تاریخ

باورهایی خرافاتی در باره ماه «صفر»

ماه صفر و باورهای خرافه پرستانه پیرامون آن

ماه صفر یکی از دوازده ماه هجری است ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم) توبة 36:

شمار ماه های سال قمری در حکم و تقدیر خدای متعال در کتاب آفرینش ازآن روز که آسمان ها و زمين را آفریده  دوازده ماه است ، که چهار ماه حرام است ” ذی القعده و ذی الحجه و محرم و رجب ” این تحریم نبرد آیین راستین و تغییر ناپذیر خدا است.

ماه صفر یکی از دوازده ماهی است که بعد از محرم می آید .

چرا این ماه صفر نامیده شده است ؟

 چون اهل مکه در این ماه صفر می کردند به گونه ای که تقریبا شهر خالی از سکنه می شد!

در عادت اعراب جاهلی قبل از اسلام دو منکر بزرگ وجود داشت :

اول :ماه محرم را به تأخیر می انداختن تا ماه صفر وماه های حرام را حلال می کردند وماه های حلال را حرام ؛ تا این چهار ماه حرام سال را به میل خود بگذرانند و هر طور بخواهند عمل کنند.

دوم : می پنداشتند که ماه صفر ماهی بد و شوم است وبلا ومصایب در آن نازل می شود ؛ حتی کسی که قصد ازدواج داشت آن را بجای نمی آورد ؛ به اعتقاد اینکه بد و شوم است ؛ ویا معتقد بودند که تجارت و بازرگانی سودی دراین ماه  نمی برد.

 

ای مسلمانان : یکی از اوجب واجبات بر بندگان شناخت و توحید پروردگار است ، نباید نسبت به خدا شرک بورزیم .

 از خرافات دوری کنیم ؛ چون توحید و یکتاپرستی اساس دین اسلام است و خداوند متعال هیچ عملی را بدون توحید قبول ندارند ؛ وبرای همین ما را آفریده ؛ و تمام دلایل قاطع برهمین یکتاپرستی تاکید می کنند .

شیاطین در کمین هستند تا آدمی را از راه توحید به دور و اورا گرفتار بدعت و شرک کنند ؛ ویکی از بدعت ها این است که بعضی از مردم می پندارند که ماه صفر ماهی بد و شوم و نکبت بار است ، اگر مردم در جاهلیت قبل از اسلام چنین معتقد بودند که بعضی از ماه های سال بد و شوم و بد یمن هستند ، شاید بشود آنها را معذور دانست که همان جهل آنها ودور بودن آنان از هدایت ربانی است ، احتمال قوی آن است که آنها نمي دانستند ؛ پس امت محمد (ص) که اهل توحید و هدایت ربانی است چطور خود را مانند آنان قرار می دهند و در بعضي از اعتقادات مانند جاهلیت معتقندند .

 

*هستند کسانی از امت محمد (ص)  که ماه صفر را نحس می پندارد ؛ هستند کسانی که در این ماه ازدواج نمی کنند ، همانند جاهلیت قبل از اسلام که ماه صفر را نحس می پنداشتند .

 

*کسانی هم هستند که در آخر روز چهارشنبه در ماه صفر در بین نماز مغرب و عشاء در مساجد می مانند و حلقه هایی را تشکیل می دهند و کاغذهایی را می آورنند ودر آن آیات ” سلام ” که هفت آیه در قرآن آمده را می نویسند ( سلام علی نوح في العالمين ) و ( سلام قولاً من رب رحیم ) تا آخر ؛ و بعد این آیه ها را در ظرفی که آب در آن وجود دارد قرار می دهند ؛ و آب را می نوشند به این اعتقاد که نوشیدن این آب بلا و مصیبت را از آنان دور می کند .

 

*کسانی نیز وجود دارند که معتقندند که هر کس بخواهد از شرارت این ماه ” صفر ” نجات یابد باید چهار رکعت نماز مشخص برای خداوند بخواند و بعد نمازش را  با این دعاء  به اتمام برساند : خدایا مرا از شر و بلا و مصیبت این ماه نجات ده .

 هیچ گمانی در این نیست که انجام دادن و خواندن چنین دعایی اعتقادی فاسد است ؛ و این کاری است که  آدم مؤمن عاقل باید از آن خود را دور کند .

    پیامبر اکرم ص میفرمایند ( من أحدث في أمرنا هذا مالیس فیه فهو رد ) رواه الشیخان : هر در امر دین چیز بی سند و مدرکی را از خود بیاورد و آن کار ریشه در دین نداشته باشد این کار مردود است .

ای بندگان خدا

* یکی دیگر از بدعت های این زمانه این است که هر کس در آخر روز چهارشنبه این آیه را بخواند ( والله غالب على أمره ولکن اکثرالناس لا یعلمون ) یوسف 21: خداوند متعال بر همه چیز چیره و آگاه است اما بیشتر مردم نمی دانند .هر کس چندین مرتبه این آیه را تلاوت کند ؛ شر و بلایایی که در آخر ماه صفر نازل می شوند از او دور می گردد .

این باور یکی از باورهای باطلی است که در دین به اثبات نرسیده ، وهیچ اصلی در دین ندارد .

 

*یکی دیگر از بدعت هایی که برخی به آن معتقد هستند این است که هرکس در این ماه ” صفر ” ازدواج کند موفق و خوشبخت نمی شود و مسیر آن شخص به سوی شکست و رسوایی است و به همین خاطر است که ما می بینیم که بعضی در این ماه خوشحال نمی شوند و نمی خندند !

هرکس چنین اعتقادی داشته باشد این از جهل و ناآگاهي اوست و قطعا چنین شخصی ازلحاظ عقیده ضعف دارد و لازم است که انسان مومن خود را از این اعتقادات دور کند .

 

**از این عجیب تر این است که عده ای برای این اعتقاد خرافی و باطل خود ؛ احادیث دروغینی را به پیامبر اسلام (ص) نسبت می دهند

از جمله

این حدیث دروغین  ( من بشرنی بخروج صفر بشرته بالجنة ): هرکس مژده تمام شدن ماه صفر را برایم بیاورد من مژده بهشت را به او می دهم .

لازم است که این ها تقوای الهی را پیشه کنند و به این فرموده پروردگار متعال داشته باشند ایمان داشته باشند که می فرماید ( ما أصاب من مصیبة في الأرض ولا في أنفسکم إلا في کتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله یسیر)الحدید 22: هیچ رخدادی درزمین به وقوع نمی پیوندد یابه شما دست نمیدهد ، مگر اینکه پیش از آفرینش زمین و خود شما ، در کتاب بزرگ ومهمی به نام لوح المحفوظ  ثبت و ضبط بوده است،  واین کار برای خدا ساده و آسان است.

-مؤمن واقعی ایمان و اطمینان کامل به پروردگار دارد که هیچ چیزی به وقوع نمی پیوندد مگر اینکه نزد خدا ثبت شده باشد .

 -همچنین انسان مومن باید این حدیث پیامبر اکرم را مد نظر خود قرار دهد که ( من ردته الطیرة من حاجة فقد أشرك قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك قال ان يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا اله غيرك ) رواه أحمد : هرکسی نحس شمردن چیزی او را از انجام کاری باز دارد نسبت به خدا شرک ورزیده ! عرض کردند ای پیامبرکفاره این عمل چیست؟ پیامبر اسلام فرمودند : بگوید خدایا هیچ خیرو شری نیست مگر آنکه شما آن را مقرر فرموده ای و هیچ خدایی نیست جز تو ای رب العالمين.

 

-مؤمن باید بر خداوند متعال توکل کند و بداند که فال بینی باطل است و هیچ کاری  بدون اذن پروردگار انجام نمی گیرد ، و خداوند برای هرکاری اسبابی قرار داده است .

 

-مسلمان باید معتقد باشد که تنها خدا خالق است ، وتنها او رازق و مدبر و شفا دهنده و زنده کننده است ؛ تمسک به اسباب یکی از ارکان توکل است .

انسان موحد می داند که خداوند متعال در اسباب ها منفعت مخلوقش را قرار داده است، ودرهای رزق و برکت وگنجینه حکمتش را فقط او می داند .

 

– بعضی از بندگان خدا هم بخاطر اینکه محبت خود را ابراز نماید ؛ در مقابل اهل جاهلیت که ماه صفر را شوم و نحس می دانند قد علم کرده و می نویسند که ما در ماه صفر قرار داریم ، ماه خیر و برکت ؛!!

وگفتن این سخن خود دفع بدعت با بدعت است ؛ چون ماه صفر نه شر است و نه خیر ؛ بلکه مانند بقیه ماه های دیگر سال است ؛ وآنچه را که پرودگارمتعال مقدر فرموده واقع می شود وخداوند این ماه را تخصیص نداده که در آن بلا و مصیبت واقع می شوند.

شوم پنداشتن و بد یمن دانستن ماهی از ماه های سال یا روزی از روزههای سال کاری است که اسلام عزیز آن را باطل می داند ؛ چون این اعتقادی است که هیچ اصل واساسی در دین ندارد ؛ وپنداشتن شوم و بدیمنی ماه صفر و… چیزی است که پیامبر اکرم ازآن نهی فرموده است.

از خداوند متعال عاجزانه خواستاریم که مارا به سوی بهترین راهها که همان اسلام ناب است هدایت فرمایند .

 

منبع : alfita . الفتوی

 

ترجمه : عبدالله احمدی

 

منابع :

1 سورة آل عمران(102).

2 سورة النساء(1).

3 سورة الأحزاب(70-71).

4 سورة التوبة(36).

5 تاج العروس(1/3067).

6 تفسير ابن كثير(4/150).

7 سورة الصافات(79).

8 سورة يس(58) .

9 البخاري(5316)، ومسلم(4116).

10  مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها(1/63) بتصرف.

11 فيض القدير(6/561).

12 البخاري(2499)، ومسلم(188).

13 سورة يوسف(21).

14 مسلم(3243).

15 البخاري(2499)، ومسلم(188).

 http://www.alifta.com/Fatawa 16.

17 حجة النبي(1/104).

18 الفتاوى الهندية (44/310).

19 سورة الحديد(22).

20 سورة التغابن(11).

21 احمد(6748)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(3/53).

امام المسجد

 

نمایش بیشتر

عبدالله احمدی

نویسنده و مترجم و فعال دینی ✅ ساکن : آذربایجان غربی - مهاباد - روستای حمزاباد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا