تاریخ

مناظره یک مسیحی و مسلمان در مورد رحمت رسول الله(ص)

جلوه های رحمت للعالمین بودن پیامبر(بعدازبعثت)
*مدرسه ی رحمت
“پدر ستیفانو”در ادامه ی سوالات دیروز گفت:
از تو پنهان نمی دارم که من باتمام وجود جلوه های رحمت للعالمین بودن محمد را احساس می کنم بلکه از وقتی که این عبارت را ازیکی از مورخان نامدار غربی[۱] خوانده ام که می گوید: تاریخ هیچ فتح کننده ای مهربان تر از عرب را به خود ندیده است ، جلوه های رحمت را در وجود هر عرب تباری احساس می کنم.
گفتم:هرعرب زبانی که این عبارت را بخواند لازم است جانانه از صاحب این عبارت تشکر نماید بخاطر احساس ارزشمندی که نسبت به عرب ها دارد ؛ لیکن اگر صاحب این عبارت خوب بر رازهای تاریخ واقف می بود بی شک بجای این عبارت می نگاشت که:تاریخ هیچ فاتحی مهربانتر از شاگردان و اصحاب محمد به خود ندیده است.
گفت:چرا باید این عبارت تصحیح گردد و حال آنکه حامل مدح و ستایش می باشد؟
گفتم:به خاطر اینکه اعراب قبل از محمد(ص)بیابان نشین های خشن و بداخلاقی بودند که بخاطر نزاع بر یک شتر یا اسب و … جنگ های خونینی به راه می انداختند ؛ برخی از آنها از ترس اینکه به وی گفته شود فلانی صاحب دختری شده دخترش را زنده بگور می کرد!

خداوند درباره ی چنین انسان های سنگ دلی می فرماید: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ کَظِیمٌ{۵۸} یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیُمْسِکُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا یَحْکُمُونَ﴾[۲] ترجمه:(دختران را مایه ی ننگ وسرشکستگی وبدبختی میدانستند) وهنگامی که به یکی از آنان مژده تولد داده می شد(آنچنان از فرط ناراحتی چهره اش تغییر می کردکه)صورتش سیاه می گردیدومملو از خشم وغضب وناراحتی وغم واندوه می شدازقوم وقبیله ی(خود)به خاطر این مژده ی بدی که به او داده می شدخویشتن را پنهان میکرد (وسرشکسته وحیران به خود میگفت) آیا این ننگ را برخود بپذیرد ودختر را نگاه دارد ویا اورا زیر خاک زنده بگور سازد؟ هان چه قضاوت بدی می کردند
پس اعراب نیز قبل ار بعثت محمد (ص)مانند دیگر قبائل سنگدل بوده اند./۳
هنگامی که پیامبر مبعوث گردید احوال آنها نیز دگرگون شد آنان  وارد مدرسه ی محمد شدند وحال آنکه سنگدلانی بیش نبودند ؛ اما هنگامی از آن مدرسه خارج شده و فارغ التحصیل شدندکه مهربانترین مردمانی بودند که تاریخ فتوحات نمونه ی آنها را به خود ندیده است./۴
گفت:پس این مدرسه ی محمد بودکه رحمت ومهربانی را برای اعراب به ارمغان آورد؟
گفتم:بله
گفت:آیا امکان دارد بگویی محمد در مدرسه ی خویش چه چیزی را به یارانش آموزش می داد؟۵
گفتم:جز رحمت  چیز دیگری آموزش نمی داد.
گفت:جای شگفتی بوده است ، چطور؟ حال آنکه با دینی کامل از آن مدرسه خارج شدند وآنرا در اقصی نقاط عالم انتشار دادندوموجب گردیدند قبائل نیز بدان ایمان آورند
گفتم:آیا می دانی آن دینی که محمد در مدرسه ی خویش مردم را بدان می خواندچه نام داشت؟
گفت:اسلام.
گفتم: اسلام فقط دین رحمت ومهربانی است وچیز دیگری غیر از آن نیست
گفت: چطور؟ تو بگو و زبان بگشا
گفتم:خداوند متعال در کتاب خویش پیامبر را مورد خطاب قرار می دهدوعلت ارسال وی بسوی مردم را برایش بیان می دارد آنجا که می فرماید “وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَهً لِّلْعَالَمِینَ [۶] یعنی(ای پیغمبر) ما تو را جز بعنوان رحمت جهانیان نفرستاده ایم.
آیا دراین آیه چیزی غیر از رحمت ار رسول خدا طلب شده که تقدیم بشریت نماید؟
گفت:(نه)بلکه هدف وغایت از ارسال محمد فقط درگسترانیدن رحمت محصور شده است.
گفتم:آیا می دانی این یعنی چه؟
گفت:یعنی چه؟
گفتم: معنایش این است که تمام آن چیزهایی که محمد از سوی خدا آورده است وتمام چیزهای که رسالتش آنها را در برگرفته ازعبادات،معاملات،آداب واخلاق،حقوق و واجبات،براساس رحمت برای بشریت بنا نهاده شده اندحتی عقوبات ومجازات های شرعی مانند حدود وقصاص وتعزیر صرفاً بخاطر رحمت برای بشریت مشروع گردیده اند ؛چرا که این عقوبات موجب ریشه کن نمودن شر و فساد در جامعه می شودچنانچه امروزه بسبب قوانینی که بشر خودش برای خود وضع نموده وشرع خدا را ترک گفته است چطورشروفساد داد وستد می شود(وعالم گیر شده است)۷
گفت:من هم در این قضیه با تو اتفاق نظر دارم اما چه خوب می شدکه برایم از طریق و راهی می گفتی که محمد بدان، رحمت را در مدرسه ی خویش به یارانش یاد می داد؟
منبع:انترنت ترجمه:اسمعیل ابراهیمیان.۹۳/۱۰/۸
————————————————-
۱- گوستاولوبون خاورشناس معروف فرنسوی.
۲- نحل /۵۸-۵۹
۳-ادیب ونویسنده ی مشهورجهانی(تولستوی) ۱۸۲۸-۱۹۱۰م/ می گوید: همین برای فخر محمد کافی است که ملتی راازچنگالهای خوی وعادات زشت ونکوهیده ی آنوقت رهانید وراه ترقی ومدنیت را به رویش بازکردوبی شک شریعت محمد بعلت انسجام وتوافق آن با عقل وحکمت درآینده عالمگیرخواهد شد.
۴-خاورشناس فرنسوی (گوستاودوکا) در کتاب خویش بنام(تاریخ فلاسفه المسلمین وفقهائهم) می گوید «شکی نیست که دین محمد اثری شگرف در تهذیب وپاک گرداندن وهمچنین تربیت نمودن احساس و وجدانها وترقی دادن عواطف امتها دارد هرگاه انسان تاریخ اعراب پیش از بعثت را بخواند پی می بردکه شریعت آسانگیر اسلام اثری بزرگ در تهذیب اخلاق ایفا کرده است چرا که این اصلاح متمدن روحی ممکن نیست موجب اصلاح امت عرب شودتا زمانی که عدالت در میانشان انتشار یابد ونفاق وریا ودشمنی برچیده گردد».
خاورشناس فرنسوی(إدوار مونتیه)درآخر کتاب خویش بنام (العرب)چنین اظهار نظر نموده است«همانا محمد به اعراب زندگی حقیقی یاد دادکه قبلا به آن خواب هم نمی دیدندوحکومتی دینی را برایشان تأسیس نمودکه تا امروز هم ماندگار است”
۵- خاورشناس مشهور، خانم (آن بیسانت) درکتاب خویش بنام(حیات وتعالیم محمد) می گوید:«هرشخصی که به مطالعه ی حیات وشخصیت پیامبربزرگوار عرب بپردازدوبداند این پیامبر چطورزندگی کرده وچگونه مردم را بدان تعلیم داد،غیرممکن است مقام منزلت این پیامبر را درک واحساس نکنداو یکی از بزرگترین رسولانی است که خداوند فرستاده است».
۶- أنبیاء /۱۰۷
۷-خاورشناس معروف(هیدلی)در مقدمه ی کتاب محمد رسول الله می گوید «چنانچه هر فردی در امپراطوری انگلیس بمانندمحمد با جان ودل به اداره حکومت می پرداخت قطعاکارهای حکومت آسانتر از آن می شد که در تصور آید بدلیل اینکه آنزمان مردم به دینی حقیقی عمل می نمودند که همان اسلام است»
برنارد شاومی گوید:«برآن باورم که اگرامروزه نفری مانند محمد کار وبار دنیا را به عهده می گرفت می توانست در حل مشکلات طوری موفق شود که صلح وسعادت موردبشریت را به ارمغان آورد».
(لیون روش)فرنسوی در کتاب خویش بنام(ثلاثون عاماً من الإسلام) می گوید« بی شک من دین اسلام را بزرگترین ادیان یافته ام دینی است انسانی ،ذاتی،اقتصادی وادبی و…هیچ یک از قوانین وضعی به ذهنم خطور نکرده مگر اینکه آنرا در اسلام بعنوان طریقه وراه وروش یافته ام بلکه من براین باورم قانونی که گول سیمون آنرا(التشریع الطبیعی) قانون طبیعی می نامد از شریعت اسلام گرفته شده است».

نمایش بیشتر

اسماعیل ابراهیمیان

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ فعال دینی و دعوتگر

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن