرم و حیا داشته باش که نسبت به دختر بودنش شرم و حیا ندارد.

۴۹- اگر به اقبالی که در دنیا داری راضی باشی، از همه بالاتر هستی و بدون داشتن پول و ثروت، در ردیف پادشاهان و انسان‌های ثروتمند قرار می گیری.

۵۰- اگر با مردم با خوشرویی و محبت و احترام برخورد کنی، از محبوب ترین انسان ها در بین مردم می شوی.

۵۱- زود وعده نده و اگر وعده دادی، در به انجام رساندنش مصمم باش.

۵۲- به خود اعتماد داشته باش و بدان که اعتماد به نفس را باید خودت در وجوت بکاری، خودش بوجود نمی آید و کسی آن را به تو نمی بخشد.

۵۳- بدان که انسان با راستگویی و درستکاری در زندگی، به آن چیزی که می خواهد می‌رسد.

۵۴- هیچ کاری را با شک و تردید انجام نده، کارها را با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس انجام بده، چون مردم به همه چیز بدبین هستند.

۵۵- رازهای خود را مخفی نگه دار، ضعیف ترین انسان کسی است که نتواند رازهایش را پنهان نگه دارد.

۵۶- سعی کن اشتباهات خود را گردن دیگران نیندازی، انسان عاقل به اشتباهش اعتراف کرده و تلاش برای رفع اشتباهش می‌کند.

۵۷- همیشه به کردار و اعمال انسان‌ها نگاه کن، نه به حرف ها و گفته هایشان.

۵۸- به کردار و اعمال خودت رسیدگی کن و به دیگران کاری نداشته نباش.

۵۹- بدان که هر کس به انسان‌های عالم و دانا نیازمند است، پس تو باید تلاش کنی که دانا و راهنمای خوبی باشی و رهرو عالم خوبی هم باشید.

۶۰- از هم نشینی با انسان‌های نادان دوری کن و با انسان‌های وارسته نشست و برخاست کن و بدان کسی از زبان مردم در امان نیست.

۶۱- اگر کسی به کمک تو احتیاج داشت، بدان که خدا تو را دوست داشته، پس در رفع نیازهایش به او کمک کن.

۶۲- اگر چیزی را ندانستی و نفهمیدی، سؤال کن که سؤال کردن نشانه دانایی و فهمیدن است.

۶۳- فقیری و تنگدستی و نداری خودت را پیش کسی بازگو نکن، حتی اگر تشنه و گرسنه سر روی بالش بگذاری و بخوابی.

آماده کردن: طاهر عثمان وه رتی
ترجمه: ناهید ایران
سوزی میحراب

نمایش بیشتر

ناهید ایران

استان آذربایجان غربی - مهاباد مترجم فعال دینی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن