دعوت اسلامیسیره نبوی

مردم آزاری نکنـد!

مردم آزاری نکنـد!

مترجـم: کریــم تاران

ابوذر غفاری سوالی از پیامبر کرد و گفت: یا رسول الله، بر انجام کاری راهنماییم کن که مسیر بهشت را هموار کند.
پیامبر فرمود: ایمان به خداوند.
ابوذر گفت: ای پیامبر، آیا همراه ایمان انجام کاری هم هست؟
پیامبر فرمود: هدیەی کوچکی می دهد.
ابوذر گفت: اگر نداشت چی؟
پیامبر فرمود: حرف خوب بزند.
ابوذر گفت: اگر لکنت زبان داشت و حرفاش نامفهوم بود؟
پیامبر فرمود: مظلومی را کمک کند.
ابوذر گفت: اگر ضعیف و ناتوان بود چی؟
پیامبر فرمود: برای کودن و احمق کاری کند.
ابوذر گفت: اگر خودش سفیه بود؟
پیامبر به ابوذر فرمود: تو که هیچ فرصتی برای انجام خیر و نیکی را برای دوستت باقی نمی گذاری، پس مردم آزاری نکند!
آزار نرساندن به مردم عبادت است!
پس خداوند را بر این پایه و اساس عبادت کنیم که: ” اگر گل نیستی خـار نیز مباش “
اگر مسکینی نیاز به عمل جراحی دارد و از مردم طلب یاری کردە است و تو نیز نمیخوای کمک کنی، پس نگو کە فلانی تاجر است و بیشتر از اینها دارد، و از دید و نگاه خود حسابدار بیمارستانش نشو؛ اذیتت را کم کن که خداوند برکتت را می دهد!
دختری که با نامزدش بهم زده و جدا شده را به حال خودش واگذار، ارتباطات و نوع آن از اسرار زندگی محسوب می شوند و ازدواج و نیز نوعی رزق از جان خداست که هر کسی به سهمش می رسد، در دل خود جاسوس و مفتّشی قرار ندهید کە حتما دلیل جدایی را بداند؛ در هر مجلسی نشستی نکتەای از زندگیِ پیامبر را مطرح کن تا هم تو نفع ببری و هم سود و نفع برسانی!
آن خیّر دارایی که می بخشد، لزوماً بخاطر ریا نمی بخشد آنچنان که بین مردم شایع است، -البتە تا کم و کاستی های خود را جبران کنند-، او را بە خدای خودش واگذار؛ و گناه کم کاریِ خودت و غیب دیگران را با هم جمع نکن!

کلمه بدی که فلانی در حضور شما درباره فلانی می گوید، آن را پنهان کنید و به عنوان پستچی و پیام رسان برای شیطان و ابلیس کار نکنید!
هنگام اختلاف بین دو نفر، یا اینکه در جهت حلّ و رفع اختلاف باش، و یا اینکە آنرا فراموش کن، که کنارەگیری و فراموشی آن رفتاری بس عظیم و مبارک است، ولی بنزین بر آتش نپاش، که همه چیز در پسِ تلاش شیطانی شما در آتش است!
عبادات دو قسمت است: انجام خیر و ترک منکر، اگر مردم را به حال خودشان واگذاشتی و مزاحمتی برایشان ایجاد نکردی، نصف عبادت را انجام دادەای؛ و اگر بە کار خود و دنیا و آخرت خود مشغول و سرگرم شدی، نصف دیگر را بجا آوردەای، اما با کمال تأسف چە بسیارند آنانی که، انجام عبادت را ترک کرده و به انجام منکر مشغولش شدەاند!

نویسندە: ٲدهــم شرقاوی

از طريق
کریم تاران
منبع
https://sozimihrab.org/
نمایش بیشتر

کریم تاران

استان آذربایجان غربی - میاندواب نویسنده و مترجم فعال دینی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا