تاریخ

مهم ترین حوادثی که در رمضان اتفاق افتاده

مهم ترین اتفاقاتی که در رمضان رخ داده اند

در تاریخ وپیشینه مسلمانان رمضان ماه پیروزی وفتوحات بزرگی بوده است.ماه محاسبه نفس واتحاد وسربلندی مسلمانان بوده است چون پیروزی درنتیجه دلسوزی وفداکاری وعبادت وبندگی حاصل می شودواین ماه هم سراپا بندگی واخلاص برای خداست.مردم دراین ماه بیشتراز هروقت دیگری به خداوند نزدیک میشوند.

کسی که بتواند افسار نفسش را دردست بگیرد وبرآن فایق آید وبرای خیر ونیکی تلاش کند بی گمان می تواند بر دشمن نیز چیره شود.

رمضان ماه زحمت وفعالیت است نه ماه تنبلی وتن پروری

ماه آگاهی وهوشیاری ست نه خوردن وخوابیدن وسرگرمی

ماه ازخودگذشتگی ودل بریدن ازچیزهای فانی ست نه غافل شدن وتکیه دادن واستراحت کردن

واقعاً رمضان فرصتی طلایی برای مسلمان است تا زندگی تازه ای را شروع کرده وبرنامه ای درست وشرعی برای آینده خود برنامه ریزی کنند.

اتفاقاتی که در رمضان رخ داده است بسیار زیادند ونمی توان همه آن ها را در این بحث گنجاند به همین دلیل ما دراین جا به چند اتفاق مهم بسنده می کنیم.

الان هم بفرمایید با این اتفاقات همراه شویم که بر اساس زمان رویدادشان دسته بندی شده اند.

*عروج حضرت عیسی علیه السلام به آسمان.(الحاکم)در (المستدرک (۳۳/۱۴۳) درفرمایش حریث پسر مخشی آمده است که حسن بن علی درخطبه ای که بعد ازکشته شدن پدرش ایراد کرد وموضوع خطبه هم سرگذشت پدرش بود گفت:درشبی کشته شد که قرآن نازل شد همان شبی که عیسی علیه السلام به آسمان عروج کرد.(صححه الحاکم وسکت عنه الذهبی)

*نزول وحی وقرآن برای پیامبر(ص)وشروع دعوت اسلامی که در روز دوشنبه ۲۱رمضان بود واین آیه به طور مستقیم آن را ثابت می کند.

شهر رمضان الذی أنزل فیه القرآن(البقرة:۱۸۵-

ودر حدیث شماره«۱۱۶۲»مسلم با تاکید از روز دوشنبه حرف زده است.

ودر سیره ابن هشام«۱/۳۰۴»آمده که ابن عباس میگوید: در رمضان بوده وباچند آیه قرآنی آن را اثبات می کند.

*مرگ ابوطالب عموی پیامبر(ص)که در سال دهم بعثت بود.(انساب الأشراف للبلاذری۱/۴۰۶)

*وفات ام المومنین خدیجه دخترخویلد(رض)که آن هم درسال دهم بعثت وسه سال قبل ازهجرت بود وآن سال را سال غم واندوه نامیدند(حاشیة الدکتورالقلعجی علی دلائل النبوة للبیهقی۲/۳۵۳)

*فرستادن سریه ی حمزه بن عبدالمطلب که سریه ی(سیف البحر) بود(طبقات إبن سعد۲/۶وسیره إبن هشام۲/۲۸۱)

@[سریه به جنگ هایی گفته می شودکه پیامبر(ص)درآن ها شرکت نمی کرد و یکی از اصحاب را به عنوان فرمانده جنگ می فرستاد)

@غزوه به جنگ هایی گفته می شود که پیامبر(ص)شخصاً در آن ها شرکت میکرد.

*جنگ بدر:درماه رمضان سال دوم هجرت ودر روز هفدهم رمضان جنگ بزرگ بدر رخ داد ومسلمانان اولین پیروزیشان را بر کافران قریش بدست آوردند‌.

*هلاکت ابوجهل(عمربن هشام)وعمیر بن خلف وعاصی بن هشام بن مغیره-دایی امیرالمومنین عمر بن خطاب(رض)-درماه رمضان ودر جنگ بدر داخل یک گودال به نام قولیب هلاک شدند ولات وعُزا نتوانستند آن ها را نجات دهند و راهی دوزخ شدند.

*وفات رقیه:در سال دوم هجرت ودر همان ماه رقیه دختر پیامبر(ص) که همسرعثمان بن عفان بود وفات فرمودند[طبقات بن سعد(۸/۳۶)والاستیعاب(۴/۲۹۲)والسیرللذهبی(۲/۱۷۷)]

*کشته شدن عصماء دختر مروان:در همان ماه وهمان سال ودر روز۲۵رمضان بلافاصله بعد از بازگشت پیامبر(ص)از جنگ بدر یک سریه (عصماء دختر مروان) را کشت.عصماء از کسانی بودکه پیامبر(ص) را آزار می داد واسلام را لکه دار می کرد ومردم رابرعلیه پیامبر(ص)تحریک می کرد واشعاری هم در این زمینه سروده بود[سیره ابن هشام(۳۷۹-۴/۳۷۷)وابن سعد فی الطبقات(۲/۲۷)]

*به دنیا آمدن حسن:در ماه رمضان سال سوم هجرت ودر شب نیمه رمضان فاطمه دختر پیامبر(ص)پسرش حسن را به دنیا آورد(رضی الله عنهم)[تأریخ خلیفه(۶۶)وتأریخ بغداد(۱/۱۴۰)]

*ازدواج پیامبر(ص)با زینب:ودر همان ماه وهمان سال پیامبر(ص) با زینب دختر خزیمه دخترحارث ملقب به مادر نیازمندان ازدواج کرد.[الطبقات الکبری لابن سعد(۸/۱۱۵)]

*برائت ام المومنین عایشه:در سال پنجم هجرت آیه برائت وپاکی ام المومنین عایشه دختر ابوبکر(رضی الله عنهم) نازل شد که منافقان به او تهمت بزرگی زده بودند.غزوه ای که درآن به عایشه (رض)تهمت زدند در ماه شعبان بود ولی نزول آیه برائت وپاکی عایشه درماه رمضان بود[البدایه والنهایه (۹۲-۷۸۳/۹۱)]

*دررمضان سال ششم هجرت سریه ی زید بن حارثه به نوه ی فزاره فرستاده شد[السیره النبویةلابن هشام(۳۵۱/۴)]

*فرستادن سریه ی غالب بن عبدالله به (المیفعه)این همان غزوه ای بود که اسامه بن زید(رض)مردی را کشت بعد از آنکه گفت لااله الاالله[البخاری مع الفتح(۶۸۷۲)ومسلم(۱۵۸)البدایه والنهایه(۴/۲۴۸)وطبقات ابن سعد(۲/۱۹۹)]

*سریه ابی قتاده:یکی از اتفاقاتی که دراوایل رمضان سال هشتم هجرت رخ داد فرستادن سریه ابی قتاده به مرکز(اضم)بود.[ادامه این سریه درسیره ابن هشام(۴/۳۶۳-۳۶۴)وابن سعد فی الطبقات(۲/۱۳۳)]

*آزادسازی مکه:یکی دیگر از اتفاقاتی که در رمضان سال هشتم هجرت رخ داد آزادسازی مکه بود.پیامبر(ص)در دهم رمضان از مدینه خارج شدودر شب ۱۹رمضان وارد مکه شد.

*نابود کردن بت عُزا:فرستادن سریه ی خالد بن ولید(رض)برای نابود کردن بت عزا درهمان سال بود وفقط پنج روز از ماه رمضان مانده بود.[طبقات ابن سعد(۲/۱۴۵)والسرایا والبعوث(۲۷۹-۲۸۲).]

*نابود کردن منات:سریه سعد بن زید اشهلی برای از بین بردن منات تنها شش روز از رمضان باقی مانده بود[طبقات ابن سعد(۲/۱۴۶-۱۴۷)والسرایا والبعوث(۲۸۵-۲۸۹)

*نابود کردن سواع:سریه عمربن عاص(رض)برای ازبین بردن بت سواع که همان بت هزیل بود.[طبقات بن سعد(۲/۱۴۶)

*بازگشت پیامبر(ص) از غزوه تبوک:که درسال نهم هجرت بود وزمان رفتن پیامبر(ص)به غروه تبوک درماه رجب بود که این غزوه پنجاه روز طول کشید که بیست روز در تبوک ماند وبقیه روز ها هم در رفت وآمدشان سپری شد[الرحیق المختوم۴۰۱]

*آمدن گروه سقیف به نزد پیامبر (ص) وآشکارکردن مسلمان شدنشان که در سال نهم هجرت بود[البدایه والنهایه(۹۱-۹۲/۳)وسیره ابن هشام(۲۲۴۹/۴)

*آمدن فرستاده پادشاه حمیر با نوشته خودشان به نزد پیامبر(ص)که در رمضان سال نهم هجرت بود‌[البدایه والنهایه(۸۸۶/۵)وسیره ابن هشام(۳۱۱/۴-۳۱۳)

*آمدن جریر بن عبدالله بجلی نزد پیامبر(ص)واسلام آوردنش درسال دهم هجرت[الاصابه(۲۲۲۲۰/۲)وتأریخ المدینة لابن سبة(۳۱۳۳۱۱/۲-۳۱۳)]

*تا این جا به پایان مهم ترین اتفاقاتی که در ماه مبارک رمضان تازمانیکه پیامبر(ص)درقید حیات بودند رسیدیم.

پیامبر(ص)نه رمضان را روزه گرفتند چون روزه رمضان در ماه شعبان سال دوم هجرت بر مسلمانان واجب شدوپیامبر(ص)در ماه ربیع الاول سال یازدهم هجرت وفات فرمودند.

ترجمه : نارنج بایزیدی آذر

نمایش بیشتر

نارنج بایزیدی آذر

@ مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا