شعرکوردی

دايکی ئازيز و ڕۆڵەی بێ تەميز و خودای عەزيز

دایەگیان

عمر مدرسی _ مهاباد

به بۆنەی ڕۆژی دايک و ڕۆژی ژن

دايکی ئازيز و به مهرم لای خودايه ڕێزی تۆ

وەسيەتی کردوم بپارێزم ئەميش ڕێزداری تۆ

ئەی فرشتەی سۆز و ڕەحمی ئەی بە ڕوخسارا بەشەر

تۆ لە ئينسانی و ئينسانی لە ئينسان چويە دەر

دەمهەوێ سەيرێ بکەم لەو بەژن و باڵای پڕ بەرت

گازه گازی بۆ دەکا ئەو کۆرپە ساويلکەی بەرت

هەست و سۆزت شيردەمێنه وا لە سينە و بەر بەروت

بۆ هەچی کۆرپەی لەبەر تايە بە بێ شەرت و شروت

باوەشی گەرمت هەموو تۆڕی و بزۆزی ڕامدەکا

نوکە نوزەی کۆرپەڵەی ساوای بەرت ئارامدەکا

پڕ بە باڵا و بەژنی شەو ئێشکێ لە دەورەی رۆڵە گيان

نەک شەوە بيبات و بڕوا پێنەزانێ دايە گيان

چاو لە سەر يەک دادەنێ ئەمما لە هەستێدا دڵت

نەک وەجوڵێ و سۆزەسۆزکا ئەو ڕوناکايی دڵت

بەندی دەسرازەی وەکو دەزبێنی شوان دەگرێ بە دەست

تا بە تەڕدەستی وەقۆزێ چی بدا ڕوو بێ مەبەست

هەر چی زەرراتی لەشە گووراوی شيری سافته

دێ سەما کاو فرچگێ بگرێ ئەو بە شيری پاکته

تۆ فرشتەی گەر مەلەک نی چی ئەتۆ داپێم بڵێ

ڕاست و ڕون و ساف وبێ گەرد کوانێ وەک تۆ بێ دڵێ؟

خوايە خۆی راسپاردە ئينسان بگرێ ڕێزت ڕێزدار

هەرچی ڕێزی تۆ نەپارێزێ خودا دوورەلەوی دوسەت هەزار

سەيری کەو مەگرە بەهانە کێيە زانا و تێدەگا

ئەو لە جوملەی: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا -تێ دەگا

وەسیەتی کردوه لە ئينسان زاتی حەق لێی لانەدەی

تاجی مهری دايکی ئازيز قەت لە سەر خۆت لانەبەی

کەس لە دەستی نايە وەک تۆ ڕاست و پاک بێت و ئەمين

بۆ بەرەی خۆيو هيوای گەلی دواڕۆژی ژين

ئەو ميداڵە خوا بە حیکمەت دايە دايکی تين و تاو

تا دەراوی رۆڵەکەی ڕوون بێ وەکو ئاسمانی ساو

کێیە مڵکی خۆی دەخاتە زاری غەیری خۆی بە چاک

دايکە ئەو بەهرەی لە دەسدێ وەک خودای تەنيا و تاک

لای لايو غولغولی وەک ساز و سەنتور بۆ دەڵێ

نەرم و هێدی ڕايدەژێنێ بێشکەلەی جا بۆی دەڵێ

تاکو بنوێ و وەرکەوێ و ئارامگرێ گيان و لەشی

خڕکەڵەو شيرین لقا بێ کۆرپەڵەی ڕومەت گەشی

کۆرپە هەڵدەستێ لەخەو سەیرێ دەکا لێر و لەوێ

چاو دەگێڕێ و بانگ دەکا ڕوخساری دایکی دەس کەوێ

زەمزەمەی بۆ يەک دەکەن ئەو جوتە دڵدارە بە دڵ

تا کو ئەو ڕۆکەی نەخوڵقاندوە شتی وا ئاوو گڵ

کاتێ گەييە کاتی وەی بێ دارە دارەی پێ بکا

دەستی نەرم و شلکی دەگرێ و؟گارە گارەی بۆ دەکا

دوور لە خۆی دەگرێ جەلی وايە بە ناز بانگی دەکا

تا بزانێ کۆرپەڵەی خۆی گرتووه و تاقی وەکا

دەشتە نيزيکی بە ناز ئامێزی بۆ دەگرێتەوە

نەک بەلادابێتو بڕوا کۆرپە خۆی نەگرێتەوە

ئەی فرشتەی ژينەکەم قەت ماندونابی و نانەوی

شەو هەتا ڕۆژ ڕامدەژێنی چرکەيەک بۆی ناخەوی

ڕامدەدێری جارو بار دەمشۆیەوە تا پيس نەبم

جلک و بەرگم لێ دەگۆڕی تا لە چڵکا سيس نەبم

گوێ بە زەنگی دڵ بە هەستی حەز بە ديدارم دەکەی

دەرکەوانی دەرکی بێشکەی چاو لە ڕوخسارم دەکەی

پێت بڵێم پێت هەڵدەڵێم زياتر لە وەی هەی من دەڵێم

ڕەنگ و ڕوت ئينسانە ئەمما تۆ فرشتەی من دەڵێم

سێبەری ڕەحمی خودايو جلوەیی نوری ئەمين

نابی وەک تۆ کەس ئەمين بێ ئەولە دنيای ژیان و ژين

چا لە سەر تۆ پێم دەڵێ چی کردگاری حەق خودا

ئەی بەشەر: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ – ئەی- وَلَا تَنْهَرْهُمَا

خوا لە سەر تۆ دايە گيان هوشداری سەختم پێ دەدا

هەرچی ئينسانە دەبێ لەو گوفتە جوانە لانەدا

سەيری سوڕەی پاکی اسرا کە لە ئايەی ۲۳

چی دەفەرموێ خوايی عالەم بۆو کەسەی ئەقڵی هەبێ

بەسە بۆ تۆ ئەو کەلامە گەر بزانی دايە گيان

تۆ فرشتەی ڕەحمی باری تۆ هەوێنی بۆ ژيان

بەسە بۆ ميش هەر ئەوەندە گەر ئەتۆ  ئەمنت نەوێ

ئەمنی ناوێ ئەو خودايە هەرچی بم لێرو لەوێ

بێ تۆ ژين ژانە دەسا بێ بەر هەميشە ژينی وا

خاکی بێ ئاوو هەوا خۆی قاقرە ژين نييە لەوا

جوان بڵێ و بدوێ لە ڕوی ئەو دايە شيرنەی نازەنين

قەت مەڵێ ئۆف بدوێ ڕۆڵە زار بە خەندەو پێکەنين

ڕاخە دو باڵی بەڕەحمەت ڕووکه رب العالمين

بێژە خوايە: ڕەحمێ کە بەو دايو بابی نازەنين

تۆ بنێ ناو ناخی دڵمە مهری دايکم ئەی خودا

تۆ لە ناو هەستی دڵمدا وانەکەی مهری جودا

تا هەتاهەم لەو جيهانە هۆش و هەستم وا لە بەر

دابنێم پاکانی دايکم هەر لە سەر دوو چاوو سەر

ئەی –عومەر- تاکو هەيو گيانت لە بەر لەشدا هەيە

شەرعی پاکی مصطفايه ئەرکی دايکت لا هەيە

پێی قەرزداری ئەگەر دنياو ژينت لێ گەڕێ

خزمەتی زۆری لە سەرتە نەيدەيەی لێت ناگەڕێ

رۆژێ دادەنرێ تەرازوی عەدڵی باری ئەی کەسم

گيردەخۆيو دادەمێنی بێ پەناوو بێ کەسم

ڕەحمی کەس بۆ کەس نیە ئەوڕۆژە زۆرباش وردبەوە

دادگایی خوایە و بزانە تۆڵە هەرچی بێ بەوە

جبرەئيل و گش فرشتە ڕادەوەستن بێ سەدا

کەس نييە فرياکەوێ سادادەمێنن وەک گەدا

دايک وکوڕ هەڵدێن لەبەريەک سا لە بەر قەرزو حيساب

نەک لەيەک داوابکەن ئەو ڕۆژە حەققێ يا کيتاب

ڕەحمی کەس بۆ کەس نييە ئەو ڕۆژە زۆر ورد ورد بەوە

رۆژی تۆڵەو نەفسی نەفسە ئەقڵ و هۆشت وەردەوە

دايەگيان لێمناگەڕێ دنيا حەقی سی مانگەکەی خۆشت وەدەم

ڕامدەژێنن ماڵ و منداڵ و ژن و کەس دەم بە دەم

بۆ ژيان و نانو و ئاوو جلک و بەرگ و سەرپەنا

هەر لە ئێستێوه جهنّم جێگەمە بە خودا پەنا

حوببی شەهوات و ژن و ژين ئارەزوی دوورو درێژ

ڕوووو بە دۆڵ و دەشت و سەحرا هەڵدەسوڕێم گێژ و وێژ

ڕێم پێ نادەن قەت جەلێکی ڕو بە تۆ شۆڕ ببمەوە

ڕۆژی مەحشەر بێ گومانم ڕووبەڕووی تۆ دەبمەوە

گەر بسوتێم من لە سەر تۆ ڕێگە نادەی بێ گومان

جا مەگەر ئاوا نەمێنی بوی لە دنیا دایە گیان

«مەلا عومەر موودەرڕیسی مزگەوتی بداق سلطان»رێکەوتنی ۱۴۰۱/10/۹ هەتاوی

نمایش بیشتر

عمر مدرسی

استان آذربایجان غربی - مهاباد نویسنده و شاعر و امام جماعت مسجد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا