سیره نبویشبهات

پیامبر شهوتران !

چند همسری پیامبر

اگر پیامبر(ص) را فردی شهوتران معرفی می کنند حداقل می بایست یکی از اتفاقات زیر روی بدهد:

۱- در طول مدت مجردی و دوران جوانی ، حادثه ای از این جنس در زندگی پیامبر(ص) روی می داد تا دلیلی باشد بر شهوترانی ایشان از جمله : چشم چرانی و مزاحمت برای زنان و دختران و…

۲- در دوران پیامبر که پسران در سن پانرده سالگی ازدواج می کردند ایشان تا سن بیست و پنج سالگی صبر پیشه نمی کردند و ازدواج را عقب نمی انداخت! [باید گفت : خودداری آن حضرت از ازدواج به سبب فقر و تنگدستی و یا اینکه گفته شود : کسی حاضر به ازدواج با آن پیامبر نبوده ، نیست ، بلکه ایشان خود علاقه ای به همسرگیری و ازدواج نداشتند!

۳- در هنگام ازدواج و برای اولین بار با زنی ازدواج نمی کردند که پانزده سال از خودشان مسن تر باشد؛ آری در حالی که آن پیامبر بیش از بیست و پنج سال سن نداشت با خدیجه ازدواج کرد که چهل سال سن داشت!

٤- اگر بدخواهان بگویند ، محمد به خاطر ثروت با خدیجه ازدواج نموده ! می گوییم : اگر چنین بود ، شک نکنید که آن حضرت به صورت پنهانی و یا آشکارا با زنی دیگر رابطه بر قرار می کرد و بیست و پنج سال تنها به زندگی با خدیجه اکتفا نمی کرد !

و یا بعد از ازدواج با خدیجه و استفاده از ثروت و اموال او از او جدا شده و با زنانی دیگر ازدواج نماید ؛ ولی می بینیم که آن پیامبر تا خدیجه در قید حیات است حاضر نیست با هیچ زنی ازدواج نماید !

5- اگر چنین بود هنگامی که قریش به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کردند که زیباترین زن و بلندترین مقام را به او بدهند آن حضرت از قبول آن خوداری نمی ورزید .

6- اگر این یاوه گویی صحت داشت ، بعد از فوت خدیجه(رض) با زنی جوان و زیباروی ازدواج می کردند ، نه اینکه بعد از ازدست دادن خدیجه ، با سوده ازدواج کند که بیوه زنی مسن و زشت روی بود و چهار سال تمام با ایشان زندگی را سپری نمی کردند .

7- اگر محمد صلی الله علیه و سلم مردی شهوتران بود ، این همه بیوه زن را دور خود جمع نمی کرد ؛ بلکه به جای آنان دخترانی زیبارو انتخاب می نمود ، به خصوص زمانی که در مدینه بود و از جایگاه ممتازی در میان مسلمانان برخوردار بودە و از جهت قدرت بدنی هو هنور توانایی زیادی داشتند و همه حاضر بودند با او رابطه خویشاوندی برقرار نمایند و هر دختری نیز حاضر بود که با آن حضرت ازدواج نماید.

8- اگر واقعا محمد آنگونه بود که یاوه سرایان می گویند هرگز طلاق زنان خویش را بر خود حرام نمی کرد ، بلکه در را به روی هوای نفسانی خویش می گشود و همه ی همسرانش را یک باره طلاق داده و با کسانی زیباتر ازدواج می نمود!

9- اگر محمد آنگونه که برخی خاورشناسان مغرض ترسیم می کنند بود در شرایطی که معمولا زنانی بودند که خودشان را به پیامبر (ص) هدیه می کردند ، حال ایشان می توانستند تمام زنانی که خویشتن را به ایشان می بخشیدند قبول کرده و دست رد به سینه ی هیچ کدام از آنان نگذارند.

10- اگر واقعا محمد آنگونه بود که یاوه سرایان می گویند او زیباترین دخترعرب که زنی بود به نام (شیطانة العرب) را که در نبرد بنی فزاره اسیر شده بود با چند اسیر از مسلمانان عوض نمی کرد ، بلکه او را برای خود نگه می داشت!

11- اگر واقعا محمد آنگونه بود که یاوه سرایان می گویند زندگی ساده ، همراه با فقر و تنگدستی را برای خود انتخاب نمی کردند بلکه زیباترین قصرها و کاخ ها را برای زندگی درست می نمودند و خوش ترین غذاها را میل می کرد!

12- اگر محمد آنگونه که برخی خاورشناسان مغرض ترسیم می کنند بود شبها با مشغول شدن به نماز شب و راز و نیاز با خداوند و عبادت ، این همه خود را به زحمت نمی انداخت و خواب را بر خود حرام نمی کرد و بر روی حصیر نمی خوابید ، بلکه در جایی نرم و لطیف استراحت نموده و به جای عبادت ، راه خوش گذرانی در پیش می گرفت!

13- اگر محمد آنگونه که برخی خاورشناسان مغرض ترسیم می کنند بود این همه خود را به روزه گرفتن مشغول نمی کرد – از جمله روزه ی وصال – زیرا همچنانکه آشکار است روزه ، میل جنسی را کم نموده و( اسلام) در هنگام روز نیز عمل زناشویی را بر کسی که روزه باشد ناجایز به شمار می آورد !

14- اگر پیامبر(ص) فردی شهواتران بودند ، قطعا با این ویژگی در میان مردم زبانزد خاص وعام می شد و مخالفین جهت تضعیف مقام و جایگاه ایشان ، این مسئله را به عنوان نقطه ی ضعفی برجسته می کردند ، اما آنچه آشکار است در طول دوران حیات مبارکشان حتی یک نفر از مخالفین پیدا نشدند که چنین مسئله ی را مطرح نمایند.

15- اگر واقعا محمد آنگونه بود که یاوه سرایان می گویند به زنان دستور نمی دادند که حجاب را رعایت کرده و زیبایی خودشان را بپوشانند ، بلکه به بهانه ی آموزش و … به خود اجازه می داند تا به آنان نگاهی شهوانی داشته باشد.

16- اگر واقعا محمد آنگونه بود که یاوه سرایان می گویند هنگام بیعت کردن با زنان، همچون مردان با آنان دست می دادند و از لمس زنان خوداری نمی کردند!

17- اگر واقعا محمد آنگونه بود که یاوه سرایان می گویند درخواست همسران خویش را – جهت بهتر زیستن از لحاظ مادی – رد نمی کردند و آنان را مخیر نمی نمودند تا بین زندگی با ایشان در حالت فقر و تنگدستی و جداشدن از او ، یکی را انتخاب نمایند ، بلکه حداقل کمی از نیازهایی همسران خویش را اجابت می کردند ، بویژه که همسرانش از توانایی و جایگاه ایشان در میان مردم مطلع و آگاه بودند و می توانست کمی از نیازهایشان را برطرف نماید.

حال که مشخص شد پیامبر(ص) فردی شهوت ران و هواپرست نبوده بلکه زندگی ایشان تماما در جهت رضایت پروردگار و انجام عبادت و خداپرستی و دعوت و تبلیغ و تربیت مردم بر اساس برنامه ی اسلام و رفع مشکلات و حل مسایل مربوط به سیاست و دولت داری و … سپری شده است ، شایسته است در جواب این پرسش که ؛ چرا پیامبر اسلام (ص) گاهی چند همسر داشت ؟ دلایل زیر را فهرست وار به اطلاع برسانیم

الف : آن حضزت ، برای ارضاء غریزه بشری همانند هر انسانی دیگر که نیاز به ازدواج و همسرگیری در نهادش به ودیعه گذاشته شده است ایشان نیز به همین دلیل ازدواج نموده اند .

ب : آن حضرت ، به خاطر دعوت و تبلیغ و رساندن پیام الهی به مردم با بعضی از زنان ازدواج کرده اند .

ج : آن حضرت ، به دلایل انسانی و مسائل اجتماعی و نوع دوستی و ترحم ، گاهی اقدام به ازدواج نموده اند .

د : گاهی ازدواج های آن حضرت ، شمه ی سیاسی داشته است .

و : در ازدواج آن حضرت ، جنبه ی تربیتی و تشریعی نیز مد نظر قرار گرفته شده است .

اضافه بر این موارد ، هنگام ظهور اسلام ، برای ازدواج با بیش از یک خانم هیچ قید و شرطی وجود نداشت و مرد می توانست هر چند را بخواهد با زنان ازدواج نماید و این شیوه در میان امتهای دیگر نیز شایع بود .

با ظهوراسلام ، این عادت زشت برچیده شد و مقرر شد که ازدواج با بیش از چهار زن باطل است و مردانی که طبق قوانین و عرف های پیشین بیش از چهار زن داشتند ملزم شدند که مازاد از چهار زن را طلاق دهند .[آیه ۳ سوره نساء]

البته ، خداوند متعال پیامبر را مانند سایر مسلمانان ملزم به عدد چهار نکردند و همچنین مطابق قوانین اسلام آ« حضرت نمی بایست زنانی را که در اختیار دارد با زنان دیگر تعویض یا جایگزین کند و یا بر آنان اضافه یا یکی را با دیگری عوض کند . [آیه ٥۲ سوره ی احزاب به این امر اشاره دارند]

فلسفه چنین حکمی این بود که همسران پیامبر دارای رتبه و جایگاه اجتماعی و دینی خاصی بودند و از حرمت و احترام شایانی در جامعه برخوردار بودند که قرآن تمام آنان را به عنوان “امهات المٶمنین” مادران مسلمانان به شمار آورده است . [آیه ٦ سوره احزاب] و طلاق داده شدن آنان توسط پیامبر با شایستگی و موقعیت آنان سازگاری نداشت..
بدلیل اینکه همسران آن حضرت از نگاه قرآن ، مادران مومنان به حساب می آمدند خداوند متعال ، دستور داد که بعد از فوت رسول خدا ، کسی نباید با آنان ازدواج نماید [آیه ٥۳ سوره ی احزاب]و این بدان معنی است که هرگاه پیامبر(ص) یکی از همسران خود را طلاق دهد ، آن زن دیگر مادام العمر از ازدواج با دیگری محروم خواهد شد و از انتساب به اهل بیت پیامبر نیز محروم می گشت و این یک کیفر برای او به حساب می آمد هر چند گناهی مرتکب نشده باشد .

از این رو اگر تصور شود که پیامبر(ص) می توانست از میان نه همسر خود چهار تا از آنان را نگه دارد و بقیه را طلاق دهند، تصوری غلط بوده و این کار به محرومیت باقی همسران از امتیاز و شرافت و کرامت همسری پیامبر و انتساب آنان به اهل بیت و سایر امتیازات دیگر منجر می شد و بدن دلیل این امتیاز از آنان گرفته می شد .
آری این بود برخی از رازهای ماندگاری زنان پیامبر نزد ایشان و ازدواج پیامبر(ص) با بیش از چهار زن .

گردآوری و ترجمه : یونس سلیمان زاده

منابع : ۱- دیدگاه های فقهی معاصر / دکتر قرضاوی
۲- وڵامی پرسیارەکان / دکتر کریم احمد

از طريق
یونس سلیمان زاده
منبع
https://sozimihrab.org/
نمایش بیشتر

یونس سلیمان زاده

استان آذربایجان غربی- بوکان نویسنده و مترجم فعال و دعوتگر دینی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا