خانواده

بانوی نمونه !

راهکار های عملی برای  تو خواهر محترم  ، نمونه و اُلگو

شایسته است بانوهای خانه اینگونه باشند
اشاره:درمقالة عربی با لفظ غایب به زن اشاره شده اما در ترجمه ، خود زن مورد خطاب قرار گرفته شده است.
@ای بانوی خا نه:(بدان که)تو قلب تپندة خانواده، وهدا یت دهندة آن به سوی سعادت وکامروایی هستی (وبدیهی است)هرگاه قلب به بیماری دچار آید جسد نیز به تبع آن بیمارخواهد شد ؛ چرا که تندرستیِ  تو موجب سلامت وتندرستی زندگی آن خانه، وآن خانواده خواهدشد.

@ اساس وبنیان سعادت خانواده تویی  و برای اینکه در داخل خانواده ات زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی و از خانه ای آرام وخانواده ای کامیاب و شاد و خرم بهره مند گردی لازم است برصفات ذیل آگاهی یابی وآنها را در زندگی همسرداری خویش عملی سازی.
1
-به صفت تقوی وترس از خدا خودت را بیارا، برای همة مردم ، خواهان خیر و نیکی باش وجهت تقرب به خدا در انجام طاعات وعبادات شتاب و جدیت به خرج ده.
2با همسرت صریح وصادق باش تا در ارتباط موفق همسرداریت احساس سعادتمندی کنی.
3
-برهرعمل(درستی) که موجب رضایت وخُرسندی شوهرت است حریص باش و از کاری که خشم وی را در پی خواهد داشت اجتناب کن  ودر صورت انجام آن  سعی کن اولاً عذر خواهی نموده و دیگر آن را تکرار ننمایی ؛ از شوهرت اطاعت کن ؛ چرا که پیروی از شوهر کلید سعادت دنیا وآخرت تو می باشد.
4در تربیت نمودن فرزندانت براساس ایمان ومحبت رسول الله ( ص) کوشا باش و افراد خانواده را به نحوی سازمان دهی کن که برای اطرافیان الگو نمونة والای اخلاق  باشند.
5 همواره  شاد و سرزنده باش ؛ شاد بودن خلق وخویی است که متأسفانه  بیشترخانم ها از آن غافل و محروم می باشند ؛ بهمین جهت این صفت (شاد وسرزنده بودن) جزء صفات همسرهای موفقی بشمار می آید که عاشق و شیدا ی شوهرشانند .
6 همواره خنده رو و بشاش باش ؛ چرا که خنده رویی پیک نیکی است از درون وتأثیر بسزایی بردل طرف می نهد ؛ اینجاست که رسول الله (ص)بدان اهتمام ورزیده آنجا که می فرماید: تبسمك في وجه أخيك صدقة= تبسم و لبخند تو رو به چهره برادر و خواهرتان صدقه محسوب می شود..

بنابراین لازم است  تو ای بانوی محترم خانه صفت خنده رویی وگشاده رویی را هرگز فراموش نکنی.
7 برتوست نسبت به کسانی که همسرت آنها را دوست دارد از جمله والدین وبرادران و خویشاوندانش ، تعامل و رفتاری پسندیده و نیکو داشته باشی وسعی کنی محبوبیت خویش را در دل هایشان بکاری.
8لازم است جهت احترام وتقدیر از شوهرت ، حتماً او را در تصمیم گیری های خصوصی خویش سهیم گردانی و به رأی او احترام بگذاری ؛ اگر چه با او اختلاف نظر و رأی هم داشته باشی.
9 به عالَم خیالات و افکار همسرت سرکشی کن و به افکار  و تصوراتش اهتمام ویژه بورز .

مانعی هم نیست اگر داوطلبانه و بدون اینکه او احساس کند که داری فضولی می ورزی ، سنگینی بعضی از دغدغه ها و ایده هایش را  از دوشش سبک نمایی .
10- زندگی خویش را بر اساس درآمد همسرت تنظیم کن ، کم درآمدی همسرت تو را دچار بی تابی و ناراحتی نکند.

سعی کن با آراء و افکارت وی را در پیشبرد و بهتر شدن زندگی ، یار باشی  نه بار !  البته مواظب باش مشاوره هایت  باعث خشم او نگردد.
11هرگز از شغل همسرت- هرچی باشد – خجالت نکش  ؛ بلکه به آن افتخار کن ، نباید طوری رفتار نمایی که همسرت آزرده خاطر شود.
12دائماً در پی این باش که خبرهای مسرت بخش و خوشحال کننده  به همسرت ابلاغ کنی ، از بزرگنمایی مشکلات نزدهمسرت جداً خودداری کن ؛ بلکه درصدد باش آنها را در جلوی چشمانش کوچک و بی ارزش جلوه دهی.
13زمانی که همسرت خوشحال و شاد است خوشحالی خود را بابت این امر ابراز کن و درصورتی که او محزون و غم زده است بایستی تو هم اظهار غم واندوه نمایی.
14بجای سکوت مداوم ، که درمیان زوجین معمول شده ، سعی کن باب گفتگو و مذاکره با شوهرت را بگشایی .
15-سعی کن هنگام استراحت شوهرت درخانه ، آرامش کامل را برایش فراهم سازی و شرائطی را خلق نکن که حال وی را آشفته سازد.
16اهتمام مُفرِط به فرزندان وخواسته هایشان تو را از توجه به شوهرت غافل  نسازد ، مبادا رسیدن به جمال و ظاهرت را فراموش کنی ، بلکه باید در هر حال طوری خود را آراسته سازی که هرگاه شوهرت تو را بنگرد شاد و خوشحال گردد و هرگاه از تو جدا شد مطمئن باشد که درغیابش از مال و ناموسش نگهداری خواهی کرد.
17همسرت را وادار به کاری مکن که در توانش نیست ؛ خیلی به دنیا دل مبند و باورداشته باش که تیره روزترین مردم علاقه مندترین آنها نسبت به دنیا هستند.
امیمه الجابر

ترجمه:اسمعیل ابراهیمیان93/9/23حمزه آباد

 

نمایش بیشتر

اسماعیل ابراهیمیان

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ فعال دینی و دعوتگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا