تربیت فرزندانجوانانخانواده

اندرزهای یک حکیم به فرزندش

اندرزهای یک حکیم

پسر عزیزم، برای آن کە همانند پادشاهی شکوهمند و با عزت در میان مردم زندگی کنی، هرگز از چیزی سخن بە میان نیاور کە نمی دانی سرچشمە و منبع آن کجاست و از کجا نشأت گرفته است. اگر کسی برایت خبری آورد بدون تحقیق و اطمینان از صحت آن، هرگز آن را باز گو مکن. مواظب فتنه و دسیسەها باش و به بیش از نصف هر آنچه می شنوی باور مکن.

پسر عزیزتر از جانم؛ اگر خداوند تو را به واسطه دشمنانت آزمود، با نیکی کردن با آنان مقابله کن، بدی را با نیکی جواب بده، چرا که بیشتر اوقات دشمنی به دوستی تبدیل می گردد.

فرزند دلبندم، اگر می خواهی دوستت را بیازمایی، با او به مسافرت برو. چون انسان ها در سفر شخصیت شان به خوبی دیده می شود، تظاهر کردن از بین می رود و وجود واقعی آن آشکار می گردد؛ به همین دلیل سفر را (سفر) نامیدند، چون رفتارهای واقعی انسان در آن بخوبی خود را نمایان می کند.

پسر عزیزتر از جانم، اگر مردمی به تو حمله ور شدند و یا تو را سرزنش کردند و با انتقاد شدیدی مواجە شدی و حق با تو بود، خوشحال باش. چون با زبان خود اعتراف کرده‌اند که تو شایستەی پیروزی هستی و تٲثیرگذار بودەای، چون کسی با مردەها کاری ندارد و بدان که تنها درخت پر بار، سنگ باران می شود.

عزیزم، هنگامی که از کسی انتقاد گرفتی، با چشم واقع بین و مثبت بنگر و تنها نکات منفی را برجسته نکن.

پسرم، سعی کن ساعات خوابت را خوب تنظیم کنی، شب زود بخوابی و صبح زودتر بیدار شوی، چون خیر و برکت هر کاری در صبحگاهان نهفته است.

پسر نازنینم داستان گرگ و گوسفند را شنیده ای؟ برایت باز گو می کنم که از مردم مکار در امان بمانی.

هرگز به کسی که به تو اعتماد کرده خیانت نکن!
اما بە شیر بنگر کە چطور سلطان جنگل شد؟ او هر چند گرسنه باشد، باز به حیوان مرده کاری ندارد.

پسرم، هرگز دو رو و فرصت طلب نباش و هر بار خودت را در لباسی مخفی نکن، همیشه رو راست و جسور و باشهامت باش.

پسرم، یاد بگیر که سپاسگزار و قدرشناس باشی، اول از پرودگارت، بعد از پدر و مادر و بقیه مردم، چون باعث زیاد شدن نعمت می شود. بدون شک مردم نیز کسی را دوست دارند که قدرشناس باشد.

پسر شیرینم، برایم مشخص شده است که بزرگترین نیکی در جهان راستگویی است. دروغ هرچند تو را نجات دهد، اما راستگوی بهتر است.

پسر عزیزم، قبل از انجام هر کاری مشورت کن، قبل از این که به نامردان روی بیاوری و محتاج یاری آنان شوی و رسوایت کنند، از افراد با تجربه و آگاه همکاری بخواه. از فرصت های زندگی ات استفاده لازم را ببر، چون امکان دارد دیگر چنین موقعیتی برایت فراهم نشود.

پسرم، مثبت اندیش باش و بدبینی را ترک کن، همیشە نصف پر لیوان را بنگر، از گله کردن و بیزاری نمودن در زندگی دوری کن و از آدم های منفی نگر و ناامید دوری کن و هرگز با افراد متکبر رفاقت پیشه مکن.

پسر شیرین تر از جانم؛ هرگز به مشکلات و مصیبت‌های مردم نخند و دل خوش مکن و هرگز هیچ کس را به خاطر ظاهرش مسخره ننما، چون هیچ کس بر چهره خود دخالت ندارد.

پسرم، ضعف و کمبودهای دیگران را آشکار نکن، چون خداوند رسوایت می کند. خداوند خود عیب بندەهایش را می پوشاند و بندگانی را نیز دوست دارد که عیب‌ها را می‌پوشانند. اگر به وسیله قدرت و موقعیتت سعی کردی دیگران را آزار دهی این را بدان که خداوند از همه تواناتر و قدرتمندتر است.

آری عزیزم، هنگامی که حس کردی بی احساس و سنگدل شدەای، به یتیمان مهربانی کن. چون متعجب خواهی شد که معجزه می کند و سقی القلب را مهربان و بخشنده می کند.

پسرم، هرگز با هیچ شخصی بگو مگو مکن، چون در این میان هر دو طرف ضررمند خواهند شد و شکوه و عزتت از دست می رود.

پسرم، خود رأی مباش، بهتر است انتقادپذیر باشی و بە دیگران نیز کمک کنی و راهنمایشان باشی، اما هرگز از حق نگذر، اگر چه بسیاری از مردم در اشتباه بودند، مبادا با آنان همرنگ و هم رأی شوی!

پسر عزیزم، تو می توانی تأثیر گذار باشی و بدون آنکه دیگران متوجە شوند، در دل آنان جای باز کنی، نە بە وسیلە سحر و جادو، بلکە با لبخند شیرین و رفتار و کردار پسندیدەات، این گونە می توانی آنان را شیفتە خود گردانی! در کشور چین اگر همیشە لبخند بە لب نداشتە باشی، فرصت تجارت را به تو نخواهند داد.

پسرم بهتر از جانم، هرگاه نسبت به تو بدگمان شدند و سوءنیت پیدا کردند، بهتر است شفاف سازی کنی و مردم را توجیه کنی و با مدرک، بر حق بودن خود را ثابت کن. در هر کاری دخالت نکن و به امور شخصی مردم کاری نداشته باش.

پسر نازنینم، به آنچه قضا و قدر است، دلتنگ و اندوه گین مباش، چون انسان برای امتحان آفریده شده است و خداوند همیشه به ما نزدیک است، بهتر است شکیبا باشیم. بدان هر گاه آسمان تاریک شد، انتظار باران می‌رود.

پسرم، هرگز برای گذشتەات گریه مکن، شوخی های بی معنا و خنده‌ی بی جا، از کمالات انسان می کاهد. اعتماد به نفس و عزت نفس داشته باش و هرگز خودت را کم مپندار، هر طور به خود نگاه کنی، مردم نیز تو را این جور می بینند، پس مواظب رفتارت باش که خودت را رسوا نکنی، جایگاه بزرگی خواهی داشت اگر خودت بخواهی.


ترجمه: شیدا محمودی

برچسب ها
نمایش بیشتر

شیدا محمودی

@ استان آذربایجان غربی - اشنویه @@ نویسنده ، شاعر و مترجم @ فعال مدنی و اجتماعی

نوشته های مشابه

‫۲ نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن