اندیشهدعوت اسلامیشبهات

اسلام فرانسوی !

نویسنده:دکتر حلمی القاعود

در هشتم سپتامبر گذشته روزنامه ها نوشتند که خانم ها ” ایفا گاندین و آن سوفی” بدون حجاب و در سالنی مملو از جمعیت در پایتخت فرانسه ، پاریس برای ده ها نمازگزار زن و مرد به امامت نماز جماعت پرداخته اند .

آن دو خانم از حمایت مالی خوبی برخوردارند ؛ به گونه ای که به راحتی و به صورت ماهانه در طول سال به اجاره سالن و ایراد سخنرانی دینی ! و امامت نماز می پردازند!

خانم ایفا گاندین در حالی که فعالیتش را آغاز می کرد گفت:  این لحظه بسیار مهمی است برای – معرفی – اسلام فرانسوی؛ چرا که این نماز مختلط ؛ آن هم با امامت یک بانو بیانگر مساوات زنان و مردان در دین اسلام می باشد!

امام جمعه در سالنی که زنان در کنار مردان در صف نماز ایستاده بودند ، خطبه جمعه را با زبان فرانسوی ایراد می کرد و همزمان به زبان عربی ترجمه می شد..

برخی از زنان نمازگزار حجاب داشتند ؛ ولی عده ای از جمله امام جمعه و خطیب که اولی پیراهنی بلند به تن داشت و دیگری شلوار لی پوشیده بود بدون حجاب در نماز شرکت کرده بودند. 

خانم ها ” ایفا گاندین و آن سوفی” که مدتی قبل اسلام را پذیرفته اند چند سالی است که در نظر دارند آنچه اسلام پیشرفته و مدرن می نامند را به مردم ارائه دهند!  

خانم آن سوفي در تایید آنچه همکارش انجام داده می گوید :  امروز و با انجام این نماز جماعت مختلط  که در نوع خود بی سابقه است دغدغه اصلی ما به تحقق پیوسته است .

همچنین او گمان می کند که در دین اسلام هیچ دلیلی وجود ندارد که از امامت نماز توسط بانوان جلوگیری به عمل آید!

ایده پرداز اصلی این پروژه ، خانم کاهنه بهلول در گفتگو با روزنامه القدس العربی خاطرنشان نمود : ” او و همکارش فاکر کورشان ، استاد فلسفه و موسس جمعیت ” پیش به سوی احیای اندیشه معتزله ” صاحبان اصلی ایده فوق بوده و اقدام اخیر ما برخاسته از نگرانی ما نسبت به وضعیت مساجد فرانسه است ؛ آنچه در آن مساجد به چشم می خورد چیزی نیست جز محصولات اسلام بنیادگرا ؛ اسلامی که تاویل در نصوص تاریخی را بر نمی تابد” …

کاهنه بهلول افزود : در مساجد فرانسه – و سایر کشورها – تبعیض های فراوانی در حق زنان روا داشته می شود ؛ به گونه ای که به آنان اجازه داده نمی شود در سالن اصلی مسجد حضور پیدا کنند ؛ بلکه آنان را  در سالن های تنگ که برای نماز چندان مناسب نیست نگهداری می کنند !

خانم بهلول بر این باور است که بخش عظیمی از مسلمانان فرانسه از گفتمان دینی کنونی موجود در مساجد این کشور که بر اساس اسلام تقلیدی که تاریخ انقضای آن به سر رسیده استوار است ؛ خشنودی ندارند !

او در بخش دیگری از گفتگویش در باره امامت نماز و ایراد خطبه جمعه گفت : اینجانب و همکارم کورشان به صورت نوبتی عهده دار این دو امر خواهیم بود !

لازم به یادآوری است که در فرانسه پروژه ای در حال اجراست مبنی بر کلنگ زدن نخستین مسجد – مسجد فاطمه – با امامت یک بانو  ؛ مسجدی که از حضور مختلط زنان و مردان در کنار هم ممانعتی به عمل نمی آید و همچنین اجباری برای پوشش اسلامی توسط بانوان نمازگزار اعمال نخواهد شد !

قبل از این ، تلاش های مشابهی در کشورهای سوئد و ایتالیا صورت گرفته و برخی از زنان به امامت و خطابت مبادرت ورزیده اند ؛ ولی در نهایت با شکست مواجه شده اند !

در این میان چند سوال ساده مطرح است مبنی بر اینکه چه کسی این فعالیت ها را از لحاظ مالی ساپورت کرده و انجام دهندگان آن را تشویق می کند؟! و چرا این مجموعه ، تنها اسلام را نشانه می گیرند و چرا با این شیوه پیشرفته و آزاد منشانه – آنگونه که صاحبانش ادعا می کنند – به شرح و تحلیل دیگر ادیان آسمانی نمی پردازند؟ و چرا کشیش و خاخام و کاهنانی را بر معابد یهودی ها و مسیحی و بودایی ها نمی گمارند ؟!

شکی نیست که دست های آلوده ای این تلاش های مذبوحانه – ضد اسلام – را تشویق و حمایت می کند! و اگر با دقت به اشاره آن دو خانم فرانسوی تبار به فکر معتزله نگاه کنیم و آن را در کنار آنچه این روزها در کشورهای عربی شایع است مبنی بر نهضت و خیزش فکر اعتزالی و ادعای اینکه اندیشه آنان عقلانی و اندیشه دیگران ارتجاعی ، سلفی ، تقلیدی و منجمد است ، قرار دهیم درخواهیم یافت که چرا این مجموعه اصرار دارند اسلامی را عرضه کنند که ریشه در وحی و سنت شریف نبوی ندارد ؟..

آری این تلاشی است تبشیری – توسط عده ای مسیحی مزدبگیر و اسلام ستیز – صرفا برای ارائه قرائتی فرانسوی از اسلام ! مثل همان هایی که در گذشته تلاش کردند تا اسلامی با چاشنی آمریکایی عرضه نمایند ، اسلامی که رقص و آواز و ماشین لکسوس را بر ضروریات زندگی از جمله دانش و معرفت ترجیح می دهد !

اگر ریگی تو کفش این مجموعه نیست چه ارتباطی وجود دارد بین عباداتی که میان خدا و بنده اش شکل می گیرد با آن ایده های عقلانی و آزادی خواهانه و لیبرال و کومونیستی و غیر آن؟ آنان که نمی پذیرند اسلام در سیاست و اداره جامعه دخالت نماید و این دین ربانی را بین چهار دیواره خانه منحصر می کنند چرا با زور می خواهند مبادی سیاسی و فکری اشان را به آن چهار دیواری وارد نمایند؟!

آری آنان شبانه روز ادعا می کنند که اسلام در امور سیاسی هیچ دخالتی نمی کند ؛ حال اینکه اسلام و سیاست تفکیک ناپذیرند ! و هرگاه اسلام به قصد اقامه نماز به مساجد ورود پیدا کرد نگاه سیاسی آن را سرکوب می کنند!

چرا ؟!

سکولارهای عرب ، این نسخه از اسلام فرانسوی را مورد تایید قرار داده و آن را مورد ستایش قرار دادند ؛ زیرا از دیدگاه آنان ، این قرائت نوین از دین بیانگر اسلام مترقی و همسو با زمانه می باشد! این در حالی است که این سکولارهای مترقی از مسیحیان و یهودیان و بت پرستان نمی خواهند که اعتقاداتشان را آبدیت نمایند!

به سکولار تبدیل کردن مسلمانان فرانسه و نسل های نو و کسانی که تازه به اسلام می گروند بخشی از آن میراث منفوری است که از تعصب و تنفر بزدلانه ای سرچشمه می گیرد که توسط جریان هایی که اسلام هراسی پیشه می کنند انجام می شود.

این ، توطئه ای است که برای نخستین بار رئیس جمهور اسبق فرانسه نیکولای سارکوزی از آن خبر داد و آن را اسلام فرانسوی l’islam de France نام نهاد ، امری که هدف اصلی آن چیزی نیست جز برچیدن اسلام راستین از جامعه فرانسه ؛ آن هم از کانال الغای هویت اسلامی . 

کسی در فرانسه جرات نمی کند تقلیدهای کاهنان را دست خوش تغییر قرار دهد و یا خانمی را به کلیسا برده تا در روز یکشنبه امامت کشیش ها را عهده دار شده و یا تشریفات استغفار و محرومیت آنان را بر عهده بگیرد !!

 این ها در جنگی که علیه اسلام به راه انداخته اند از بازیچه قرار دادن قرآن کریم و تاویل آن طبق خواسته هایشان و نادیده گرفتن آنچه امت اسلامی از عصر بعثت تاکنون بر آن اتفاق دارد و همچنین تحریف عباداتی که مسلمانان بدان انس گرفته اند دریغ نمی ورزند !! و این کار خود را – که توطئه ای بیش نیست – پیشرفت و آزاد منشی و نواندیشی می پندارند !

ایراد بزرگ دعوتگران سکولاری در فرانسه و غرب این است که نمی پذیرند مسلمانان مطابق اسلامشان – آنگونه که در قرآن و سنت آمده –رفتار کنند ؛ ولی به پیروان یهود و بودایی و همچنین به سیک ها و هندوها و غیر آنان اجازه می دهند آن گونه که میل دارند شعارهای دینی اشان را عملی کنند !

آری آنان با انجام شعایر اسلامی احساس خطر می کنند و بر دخالت در آن پافشاری می کنند و تجاوز به حقوق شهروندی مسلمانان در بلاد ترقی و پیشرفت ! به یک امر عادی – و روزانه و بدون پیگرد قضایی – مبدل شده است ! و درست همزمان با اعلام پروژه توطئه گرانه آن دو بانوی امام و خطیب !! خبرگزاری آناتولی خبری را مخابره نمود مبنی بر اینکه در تاریخ 11 / 09 /2019 میلادی خانم محجبه ای در جموب فرانسه و در شهر سوريل كومتال و در مقابل دیدگان شوهر و دو پسرش مورد ضربه چاقو قرار گرفت و بنا به گزارش روزنامه لوباريزيان فرانسوی آن خانم به سختی مجروح  و به بیمارستان منتقل شده است!

آری آنان این گونه ، با ضربه چاقو و قتل عمد ، با زنان مسلمان دارای پوشش اسلامی رفتار می کنند ؛ علاوه بر محدودیت ها و تبعیض هایی که این خانم های مسلمان در کار و سواحل دریا و حمل و نقل و مدارس روزانه با آن مواجه هستند !! این در حالی است که برخی از مدعیان سکولاری در کشورهای ما ادعا می کنند که نظام سکولاری و اسلام فرانسوی مساوی است با ترقی و پیشرفت ! ای وای بر این مردم !

دردناک تر از هر چیزی این است که برخی از هم نژادهای ما ؛ آنان که دارای نام های اسلامی نیز هستند و می کوشند که اسلام فرانسوی یا آمریکایی را به کشورهای ما به ارمغان بیاورند از آزادی کامل برای نشر و بیان -عقاید پوچشان –  برخوردارند ، آنان مرتب گمان های بی اساسی را تکرار می کنند و بر آن پافشاری می کنند ؛ این در شرایطی است که به دانشمندان مسلمان اجازه داده نمی شود که به گمانه زنی های بی اساس آنان پاسخ داده و بطلان دیدگاه هایشان را با دلایل عقلی و نقلی به اثبات برسانند!

اصرار توام با گستاخی این عده مبنی بر اینکه اسلام به زن ستم کرده ، در گسترش اسلام از شمشیر بهره گرفته شده است و اینکه تمدن های اصیل و قدیمی با تمدن اسلامی و دستاوردهای آن در تقابل است چه معنایی دارد غیر از اثبات یک بام و دوهوایی سیاست های منطقه ای آنان؟!

اسلام نخستین کسی بود که زن را ارج نهاد و او را از زنده به گورشدن رهایی بخشید و برای او مالکیت مالی مستقلی قرار داد و این چیزی است که زن در غرب از آن محروم است..

برای اثبات اینکه اسلام با حکم شمشیر توسعه پیدا نکره است ذکر یک دلیل ساده کافی است و آن این که اندونزی به عنوان بزرگترین کشور مسلمان در جهان از طریق بازرگانان و مسافران مسلمان با اسلام آشنا شده است و هرگز پای مجاهد مسلمانی به این کشور نرسیده است … تمدن اسلامی عبارت است از تمدن اخلاق و عمل و نیکوکاری .. همگان بدانند که تمدن اسلامی بر منهج یکتاپرستی و نه بت پرستی و بردگی اشخاص استوار است ..

اسلام فرانسوی که متاسفانه برخی از منسوبان اسلام به نشر و پخش آن همت گماشته اند هیچ گونه ارتباطی با دین اسلام راستین ندارد و هرگز از ایمان حقیقی و درک برنامه اسلام و قوانین آن سرچشمه نمی گیرد ؛ که اولین – و آخرین – سرچشمه اسلام عبارت است از قرآن و سنت و اتفاق دانشمندان مسلمان و هر چیزی غیر از آن عبارت است از تخریب دین خداوند و تجاوز بر آن.

چه راست گفته است خداوند جل جلاله :  “قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا” (الكهف: 103 – 105).

بگو آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه گردانم * [آنان] كسانى‏ اند كه كوشش‏شان در زندگى دنيا به هدر رفته و خود مى ‏پندارند كه كار خوب انجام مى‏ دهند * [آرى] آنان كسانى‏ اند كه آيات پروردگارشان و لقاى او را انكار كردند در نتيجه اعمالشان تباه گرديد و روز قيامت براى آنها [قدر و] ارزشى نخواهيم نهاد .

ترجمه : رسول رسولی کیا – مهاباد

از طريق
رسول رسولی کیا
منبع
sozimihrab
نمایش بیشتر

رسول رسولی کیا

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ شغل : دبیر آموزش و پرورش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا