اندیشه

اسلام علی رغم محدودیت ها همچنان در حال گسترش است

چرا اسلام علی رغم شدت محدودیت پیروانش همچنان در حال گسترش است؟

کسی که جنگ های نظامی،سیاسی،اقتصادی واجتماعیِ علیه اسلام و همچنین تلاش جهت سرکوب وفشاربرمسلمانان را ببیند به خوبی پی خواهد برد که کشمکش ومبارزه میان حق وباطل تاقیام قیامت ادامه خواهد داشت وخداوند عزوجل نیز خود متضمن حفظ ونگهداری از این دین شده است.  آنجا که می فرماید:{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون }9حجر.

ماخود قرآن را فرستاده ایم وخود ما پاسدار آن میباشیم.
و پیامبرش را مامورکرده تا به تبلیغ وگسترش اسلام بپردازد واطمینان هم داشته باشد که حیله ومکر دشمنان به وی گزندی نخواهد رسانید.{هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. توبه36 خداست که پیامبر خود(محمد) را همراه با هدایت ودین راستین روانه کرد تا این آئین(کامل وشامل) را برهمه آئینها پیروز گرداند هرچندکه کافران نپسنددند…
رسول خدا نیزبیان داشته که خداوند وعده داده:سیطرة این دین به مشرق ومغرب می رسد وهرمملکتی که تحت کنترل مسلمین نباشد توسط اسلام فتح خواهد شد.چنانچه می فرماید: “إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها”خداوند برایم زمین را فراهم آورد به گونه ای که مشارق ومغارب زمین-همه ی زمین – را دیدم وقلمرو حکمرانی امت اسلامی به هر آنچه از زمین برایم فراهم شد،خواهد رسید.(رواه مسلم).
تمیم داری می گوید: من درمیان خانواده خویش به این حقیقت پی برده ام که مسلمان را خیروخوشی وشرف وعزت وبزرگی وکافر را ذلت وحقارت وخواری دربرمی گیرد این است که مجبوربه پرداخت جزیه می گردد.
پیامبر عزیز ، ما را به پیروزی و رفعت وبزرگی وپیشرفت و قدرتمندشدن این امت مژده داده است وفرموده«بشر هذه الأمة بالسناء والنصر و الرفعة في الدين والتمكين». این امت را به نصرت ورفعت ومنزلت و قدرت بر روی زمین بشارت دهید.
اگرنگاهی به امکانات وتجهیزات دشمنان به منظورجلوگیری از گسترش اسلام بیاندازیم آنهارا بی شمارمی یابیم.آنها پولهای کلانی راصرف تبلیغات رسانه ای،آموزش و پرورش،دارووغذاوپناهگاه،به جان هم انداختن دولتمردان ومردمانشان،گسیل نمودن سلاح وابزارجنگی به ممالک اسلامی وواردنمودن سازمانهای الحادی وتبشیری وایجاد انجمن وباشگاه های زنانه واماکن لهولعب ولذتهای حرام میکنند.
امابی خبر از اینکه:ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .خداوند جز این را نمی خواهد که نور خود را به کمال برساند هرچند کافران دوست نداشته باشند.
پس علیرغم امکانات کمی که در اختیار امت اسلامی است چه چیزی باعث شده که اسلام همچنان درحال گسترش ورشدونمو باشد؟
1 – تعلق اراده خداوند متعال برهدایت برخی ازمردم، این است که سینه اشان را برای پذیرش اسلام گشاده میسازدوبدان شناخته می گردند: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه}22زمر. آیا کسی که خداوند سینه اش را برای پذیرش اسلام گشاده وفراخ ساخته است ودارای (بینشی روشن از)نور پروردگارش میباشد……
2 – احسان ونیکی برخی از مسلمانان نسبت به غربیها از طریق مال ودارایی وحسن معامله و اخلاق نیکووملاقات نمودنشان ودادن هدایاو وهمچنین دفع شروبدی از آنها یا جلب سودو منفعتی مشروع برای آنها.
3 – ازدواج بسیاری از زنان غیر مسلمان با مسلمانان وتعامل نیکوی مسلمانان با آنها ورعایت حقوقی که پیش ازاین فاقدآن بوده اندعلاوه بر تشکیل خانواده ای مرتب ومنظم که با فطرت سلیم سازگارمیباشد.
4 – وجود اقلیت های مسلمان دربین غیرمسلمانها وتبلیغ این دین بزرگ وهمزیستی همراه باصبرو فداکاری واخلاص و صمیمیت و مهربانی و سخاوت وتعاون باآنها وانتشارمحبت واحسان والفت وکرمی که آنها را وادار نموده که گروه گروه به اسلام بگروند.
5 – مناظره وبحث وگفتگو یی پسندیده ونیکومیان علمای اسلام و خاخام ها ووراهبان مسیحی،که حق را با دلیلی انکارناپذیر وبرهانی روشن ودلیلی قاطع شناخته اند به همین خاطر است که خداوند متعال می فرماید: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن}.جزبابهترین شیوه با اهل کتاب مناقشه نکنید.
6 – تلاش بی وقفه دعوتگران الی الله در نشر اسلام چرا که به این حقیقت رسیده اند که دعوتگر به سوی اسلام نه مالی می خواهد ونه درپی ستایش مردم،بلکه اوتنهابه دنبال اجروپاداش خداوند متعال می باشد.
7 – رسانه ها علی رغم کمی امکانات و پتانسیلشان نقش رهبری خود را در اقناع نمودن مردم عادی حفظ کرده اندوموجب شده که مردم به خواسته اشان برسند.
8 – فقدان نمونه ومدلی واقعی نزدآنها(غیرمسلمانها) به همین جهت اغلب آنها راشکست خورده می یابیم که درزندگی همراه با خودخواهی وانانیت وسراسرتوهم ودروغ بسرخواهندبرد حال آنکه دراسلام (فردغیرمسلمان) کسانی را می یابدکه هرکدام ازآنها خود را نماینده اسلام می داند و(درمی یابدکه چقدر) شایسته است در زندگی آنها را الگووسرمشق خویش قرار دهد.
9– وجود حقایق علمی که در قرآن و سنت به ثبت رسیده اند وآنها پی برده اند که قبل از کشف شدن این حقایق قرآن چندقرن پیش ازآنها یادنموده،هنگامی که به این امرواقف شده اندملتزم ومتدین به این دین گردیده اند.
10 – وجود خود انگیزشی مردم در شناسایی این اسلام بزرگ؛ آنهااین دین را منهج و روشی برای زندگی دانسته که هیچ گونه کم وکاستی ندارد وشبهاتی بدان را نمی یابدبلکه دینی است ثابت و کامل واستوار وپابرجا؛بدین خاطر است که اسلام را دوست دارند و از روی قناعت وباوربدان داخل گردیده اند.
ترجمه:اسمعیل ابراهیمیان.4/8/94.حاجی خوش.

نمایش بیشتر

اسمعیل ابراهیمیان

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ فعال دینی و دعوتگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا