تاریخ

پیام اصلی عاشورا ؛ ظالمان رفتنی اند و دعوتگران ماندنی

عاشورا میان زوال ظالمان ونجات داعیان .
اهل حق وحقیقت هر ساله با آمدن ماه محرم ، درس ها و عبرت ها یاد و از نصرت و پیروزی الهام می گیرند.به سوی کمال راهنمایی می یابند و شور و نشاطی وصف ناپذیر) در آنها ایجاد می شود. وجودشان را حماسه در برمی گیرد و روح امید در وجودشان کاشته می شود و بر انجام و تداوم عمل خوب ترغیب می شوند و راه راست برایشان منور می گردد.

ثباتی پایدار به آنها بخشیده می شود وآنهادر مسیر به سوی خداراهنمایی می یابند وسختی های دنیا واهوال آن برایشان آسان گردانده میشود.
در روز دهم محرم خدا نجات موسی را  مقرر فرمود کسی  که به سوی خدا دعوت می کرد و یکی از  پیامبران اولو العزم بشمار می رفت چنانچه مقرر فرمود که فرعون بزرگترین دشمن خدا کسی که زندگی را تباه نموده بود را همراه با کسانی که با وی بودند غرق نماید: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ﴾ [يونس: 92] ما امروز لاشه تو را(ازامواج دریا ویورش ماهیها)میرهانیم تا برای کسانی که اینجا نیستند و برای آیندگان درس عبرتی باشی.
چگونه؟
موسی شبانه قومش بنی اسرائیل راازترس وظلم وستم فرعون باخود برد تا اینکه به دریارسید فرعون نیزمعاندانه وسرکشانه همراه با سربازان خود به دنبال آنها به راه افتاد.پیش رویشان دریا وپشت سرشان دشمن قرارگرفته بودطوری که نزدیک بود به آنها برسند وهمه را ازمیان بردارند(تا جایی)که همراهان موسی گمان کردندکه گرفتارشده انداماموسی به معیت خداایمان،واطمیانی کامل به پروردگارش داشت وگفت:﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: 62](موسی) گفت:چنین نیست…پروردگارمن با من است(قطعا به دست دشمنم نمی سپارد وبه راه نجات)رهنمودم خواهد کردخدا نیز به او وحی کرد که عصایش رابه دریابزندموسی عصارا به دریا زد ودریا شکافته شدوموسی راه خشک دریا رادربرگرفت واووقومش نجات یافتند.موسی از دریا عبورکردوفرعون همراه با لشکرستمگرشوارد دریا شد.موسی خواست برای باردوم جهت به هم خوردن دریا عصارا به دریا بزنداما خدا وی را ارشاد کرد وفرمود”اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون” دریا را(بعداز عبور ازآن) گشوده واگذار.(چراکه) اراده خدا بسی بهتر ووالاتراز اراده موسی بود.موسی می خواست دریا به هم آید ومیان او وفرعون فاصله اندازد وبس. اما اراده خدا بر این تعلق گرفته بود که فرعون ولشکریانش را غرق نماید ومملکت را ازفسادش وانسانها را ازدشمنی واستبدادش رهایی بخشد.هنگامی که فرعون به میان دریا رسیدآب به هم آمد ووفرعون ولشکریان غرق گردیدند.همان آبی که خداوند توسط آن موسی را رهایی داد فرعون را بدان غرق نمودوتنهالاشه وی رااز امواج دریا ویورش ماهیهارهانید تابرای کسانی که پندمی گیرندعبرت،وبرای کسانی که متذکرمیشوند یادآوری وبرای تمام ستمگران متکبردرروی زمین پند واندرزی(بزرگ) باشد.
یهودیان این روز(دهم محرم) رابخاطر نجات از ظلم و ستم وفساد فرعون روزشادی وخوشحالی قراردادند، به همین خاطراین روز را(روز عاشورا)روزه می گرفتند.یکی از آموزه های پیامبرما(ص) نیزاین است که مسلمانان رابه روزه گرفتن دراین روز دستورداده و(بعداز هجرت به مدینه خطاب به یهودیان مدینه)فرمود:مااز شما نسبت به موسی نزدیکتریم وبخاطر جدایی وتمیز امت اسلامی دستوردادیک روز قبل یا بعد ازروزعاشورا روزه بگیرند.
ودرعهد نبوت پیامبر اسلام هنگامی که قریش دیدند که برنامه وسفارشات رسول خدا-بهترین دعوتگر به سوی خدا-روبه پیشرفت است (درمکانی)جمع شدند وبرعلیه فرزندان هاشم وعبدالمطلب وعبد مناف پیمان بستند که با آنها معامله نکنند،نه از آنان زن بگیرند ونه به آنها زن بدهند،با آنها سخن نگویندوتا زمانی که محمد را تسلیم آنها می کنند با آنها نشست وبرخواستی نیز نداشته باشند.این بیانیه را نوشته ودرداخل کعبه آویزان کردند.

محاصره ای بی رحمانه واستبدادی ناعادلانه ومخالفتی کینه توزانه، رسول خدا (ص)درشب اول محرم سال هفتم بعثت همراه اصحاب دردره ابوطالب محاصره شدند وحدود سه سال درد ورنج وسختی بسیاری را متحمل گشتند تاجایی که برگ درختان را می خوردند.از تشنگی صدای گریه کودکان از ورای وادی به گوش میرسید.که ابوطالب قصیده لامیه مشهورش رادرهمین ارتباط سروده است.
اما فرج شگفت انگیزخدا فرارسید آن هنگامی که موریانه را مامور خوردن محتویات عهدنامه به جز کلمه(باسمک اللهم)نمود که پر از ظلم وستم وقطع صله رحم وبی عدالتی بود،بالاخره محاصره سه ساله پایان یافت ومردانی از صاحبان مروت و جوانمردی قریش علی رغم مسلمان نبودنشان دراین امر دخالت کرده و محاصره را شکستند وبعداز آن دولت اسلامی کم کم شکوفاشد وغرب وشرق را به فضل خدادربرگرفت.

(دراینجا سوالی مطرح می شود که آیا مروت وجوانمردیی برای مسلمانان امروزه باقی مانده تا به داد ستمدیدگان برسند ومستضعفان رایاری رسانند؟
طاغیان فرعون صفت مسلح به اسلحه طغیان وجورواستبدادوستمند ﴿ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ [طه: 71] (فرعون) گفت:آیاپیش از آنکه به شما اجازه دهم بدو ایمان آوردید؟مسلما او بزرگ شماست بزرگی که به شما جادوگری آموخته است. بی گمان دست هایتان و پاهایتان را عکس یکدیگر قطع می کنم و شما را برفراز شاخه های درختان خرما به دار می آویزم(آنوقت) خواهید دانست که کدام یک(ازدو خدا :من یا خدای موسی)عذابش سخت تر و پایدارتر است.
آما آیادست و پاهایشان را عکس یکدیگر قطع کرد؟ آیا آنها را برشاخه های خرما آویخت؟ آیا او  و همراهیانش ماندگار شدند؟ هرگزبلکه او و همراهیانش دراین دنیا نفرین شدند و درآخرت جزو روسیاهان و از رحمت خدا مطرود خواهندشد.

﴿ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ [القصص: 42] درهمین جهان درعقیشان نفرین فرستادیم ودر روزقیامت هم(زشت سیرتان این جهان)از زمره زشت صورتان (آن جهان)خواهند بود.
اما داعیان الی الله به سلاح ایمان مسلحند.ایمانی که مدام صاحبانش در نعمت وخوشی بسرمیبرند.همان ساحرانی که پیش از این بنده فرعون بوند اکنون وی را به چالش می کشند ومی گویند: ﴿ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه: 72، 73]پس هرفرمانی که میخواهی صادرکنی صادرکن(وآنچه میخواهی بکن که باکی نیست اما بدان) توتنها میتوانی در زندگی این دنیا فرمان بدهی ما به پروردگارمان ایمان آورده ایم تا ببخشاید گناهان ما راوجادوگریهائی را که بدان وادارمان میکردی خدا بهتر(از هرکسی)وپایدارتر(ازهرقدرتی) است. تاجایی که تلاوت وخواندن موضع وموقفشان درقرآن ازجهت عزت وپیروزی وثبات واستقامت برای ما عبادت محسوب میشود.
ماه محرم آمده تا به ما بفهماندکه اصحاب حق بزرگانی هستندکه به اذن خدا پیروزخواهندگشت اما اهل باطل بنده باطل خویش اند و همراه با باطلشان از بین خواهند رفت و همرا عنادشان شکست خواهند خورد و عاقبت پشت می کنند و می گریزند ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: 81]..بگوحق فرارسیده است وباطل از میان رفته ونابودگشته است..ظاغیان وستم پیشگان به سوی زوال ونابودی ودعوتگران به سوی خداوبه سوی نعمتهایی که پایان نمی پذیرند وبه سوی بهشت وفضلی ازخدا که پایانی ندارد وزوال نمی یابد…

خميس النقيب

ترجمه:اسمعیل ابراهیمیان.94/7/30

نمایش بیشتر

اسمعیل ابراهیمیان

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ فعال دینی و دعوتگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا