اصحابتاریخ

هر کس یک وجب خاک دیگری را به ظلم بستانَد!

ستم به دیگری

ترجمە: کریــم تاران

سعید بن زید که یکی از عشَرە مبشَّرە است، زمینـی داشت. زنی بەنام ٲروی پیش مروان بن الحکم می رود و بە نسبت آن زمین از سعید شاکی می شود. مروان یکی را دنبال سعید می فرستد و شکایت ٲروی را برایش ذکر می کند.
سعید بن زید به مروان گفت: چطور حقی را از آن ضایع می کنم در حالی که از پیامبر شنیدەام کە می گفت: “هر کس یک وجب خاک دیگری را بە ظلم بستانَد، در روز آخرت از هفت سرزمین آن را محاصره می کند”!

سعید (چون مرد مۇدّبی بود) نزاع و کشمکش را دوست نداشت، زمین را برای ٲروی جا گذاشت و پیش مروان دو دستانش را بلند کرد و گفت: “پروردگارا، اگر ٲروی دروغ می گوید دو چشمانش را کور کن و قبرش را در منزلش قرار بده”!

خداوند دعای سعید بن زید را مستجاب کرد و بعد از مدتی ٲروی بینایی چشمانش را از دست داد، و هنگامی که داشت در خانەاش می رفت، بر اثر نابینایی در چاهی که داخل حیاط خانه قرار داشت، می افتد. آنگاه که از بیرون آوردنش ناتوان و مٲیوس شدند، ناچاراً چاه را برسرش پُر کردند و اینچنین قبرش در خانە و منزلش جا گرفت!

تعلیقاتی بر این حدیث:

اول: خود را از دعای مظلوم بەدور دارید، هر چند کە کافر و بی دین باشد، پس اگر صالح باشد چی!؟ هر کس با دوستان خدا عداوت داشته باشد، با خداوند اعلام جنگ کرده است!
آدم های صالح و پاک دوستان خدا بر زمین هستند و خداوند دوستان خود را تنها نمی گذارد. پس ای رسانەای کە اهل مسجد را متهم میکنی، و ای داعیِ سرسپُردەای کە حلقەهای حفظ قرآن را به منبع و سرچشمەی خشونت و ارهاب متهم می کنی، و ای کسی کە خود را بافرهنگ و مثقّف میدانی و سرِجنگ با حجاب و مجبان گرفتەای؛ همگـی مواظب باشید که دارید به جنگی وارد می شوید که طرفِ حسابتان خداست! آخرت خویش را به دنیای دیگران نفروشید، چون آنوقت بسان سگی خواهید بود که در پیِ شکار و صید برای صاحبش هست و در این دنبال کردن، چیزی غیر از خستگی و ناراحتی عایدش نمی گردد.

دوم: در رعایت حقوق مردم تقوای خدا را پیشه کنید؛ بندەای، اگر با هزار گناە و تاوان بین خود و خدای خود بە پیشگاە پروردگارش برود، آسان تر از آن است که تنها با یک گناه بین خود و مردم به پیشگاه خدایش برود! چون از “رحمت” و “عفو” خداوندی، انتظار بخشش حق خودش است؛ و اما از “عدل” و عدالت خداوندی، غیر از گرفتن حقوق مردم انتظار دیگری نیست!
پس ای کسی که در تقسیم ارث و میراث حقوق برادر و خواهرانت را پایمال کردەای، و ای کارفرمایی کە کارگر مسکین را بکار گرفتەای و بعداز اتمام کار اُجرت و دستمزدش را پرداخت نمیکنی، و ای کسی کە پولی را از شخصی قرض گرفتەای و چون شاهدی نیست آن را انکار می کنی، و ای کسی که شهادت دروغ داده و باطلی را حقّ جلوە و حقّی را باطل جلوه دادەای؛ نفس خویش را دریابید و حقوق پایمال شده را قبل از برپایی محکمەی عدل الهـی به صاحبانشان برگردانید، در پیشگاه قاضی آسمان ها و زمین، جایی که درهم و دیناری وجود ندارد و شخص ظالم و گناهکار آرزو می کند کاش میشد برای رهایی خود از عذاب جهنم به اندازه زمین طلا بخشش کند، اما از او قبول نمی شود؛ امروز، روز عمل است نه جزا و پاداش و فردا روز پاداش است و فرصتی برای عمل و انجام کار خیر نیست؛ خوشا بحال کسی کە وقتی به پیشگاه خدایش می رود، نە خون کسی را بەناحق ریختە، نە پردەدری کردە و نە مال کسی را بەناحق خوردە است!

نویسندە: ٲدهـم شرقاوی

از طريق
کریم تاران
منبع
https://sozimihrab.org/
نمایش بیشتر

کریم تاران

استان آذربایجان غربی - میاندواب نویسنده و مترجم فعال دینی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا