زنشبهات

مبارزه با چند همسری، از نظر حقوقی ستم کردن به زن است

مبارزه با چند همسری، از نظر حقوقی

ترجمه: عبدالله حسن زاده

«  مورخ فرانسوی ژوستاف لوبون می گوید:

ما نظامی را سراغ نداریم که اروپائی ها بیشتر از قانون چند همسری آن را مورد سرزنش قرار داده باشند، کما اینکه ما نظامی را سراغ نداریم که ارو پائیان بیشتر از چند همسری در درک آن دچار اشتباه شده باشند، بدرستی که چند همسری شرقی، یک نظام پاکی است که درجه و مستوای اخلاقی را در بین امت هایی که بدان معتقدند بالا می‌برد  و پیوندهای خانواده را بیشتر می‌کند  و احترام و سعادتی را به زن می‌بخشد که هرگز اروپا آن را ندیده است .»

این نگرش غربی به مسئله چند همسری مختص توینبی( یک دانشمند و متفکر غربی موافق با چند همسری ) نیست،  بلکه تعداد زیادی از فلیسوفان و اندیشمندان و دانشمندان جامعه شناسی و حتی سیاستمداران با او در این نگرش شریک اند و فایده و نفع چند همسری را درک کرده اند و مارتن پورمان ، معاون هیتلر در سند و پیمانی، به دست خط خویش چنین نوشته است:

« هیتلر با جدیت می‌کوشید که  به مرد آلمانی اجازه دهد جهت تضمین آینده قدرت ملت آلمان ،  با دو زن ازدواج  نماید .»

علی‌رغم اینها،  روشنفکران و موسسات حقوقی امت ما به این توجیه که چند همسری به گمان آنان  یکی از راه های استبداد علیه زن و یکی از راهکارهای ظالمانه و ستمگرانه ای است که کرامت را از زن می‌گیرد برای مبارزه با چند همسری آستین بالا زده اند .

🔹چند همسری با پیدایش اسلام، به وجود نیامده است :

مخالفین چند همسری غالبا آنرا حلقه ای در نظام اجتماعی در اسلام به حساب می آورند و در اشاره به ظلم و ستم ادعابی و  موهومی که زن مسلمان به آن دچار شده است  بر چندهمسری تمرکز می کنند ، انگار که مسئله چند همسری از ابتکارات اسلام است!

و این  افترائی بیش نیست، چون چند همسری در تمام امت ها و تمدن ها و شریعت های گذشته وجود داشته است، به عنوان مثال :  قدما و پیشگامان مصری  چند همسری را تجویز و تطبیق می نمودند، از میان آنان رمسیس دوم که نام همسرانش بر بعضی از مجسمه هایش نقش و حک شده است!

همانگونه که در تمدن بابلی و آشوری ،چند همسری عرف بوده است و در ایران بعد از زردشت چند همسری بدون تعداد معینی شیوع پیدا کرد و در نزد براهمه در هند نیز بدون تعیین تعداد معینی، وجود داشته است.

همچنین چند همسری در  یونان هم موجود بوده و فیلیپ مقدونی هفت زن داشته است و اسکندر بزرگ و دیگر پادشاهان یونان ،هر یک چند زن داشته اند.

اما عرب ها، چند همسری در میان آنان معروف بود و آنان بیشتر از چهار زن می‌گرفتند  که هدفشان از آن کار تکثیر و افزایش نسل برای کمک گرفتن از آن در جنگ‌ها و چوپانی و کسب و کار بود .

شریعت های پیشین هم چند همسری را آورده اند و گفته می‌شود که یعقوب (علیه السلام) چهار زن را با هم داشته است و همچنین  داود نه زن و سلیمان زن های زیادی داشته است و این روایات در صحیحین آمده است، کما اینکه عیسی مسیح هم از چند همسری منع نشده است، چون او رسالت و پیامی را آورده بود که تکمیل کننده تورات بود و هیچ کلیسايی در قرن های گذشته با چند همسری تعارض و مخالفت نورزیده است حتی کلیسا در سال ۴۲۵ میلادی رسما آن را تایید کرده است .

و علیرغم همه اینها تو می بینی که مدعیان حقوق زن به چند همسری مانند یک قانون اسلامی هجوم می کنند،انگار که اسلام چند همسری را آورده و اختراع کرده و در دنیای بشریت سابقه ای نداشته است.

🔸موضع گیری اسلام در مورد چند همسری :

اسلام برای چند همسری قانون درست کرد و آن را  محدود و کنترل نمود، در گام نخست داشتن بیشتر از چهار زن را باطل کرد ، همانگونه که در کتاب الموطأ از مالک روایت شده که او هم از شهاب نقل کرده که گفته است :

به من رسیده است که رسول الله ( صلی الله علیه و سلم) به مردی از ثقیف که مسلمان شد و هنگام مسلمان شدنش ده زن داشت  فرمود :  «چهار تن از آنان را نگهدار و با بقیه مفارقت کن .»

کما اینکه اسلام چند همسری را مقید و مشروط به اجرای عدالت در بین همسران نمود ، همانگونه که در نص قرآن کریم آمده است : ( فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نساء ۳.  = دو زن و سه زن و چهار زن را می توانید با هم داشته باشید اما اگر ترس این را داشتید که نمی توانید در بین آنان عدالت بر قرار کنید فقط می توانید یک زن را داشته باشید »

و این عدالت فقط مربوط به امور مادی است مانند : مسکن و نفقه و تعامل و امثال اینها نیست و این همان عدالت ممکن و در حد توانی است  که خداوند به انجام  آن دستور داده است.

اما استدلال بعضی ها بر ممنوع بودن چند همسری، به محال بودن اجرای عدالتی که آن را از این آیه شریفه فهم کرده اند 🙁 و لن تستطیغوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم =  و شما هرچند هم جدیت بخرج دهید وتلاش کنید نمی توانید در بین همسرانتان عدالت بر قرار نمایید، نساء آیه ۱۲۹)یک استدلال اشتباهی است، زیرا خداوند متعال چند همسری فاقد عدالت را تجویز نمی کند در حالی که او می‌داند که اجرای عدالت در بین همسران محال است، بدین خاطر مفسرین قرآن، منظور از عدالت در این آیه را میل قلبی دانسته اند.

بیهقی در کتاب ( السنن الکبری ) با سندی که آورده است از ابن عباس(رضی الله عنه) در مورد فرموده خداوند  (ولن تستطیعوا  …… روایت میکند که او گفته است: منظور خداوند از عدم امکان برقراری عدالت در بین همسران ، در همبستر شدن و دوست داشتن است.

🔹مخالفت با چند همسری، ستم اجتماعی نسبت به زن است

مخالفین چند ھمسری در زیر شعار حقوق و کرامت زن و رفع ستم از او ، فقط در حق زن ظلم و ستم روا می دارند، چون آنان هنگامی  که از ظلم و ستمی که به سبب چند همسری گریبانگیر زن می شود صحبت می کنند، فقط از آن دسته از زنان که متاهل هستند حرف به میان می آورند، پس بقیه زنان از قبیل بیوه ها و مطلقه ها و دوشیزگان پا به سن گذاشته چه ؟! آیا آن گروه از زنان حق داشتن همسر ندارند؟! و آیا در اینجا نسبت به این گروه از زنان تبعیض روا داشته نمی‌شود ؟!

و چون جنگها و نزاع ها اغلب مردها را درو می کند، پس نبرد با چند همسری پیامد بدی در توازن نسبت جمعیت زنان و مردان در بعضی از جوامع را به جای می‌گذارد.

و مخالفت با چند همسری، ظلم و ستم نسبت به خود زن متاهل می باشد، چون تبلیغاتی که دنیا را پر کرده است از اینکه چند همسری، هتک و نابودی کرامت و حرمت زن است این فکر را در زنان  تقویت می‌کند که اگر نازا یا بیمار باشند زندگی شان با مشکل مواجه می شود، زیرا در آن حالت  چون مرد نیاز شدید به ازدواج دوم پیدا می‌کند، اصطکاک روی خواهد و آن وقت زن – علی‌رغم اینکه بیمار و یا نازاست – ترجیح می دهد که طلاق بگیرد نه اینکه شوهرش زن دیگری را با او داشته باشد و همه  اینها اثر پذیری از این تبلیغات ویرانگری است  که این فکر را به زن القاء می کند که ازدواج مجدد شوهرش با وجود او، هتک کرامت زن است،  به دلیل اینکه قبل از ظهور این تبلیغات، ازدواج دوم در آن حالات در فضایی آرام صورت می گرفت و زن اول با این ازدواج به خوبی تعامل می کرد و با وجود آن، به زندگی با شوهرش ادامه می‌داد.

عجیب اینکه، بعضی از زنان ، بعضی وقت‌ها می‌دانند که شوهرشان به آنان خیانت می کند،  با این حال به زندگی زناشویی شان با شوهرانشان ادامه می دهند، در حالیکه آن زنان به محض اینکه شوهرشان بخواهد ازدواج شرعی و رسمی با زن دیگری انجام دهد، فورا درخواست طلاق می کنند، چون این کار نزد آن  زنان  وابستگی تمام  به مظهر  و نماد آنان  در جامعه ای دارد که چند همسری را اهانت به زن می‌داند و مسبب این امر هم این تبلیغاتی است که در پوشش حقوقی انجام می‌پذیرد!

بدین خاطر بیشترین کسی که در پی این تبلیغات متضرر می شود خود زن است.

( و الله غالب علی أمره  و لکن أکثر الناس لا یعلمون  =   خداوند بر کار خودش چیره  و مسلط است  ولی بیشتر مردم این واقعیت را نمی دانند .

منابع :

کتاب حضارة العرب، جوستاف لوبون ص۳۹۷.

روزنامه ألأهرام  مصر ۱۳،دیسامبر۰ ۱۹۶.

کتاب :  موسوعةالأسرة تحت رعایة الاسلام، تالیف عطیه صفر جلد ۶ ص۴۶-۴۶

نویسنده : خانم إحسان فقیه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا