تاریخ

اگرتا کنون قدر پدرت را ندانسته ای این داستان را بخوان

 پدری صبور و  پسری نامهربان(داستان)  

ترجمه : شیدا محمودی – اشنویه 

مردي هشتادساله،حکيم ودانا روزي درباغچه خانه ي خود به همراه پسربزرگش نشسته بودند،که درآن لحظه گنجشکي مقابلشان به زمين نشست وشروع به جيک جيک کردن نمود،پدرازپسرپرسيد: پسرم اين چيست؟ پسرمودبانه جواب داد : پدرجان این گنجشک است!

پسر تعجب مي کند ازاين که پدرش چنين سوال ساده اي را از وي مي پرسد ؛ ولی چيزي نمي گويد….

بعدازمدتي پدردوباره مي پرسدپسرم اين چيست؟

پسربا حيرت جواب مي دهد ومي گويداين گنجشک است….

مدت زمان ديگری سپري مي شود و دوباره پدر از پسر سوال مي کندپسرم اين چيست؟

پسر تا توان دارد بر پدرش فرياد مي کشد و می گوید : چرا متوجه نمي شوي اين يک گنجشک است گنجشک!

پدرساکت وآرام ازجايش بلند مي شود و مي گويد: به اتاق خودم مي روم و الان برمي گردم ….

وقتي برگشت دفترخاطرات خود را همراه داشت ؛ آن را به پسرش مي دهد ومي گويد: پسرم این خاطره را بخوان….

پسرآن را مي خواندکه نوشته بود : امروز پسربزرگم دوسال ازعمرش را سپري کرد و پا به سه سالگي گذاشت،دراين لحظه که درباغچه خانه ي مان نشسته ايم، گنجشکي روبه روي ما به زمين نشست و جيک جيک کنان اين طرف وآن طرف مي رود ؛  پسرم از من پرسيدپدر اين چيست؟ من هم جواب دادم :  پسرم اين گنجشک است  و اين سوال را بيست ويک بار تکرار کرد ومن هربار باخوشحالي وخنده جوابش را مي دادم و او را بغل کرده وهر دو طرف گونه هايش را مي بوسيدم و بالاخره آن جا را ترک نمودیم

هنگامي که پسرياد داشت پدرش را خواند عرق شرمساري برپيشانيش می نشيند ودوطرف سر پدرش را بوسيده واز او معذرت خواهي مي کند…

 خداوند درآيه ٢٣سوره ي اسرا مي فرمايد

به پدر و مادرخود نيکي کنيد و با مهرباني با آنان رفتارنماييد هرگاه يکي از آ نها يا هردوي ايشان نزد تو به سن پيري رسيدند ،کمترين اهانتي به آنان مکن حتي سبک ترين تعبير نامودبانه که (اف)است به ايشان مگو و برسرآنان فرياد مزن وايشان را از خود مران و با لحن وگفتارمحترمانه با آنان سخن بگو وبال تواضع ومهرباني را برايشان فرود آور ودربرابرآنان کاملا فروتن باش وبرايشان به درگاه خدا دست دعا بلند کن و بگو پروردگارا اينک که ضعيف وناتوان شده اند جز تو پناهي ندارند به ايشان مرحمت بفرما همانگونه که آنان درکوچکي به ضعف کودکي من رحم کردند و مرا تربيت وبزرگ نمودند.

ترجمه : شیدا محمودی – اشنویه

نمایش بیشتر

شیدا محمودی

@ استان آذربایجان غربی - اشنویه @@ نویسنده ، شاعر و مترجم @ فعال مدنی و اجتماعی

نوشته های مشابه

‫2 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا