خانواده

نگذاريد فرزندتان تنها بماند!!

نگذاريد فرزندتان تنها بماند!!راهنماي والدين براي دوست يابي فرزندان نوجوانشان


دوسـت براي نوجوان ازاهميت زيادي برخوردار است ، وقتي نوجوان ناراحت است ومشکلي دارد ‌دوستانش از او حمايت مي‌کنند.

اگرچه دوست در سراسرزندگي انسان نقش مهمي دارد اما دردوران نوجواني اين نقش پررنگ‌تر مي‌شود، زيرا نوجوان دوست دارد دراوقات فراغت مدت بيشتري را دوراز خانواده و درکنار دوستان خود سپري کند.

در ضمن نياز نوجوان به حمايت اجتماعي دراين سن بيشتر است ؛ زيرا از يک طرف به دليل تغييرات جسمي و عاطفي، نوجوان احساس ناامني مي کند و حمايت دوستان براي او مهم است واز طرف ديـگـــردوســتـــان نـــوجـــوان، اورا در يـــادگـيــري مهارت‌هاي اجتماعي وارتباطي کمک مي‌کنند.

خوب است کـه نوجوان با کساني که با او مـتـفـاوت هـسـتـند دوست شود ، وقتي او با شخصيت‌هاي جديد ارتباط برقرارکند، افق‌هاي ديد او وسيع ترمي‌شود، ديدگاه‌هاي جديدي يافته و با ديگران بهتر ارتباط برقرارمي‌کند.
نوجوان براي دوست يابي تمايل زيادي دارد وبراي هماهنگ کردن خود با ديگران بسيار مشتاقانه عمل مي‌کند .

ارتباط فرزند با دوستانش براي والدين نگران کننده است،‌زيرا مي‌ترسند که فرزندشان تحت تاثير رفتارهاي بد آنها قرار گيرد.
والدين بايد به صورت غيرمستقيم بردوستان نوجوان خود نظارت داشته باشند ؛ زيرا اين دوستان گاهي باعث مي‌گردند تا نوجوان با مشکلا‌ت زيادي روبه روشود.

بهترين روش براي قضاوت کردن درمورد دوستان فرزند نوجوانمان ، ‌شناخت کامل
آنها مي‌باشد.

 براي شناخت بيشتر آنها ،‌ راحت‌ترين کار اين است که تشخيص دهيد آيا ‌آنها تاثيرات منفي و ناخوشايندي روي فرزند نوجوان تو دارند يا خير؟

براي ازبين بردن نگـراني خـود از جانب دوستان فرزند نوجوان خود مي‌توانيد کارهاي زير
را انجام دهيد:

الف) دوستان فرزند خود را بشناسيد
با دوستان جديد فرزند خود دوست شويد و وانمودکنيد که زندگي آنها براي شما جالب است. با ترتيب دادن مهماني، تولد و… آنها را در خانه خود گردهم جمع کنيد.
اين کار علا‌وه بر اينکه خيال شما را از بـابـت فـرزنـدتان راحت مي‌سازد، باعث مي‌شود که دوستان او را نيز بهتر و بيشتر بشناسيد.
 

ب) داشتن برنامه صحيح براي سرگرم کردن فرزندتان
بهترين راه براي محدود کردن زماني که فرزندتان بادوستان نامطلوب مي گذراند ، ‌اين است که کارهاي ديگري براي او درنظر بگيريد. فعاليت‌هايي را ترتيب دهيد که فرزندتان دوست دارد، مثلا‌ به او کمک کنيد که وارد يک تيم فوتبال شده ويا نام او را در يک کلا‌س هنري بنويسيد .

خلا‌صه اينکه او را درگير برنامه‌هايي کنيد که دراجتماع فعال ترباشد.

ج) والدين او را ببينيد
سعي کنيد مادر و پدر دوستان فرزندتان را بشناسيد. ملا‌قات شخصي بهتراست،‌اما اگراين کارمشکل است ‌مي‌توانيد تلفني با آنان ارتباط برقرارکنيد. با آنها دوستانه و بي غرضانه صحبت کنيد واصل کلا‌م را اينگونه عنوان کنيد: بچه‌هاي ما وقت زيادي را با هم صرف مي‌کنند ؛ بنابراين مي خواستم خودم را معرفي کرده و قوانيني را که براي فرزندم دارم
به شما بگويم.

د) او را زير نظر داشته باشيد
وقتي فرزندتان با دوستان بد رفت و آمدمي کند حواستان کاملا‌ به او باشد.
مثلا‌ اگر تغييررفتاري ، ‌نمرات پايين،‌ رفتار خشن ،‌حالت هاي غيرمعمول و… دارد بدانيد که دوستان بد، تاثير خود را روي او گذاشته‌اند شما بايد هرکاري که مي‌توانيد انجام دهيد تا ارتباط او با آنان قطع شود. اگرلا‌زم است از معلم‌هايش،‌ مشاور مدرسه يا يک پزشک روانشناس کمک بگيريد.

هـ) قوانين و نظرات خود را براي فرزندتان بازگو کنيد
براي جلوگيري از نفوذ همسالا‌ن بد در او، براي او قوانين مشخصي در نظر بگيريد و اطمينان حاصل کنيد که به همه آنها واقف است. اين قوانين را طوري ترتيب ندهيد که درمخالفت مستقيم با دوستان فرزندتان باشد ؛ بلکه آن را بازنگري و نسخه ای از قوانين خانوادگي جلوه دهيد و او را ازعواقب تخلف ازاين قوانين مطلع کنيد.
همانگونه که بيان شد نوجواني يکي از مراحل حساس زندگي است ، والدين با کمک
به فرزند نوجوان خود درزمينه گزينش دوست مي توانند به نوجوان درگذر ازاين مرحله
به مراحل بعدي و درکل زندگي اورا کمک نمايند.

دوست هرکس،‌نشان دهنده هويت وموقعيت خاص او درزندگي است ، تا آنجا که گفته مي‌شود”بگو با که دوستي تا بگويم کيستي / براي حفظ و تعميق هويتي راستين، گزينش يک دوست مناسب ضروري است.
قرآن کريم نيز دوست خوب را بهترين ياري دهنده نسان دررسيدن به اوج سعادت دانسته و درمقابل، دوست بد را مهمترين عامل ناکامي و فرو غلتيدن درشوره زار شقاوت معرفي کرده است.

ترجمه : خلیل پارسا

نمایش بیشتر

خلیل پارسا

@نویسنده . مترجم . فعال دینی و مدنی @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ شغل : دبیر آموزش و پرورش

نوشته های مشابه

‫2 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا