خانواده

نگاه اسلام به زن

۱- دین مبین اسلام نسبت به زن، ترحم نشان داده و نفقه را از او ساقط کرده، نفقه فرزند و والدین و شوهر را از عهده زن ساقط کرده و حتی نفقه خودش را هم برعهده شوهرش قرار داده است.

۲- دین مبین اسلام نسبت به زن شفقت و مهربان بوده و حضور او را در نمازهای جمعه و جماعات ساقط کرده، زیرا امر شوهر و تربیت اولاد را در اولویت او قرار داده است.

۳- دین مبین اسلام نسبت به زن شفقت و مهربانی نشان داده و برای زن مهریه قرار داده، بطوری که اگر شوهرش بخواهد با او همبستر شود، باید تمام و کمال مهریه ی او را بپردازد و اگر تنها او را عقد نماید ولی خلوتی صورت نگیرد، شوهرش باید نصف مهریه اش را پرداخت کند.

۴- دین مبین اسلام نسبت به زن مهربان بودە و اگر زنی بە عقد کسی درآمد و قبل از همبستری، شوهرش وفات کند، زن از شوهر ارث می برد.

۵- دین مبین اسلام نسبت بە زن مهربان است و سفارش می کند: اُمُّک اُمُّک اُمُّک، سه دفعه پشت سر هم بە احترام و اکرام “مادر” سفارش می کند و آنگاە در دفعه چهارم می فرماید: “ابوک”، “پدرت”؛ همه اینها احترام و اعتراف اسلام نسبت به زن را نمایان می کند.

۶- دین مبین اسلام نسبت بە زن احترام و مهربانی دارد و شهادت دادن زن در جنایات و خونریزی هایی را کە مشاهدە می کنند از او ساقط کرده و این بە خاطر رعایت احساسات زن می باشد.

۷- دین مبین اسلام نسبت بە زن مهربانی نشان داده و فریضه جهاد را از زنان ساقط کرده است.

۸- دین مبین اسلام نسبت به زن مهربان بوده و فریضه حج را مادامی که محرمی با او نباشد، از او ساقط کرده است.

۹- دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده و تراشیدن چند تار موی را در مناسک حج از او قبول کرده و ثواب تراشیدن تمام موی سر را به او عطا فرموده تا جمال و زیبایی زن محفوظ بماند.

۱۰- دین مبین اسلام نسبت به زن شفقت و مهربانی نشان داده و وقتی که زن در عادت ماهیانه است، بخاطر مراعات حال او در این حالت و خصوصیات ویژەی این دورە، طلاق دادن او را از سوی شوهرش حرام کرده است.

۱۱- دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده و برای زن ارث بردن از شوهر و برادران و فرزندان و والدین قرار داده، علیرغم اینکه نفقه هیچکدام از اینها برعهده زن نیست.

۱۲- دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده و شوهر را موظف کرده تمام و کمال مهریه زنش را بپردازد، مگر اینکه زن با رضایت خودش مهریه را ببخشد.

۱۳- دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده و برای عقد کردن زن شهود و والدین را جزو واجبات قرار داده تا کسی نتواند اتهامی به ایشان و فرزندان او وارد کند.

۱۴- دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده و او را موجودی ارزشمند می داند و هر کس در راه محافظت از ناموس زن کشته شود را جزو شهید حساب کرده است.

۱۵- دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده و امر کرده وقتی وفات می کند، شوهرش یا زنانی مثل خودش او را غسل نمایند.

۱۶- دین مبین اسلام نسبت به زن مهربانی نشان داده و دستور داده که اگر زنی فوت نمود، در پنج لایە از کفن پیچانده شود؛ این در حالی است که کفن و پارچه مردان سه لایه است.

۱۷- دین مبین اسلام نسبت به زن شفقت و مهربانی نشان داده و به زن اجازه داده زمانی که شوهرش با او سازگار نباشد و او را طلاق ندهد، خود را از شوهرش خلع نماید.

امروزه دنیا از کدام زن صحبت می کند؟! کدام آزادی برای زن؟! می خواهند زن را از خانه بیرون بیاورند تا کرامت و شخصیت او را لکه دار کنند. او را می خوانند تا در مجالس رقص و پایکوبی حاضر شود و به بهای ناچیزی کرامتش را از او بگیرند و نام آن را نیز ترقی و فرهنگ و تمدن می گذارند.

ترجمه: عبدالله احمدی(شنۆ)
منبع: اینترنت

از طريق
عبدالله احمدی
منبع
sozimihrab
نمایش بیشتر

عبدالله احمدی

نویسنده و مترجم و فعال دینی ✅ ساکن : آذربایجان غربی - مهاباد - روستای حمزاباد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا