خانواده

اگر می خواهی پدر نمونه باشی اینگونه رفتار کن(۲-۲)

۵۰ راهکار برای اینکه پدر خوبی باشی

ترجمه : اسماعیل امینی و محمود خالدی زاده

۲۶-همراه فرزندت از موزه وپارک دیدن کن وبرای شنا ومطالعه با او به استخرو کتابخانه بروید.

۲۷-هراز گاهی هدیه ای به فرزندتان تقدیم کنید.

۲۸-فرزند هرهنری داشت ویا اگرچیزی ساخت آنرادر معرض دید همگان قراردهید تا ببیند که شما به او افتخار می کنید وموفقیت او برای شما مهم است.

۲۹-فرزندت را به دوستان نزدیک و آشنایان مهم خود معرفی کنید.

۳۰-درمنزل فضای خاصی و امکاناتی را به فرزندتان اختصاص بدهید.

۳۱-گاهی به فرزندتان حق انتخاب بدهید و او را درمعرض انتخاب کردن قرار دهید تا اینگونه او را با مهارت های انتخاب آزموده باشید.

۳۲-فرزندت هرچه هست و ازهر توانائی برخودار است را همانگونه پذیرا باشید وتحویل بگیرید.

۳۳-به او بفهمان که بازی با او را دوست داری وبه همان اندازه که اوبازی با شما را لذت بخش میپندارد برای شما نیزلذت بخش است.

۳۴-هنگامه وایام شیرخوارگی را برایش بازگوکن واز شیرین کاری هایش در آن دوران صحبت کنید.

۳۵-هنگام آماده کردن سفره غذا به او اجازه دهید که شما را مساعدت و یاری کند.

۳۶-فرزندت را به آغوش بکشید و هرروز او را ببوسید.

۳۷-هنگام بازی ویا کتاب خواندن با اوگوشی تان را خاموش کنید.

۳۸-فرزندتان را مجبور به آغوش کشیدن وبوسیدن دیگران نکنید وسعی کنید هرکاری را با دلخواه خود واز روی اختیار انجام دهد.

۳۹-خاطرات وعکسها وویدئوهای مراحل مختلف زندگی فرزندتان را نگهداری کنید تا درمراحل مختلف آنرا ببیند ومرورکند.

۴۰-با همان ارزشهایی که او را نصیحت وتربیت می کنید با او رفتارکنید اینگونه استقامت وصبراو را بیشترخواهید کرد.

۴۱-هفته ای یک بارفیلمی مفید وآرام بخش را با اونگاه کنید.

۴۲-درمورد فرزندتان هرچه ازحس وحال وغریزه ات به شما القا می شود اعتماد کنید،چون هیچ کس بهتراز شما او را نمی شناسد.

۴۳-شبانه درتعلیم فرزند وفرهنگ سازی حضوراو درکارهای داخل خانه وخانواده بکوشید وواجبات وظایف فرزند در منزل را به او یادآور شوید.

۴۴-مسافت های طولانی را با فرزندتان پیاده روی کنید تا زیباییهای طبیعت را ببیند و ازآن لذت ببرد.

۴۵-خودت وفرزندت دوتایی به خودتان بقبولانید که ازاشکالات خالی نیستید وشما نیزازکمبودهایی رنج میبرید.

۴۶-هنگامی که ازفرزندتان خشمگین میشوید قبل از هرعکس العملی تا ده بشمارید سپس جوابش را بدهید.

۴۷-بیشترین محبت را به فرزندتان اظهاردارید واو را به آغوش بکشید.

۴۸-به آرا و نظرات فرزندت احترام بگذارید و از او تقدیربه عمل آورید.

۴۹-با او بسیارمدارا کنید،اگرچیزی خواست وخوب می دانید که لیاقت آن چیز را دارد حتما خواستش را برآورده کنید.

۵۰-بیشترین دقت را درنظم بخشیدن به زندگی ات و وقتت داشته باشید و بسیار به سلامتی تان اهتمام بورزید ،چون فرزندتان در مراحل مختلف زندگی اش به شما اعتماد کرده و شما را الگوی خود قرار می دهد،پس بهترین الگو برای او باشید.

ترجمه : محمود خالدی زاده

          بخش نخست همین مقاله

نمایش بیشتر

محمود خالدی زاده

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ شغل : امام جماعت مسجد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا