تربیت فرزندانخانواده

مؤثرترین روش تربیت کودکان

تربیت نمودن فرزندان بوسیله از بین بردن آن دسته از صفات منفی ، که در وجود آنان هست ، از بهترین و مفیدترین شیوه های تربیت در طول تاریخ بوده ، بلکه کاملترین روش برای بهسازی و اصلاح رفتارهای منفی کودکان می باشد ، افزون بر آن ، تاثیر آشکاری نیز بر بزرگسالانی خواهد داشت ، که از آشفتگیهای ناشی از تربیت نادرست زمان کودکیشان رنج می برند .

هم اکنون به تبیین آن صفات منفی می پردازیم ،که نابود کردنشان در درون کودکان ، به هدف پاکسازی و تکامل شخصیتی مطلوب ، برای ایشان لازم و ضروریست :

۱ ــ تسلیم شدن در مقابل ستم و پذیرفتن بد رفتاری دیگران !

کودکت را یاد بده که ظالم هر اندازه قدرتمند هم باشد ، باز در برابر استواری حق ، ناتوان خواهد بود و همواره صاحب حق نیرومندتر است ، بگذار از خودش دفاع کرده و در مقابل ستمگر ایستاده و هرگز در برابر تجاوزگرانی که قصد نابود کردن زندگیش را دارند ، سهل انگاری ننماید .

۲ ــ احساس ترس از پدر و مادر و بزرگترها !

احساس ترس را باید با احساس محبت و اعتماد و احترام متقابل در قلب کودک جایگزین کرد ، کاری نکن که از چوب و عصا بترسد ، بلکه باید وی را بر پذیرش خطا و جسارت در بیان مشکلاتش ترغیب نمود ، در غیر اینصورت ، مشکلاتی که به سادگی قابل حل بودند ، به بحرانی جبران نشدنی تبدیل خواهند شد ، پس منزل را باید به فضایی امن برای بیشترین اعتماد و کمترین ترس مبدل ساخت .

۳ ــ ضعف شخصیت و ذوب شدن در دیگران !

به وی بیاموز که چگونه صاحب رای خود بوده و از شخصیتی مستقل برخوردار باشد ، و اینکه از هیچکس قبول نکند که رای خود را بر وی فرض نماید ، او را آموزش بده که به خود و توانمندیهای خودش اعتماد کامل داشته ، رای خویش را با صدای بلند مطرح کرده و به هیچ احدی در هر رتبه ای که باشد اجازه ندهد از ابراز دیدگاهش ، علی رغم سادگی آن ، ممانعت به وجود آورد .

۴ ــ نژاد پرستی و خود بزرگ بینی نسبت به دیگران !

او را تعلیم بده که بنی آدم از یک جنس هستند ، از خاک تولید یافته و به خاک هم تبدیل خواهند شد ، هیچکس بر دیگری ، جز از لحاظ تقوی و خدمتگذاری به دیگران ، هیچگونه برتری ندارد ، نه دارایی ، نه مقام و نه لباس ، هیچکدام رتبه مردم را تعیین نمی کنند ، بلکه ارزش واقعی هر شخصی ، بوسیله آنچه که در قلب وی جای گرفته و بقیه اعضا را به حرکت درآورده ، می باشد ، آنهم چیزی نیست ، جز ایمان و عمل صالح .

۵ ــ احساس حقارت و بی ارزشی نسبت به خود !

بگذار به خود و داشته های خود ، اعتماد داشته تا اینکه پیروز شده و از نوآوریهای خود لذت ببرد ، او را عادت بده که هرگز و برای هیچ کاری بر زبان نیاورد : که در توانم نیست ، بلکه به هنگام رویارویی با سختیها و انجام دادن کارهای سنگین نیز ، همواره بگوید : می توانم ، تلاش می کنم .

۶ ــ همه مردم را به یک چشم نگریستن !

هر اندازه مردم دچار بیماریهای اجتماعی و فساد اخلاقی شده باشند ، باز در میان آنان کسانی هستند که سالم و درستکار باقی بمانند ، عینک بدبینی ، انسان را کور کرده همه را به خاطر جرم یک شخص مورد عتاب قرار داده ، همگی را با آتش یک فرد می سوزاند .

۷ ــ سردی در بروز دادن احساسات و عاطفه خود نسبت به دیگران !

باید یاد بگیرد که با پدر و مادر ، با خواهر و برادر و نیز با سایر دوستانش ، چگونه ابراز علاقه نماید ، اینکه از برادر بزرگش تشکر کند و یا به خواهر کوچکش محبت کرده وی را در آغوش بگیرد یا دست پدر و مادر خود را بوسیده و به بزرگیشان اعتراف کند ، احساس شرمندگی نداشته باشد ، بگذار بدون خجالت کشیدن و بدون اینکه تصور کند که لطمه ای به شخصیتش وارد می شود ، بگوید : ای پدر ؛ ای مادر ؛ دوستت دارم .

٨ ــ ستیزه گری و جاه طلبی !

به وی بفهمان که چه وقت از قدرت خود استفاده کرده و اینکه بایستی همواره از آزار دادن دیگران خودداری نماید ، فیلمهای وحشتناک قلب او را تقویت نکرده ، بلکه او را همانند شخصی پرخاشگر بار می آورند ، بایستی بفهمد قبل از اینکه از زور استفاده کند باید عقل خود را بکار گرفته و عواقب و پیامد کارهایش را مد نظر قرار دهد .

۹ ــ بی حوصلگی و عقب نشینی در وسط راه !

او را عادت بده علی رغم محدودیت توانمندیهایش تا رسیدن به اهداف تعیین شده ، همواره پافشاری نماید ، زیرا اصرار ، ضامن تحقق اهداف بوده و توانایی بدون پشتکار نیز موجب شکست خواهد شد ، کم نیستند کسانی که از تواناییهای زیادی برخوردارند ، ولی با این حال بیکار و ولگرد در خیابانها و قهوه خانه ها سرگرم بازی کردن و جیغ کشیدن و لاابالی گری می باشند .

۱۰ ــ منفی بافی و منفی نگری !

به وی یاد بده که مثبت بیندیشد ، خود را باور داشته ، همواره امیدوار بوده و به اصلاح خود و اطرافیانش مبادرت ورزیده و در این خصوص توقع شروع از کسی را نداشته و همواره و بدون درنگ جرقه تغییر و دگرگونی را در وجود خود و دیگران او استارت بزند .              

۱۱ ــ قناعت کردن به دانش و کاردانی اندک !

او را بیاموز تا در راه کسب دانش و مهارت و کار آزمودگی هر چه بیشتر ، از هیچ تلاشی دریغ نورزد ، زیرا اینها کلید موفقیت برای هر کاری هستند ، ولی رضایت دادن به اندکی از علم و تجربه و مهارت ، احیانا دستاوردها و شایستگی هایش را نیز به خطر می اندازد .

۱۲ ــ دنباله روی از دیگران در هر چیزی !

زیرا تقلید کننده هر چقدر هم خبرگی داشته باشد ، در صورتیکه در کار و اندیشه و نو آوری ، استقلال خود را حفظ نکند ، نهایتا نسخه ای از اصل بوده و تنها چیزی که ما را بدان یادآور می شود نوآوری و هنر نمایی شخص اصلی ست و آنهم به مرور زمان از بین خواهد رفت .

۱۳ ــ عجب و خود پسندی !

لازم است که در درون وی اندیشیدن در معلومات خود و فهم صحیح آنها به قدری رشد یافته باشد که به ملکه تبدیل گردد ، زیرا دانش بدون اندیشه و درک درست آن ، تنها انباری از معلومات بی سر و ته خواهد بود که هر جانوری در آن لانه می سازد ، چقدر مغزهای آکنده از معلومات بوده اند که به علت عدم درک صحیح از دانسته های خود ، در لابلای تاریخ به فراموشی سپرده شده و اثری از آنها باقی نمانده است .

۱۴ ــ خود خواهی و خود پرستی !

کودک باید به بخشندگی و از خود گذشتگی بدون چشمداشت از طرف مقابل ، عادت داده شود ، نیکوکار زمین نمی خورد و اگر هم زمین بخورد شکسته نمی شود ، زیرا نیکیش تکیه گاه او بوده و وی را از هلاکت و نابودی نجات داده و نیز وسیله ای برای ایجاد محبت و بهم پیوستگی در میان جامعه می شود ، ولی شخص خود خواه بهنگام سختیها تنها و بدون تکیه گاه خواهد ماند .

۱۵ ــ ترس از رویارویی با مشکلات !

او را تا حدی استوار بار بیاور که بجای فرار از مشکلات ، با آنها روبرو شده و راه برون رفت و حل آنها را بیابد ، زیرا با وجود اینکه در نتیجه این رویارویی متحمل هزینه هایی هم شود ، اما واگذاری و بی توجهی بدانها هزینه ها را بر او و اطرافیانش چند برابر خواهد کرد .

۱۶ ــ وابستگی و متکی بودن بر دیگران !

او را یاد بده که تنها بر خدا توکل کرده و سپس به توانمندیها و داشته های خود اعتماد داشته باشد ، تا اینکه از این عادت بچگانه رهایی یابد که همواره بر سفره شایستگیها و ابتکارات دیگران تغذیه نموده آنرا بواسطه ترفندهای گوناگون و به ناحق به خود نسبت دهد .


نویسنده :محمد غباشی شاعر و رمان نویس مصری 


مترجم : امید سلیمانی ـــ بانه

از طريق
امید سلیمانی
منبع
سوزی میحراب
برچسب ها

امید سلیمانی

# استان کردستان- بانه @@ فعال دینی و اجتماعی @@ نویسنده و مترجم

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا نظرات خود را با حروف کوردی یا فارسی تایپ کنید
نظرات حاوی مطلب توهین آمیز یا بی احترامی به اشخاص ، عقاید دیگران، و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی شود
نظرات پس از تائید منتشر می شود
بستن