تاریخ

کاشف آمریکا مسلمانان بودند یا ” کریستف کلمب”؟؟؟

مسلمانان قبل از “کریستف کلمب” قاره آمریکا را کشف کردند!
مورخ اهل ترکیه فؤاد سیزگین می گوید: کاشفین مسلمان قبل از کریستف کلمب قاره آمریکا را کشف کردند و این موضوع را در یکی از کتاب هایم که بعد از تحقیقات فراوانی که بر جغرافیای بلاد اسلامی در طول 26 سال انجام داده ام به اثبات رسانده ام.
سیزگین ، پروفسورعلوم تاریخ جهان عرب و اسلام در دانشگاه گوته آلمان به خبرگزاری آناتول توضیح می دهد: که سرآغاز این راستی از آنجا شروع شد که من مسائلی را در باره اکتشاف قاره آمریکا با استناد به تاریخ پیدایش نقشه های جغرافیایی ارائه دادم.
پروفسور سیزگین همچنین گفت: ایده رسم و کشیده شدن نقشه های جهان قدیم توسط اروپائیان نیز خطاست و اینجانب به این نتیجه رسیدم که اروپائیان برای رسم نقشه هایشان به نقشه های قدیمی تری که توسط مسلمانان تهیه شده بود استناد واستدلال کرده اند، پس با ادله و براهین و تغییر نظر بسیاری از متخصصین امر ثابت می شود که مسلمانان قاره آمریکا را کشف کرده اند و چند سال قبل ازرسیدن کریستف کلمب به آمریکا، نقشه های رسیدن به آنجا و طراحی نقشه های آمریکا را انجام طراحی و ترسیم نموده اند.
سیزگین  در باره دیدگاه حاکم در این باره افزود: در آغاز تحقیقاتم دراین زمینه ، من نیز همانند بقیه کارشناسان این امر که همگی معتقد به تفکر رایج رسم نقشه توسط اروپائیان درباره نقشه هایی که در دست داریم ، بودم و این اعتقادی است  که حتی در عالم اسلامی نیز رایج می باشد و من به عنوان محقق در تاریخ، نقشه ها،خطوط، طول وعرض مدت زمانی که رسم نقشه ها لازم دارد برایم بسیار مهم است.
پروفسور ترک زبان در بخش دیگری از اظهاراتش می گوید: کاشف مشهور پرتقالی “ولاسکو دوگاما” درعصر اکتشافات اروپایی با استناد به نقشه هایی که مسلمانان تهیه کرده بودند، به هند رسیده و به گفته اروپائیان بعد از برگشت، نقشه هایی از قاره آفریقا و اقیانوس هند تهیه کرده است ؛ در حالی که  مغالطه اینجا رخنخ نموده ؛ چون برای هیچ کسی ممکن نیست که در دو یا سه ماه همانند این نقشه ها را تهیه کند واگر کسی چنین ادعایی کند مطلقاً اطلاعی از علوم نقشه کشی ندارد، این نقشه ها حتی در پانصد سال هم طراحی آن ممکن نیست ؛ ولی متأسفانه اطلاعات نادرستی وجود دارد که خیلی ها چشم وگوش بسته تسلیم آن شده اند!!
سزگین برای اثبات نظریه جدید خود می گوید: انگلستان علیرغم پیشرفت در طراحی نقشه و پیش رفتن در دریاها در قرون 18 و 19 میلادی جهت طراحی نقشه مرزهای خارجی قاره اقیانوسیه ؛ باز این کار دویست سال به طول انجامید تا آن را به اتمام برساند.

کسانی که نظریه نقش مسلمانان در طراحی نقشه ها ی اولیه جهان قدیم را انکارمی کنند، اعتباری به طول و عرض جغرافیایی در طراحی نقشه نمی دهند و سختی این کار را درک نمی کنند!
در انکار وجود مسجدی بر روی یکی از تپه های مقابل سواحل کوبا که در خاطرات کریستف کلمب آمده است، سیزگین می گوید: من خبری از این مسجد ندارم ولکن مسلمانان کسانی بودند که در آنجا سکنی گزیدند و نیاز به ساخت مسجد نیز داشته اند و از طراحی نقشه ها ، آنچه برای من اهمیت دارد این است که مسلمین در رسم نقشه های قاره آمریکا تلاش فراوانی کرده اند واین کار می طلبد که صدها سال قبل از پا گذاشتن کریستف کلمب، مسلمانان درآنجا حضور داشته اند.
در رابطه با ادعای کشف آمریکا توسط چینی ها پروفسورسزگین روشن می کند که دریابانی انگلستانی ده تا پانزده سال پیش در خلال نظریه اکتشاف آمریکا توسط چینی ها کتابی منتشر کرده و خوشبختانه بنده نیزبه نسخه ای از آن دست یافتم. مؤلف در آن به مستنداتی غلط و مضحکی اشاره می کند، پس در مجلد سیزده کتابم در این موضوع به آن پرداخته ام و درآن نقشه هایی که دردستم بود را چاپ کردم وهمچنین کشف قاره آمریکا را توسط مسلمانان درآن به اثبات رسانده ام و نهایتاٌ کتابی را به چاپ رساندم که به زبان های آلمانی و انگلیسی و عربی و اسپانیایی نیز ترجمه شد.
یکی از سران سابق آلمان آقای “ریچارد فون فاینسکر” به صحت رسم نقشه ها توسط مسلمانان اقرار می کند و آن را می پذیرد.
سیزگین یادآور می شود، در سال 1987 کتابی را منتشر کرده است که درآن نتایج بحث های ایشان در مورد نقشه هایی که به دست آورده پرداخته ونسخه ای از کتاب را برای رئیس آلمانی ریچارد فون فاینسکر می فرستد و در مقدمه کتاب نوشته است:محور کتاب بر نقشه های دریایی قرار گرفته است و اثبات می کنم این نقشه ها را مسلمانان تهیه و رسم کرده اند ونقشه های معاصر با استناد به همین نقشه ها تهیه شده است.
رئیس آلمان درواکنش به ایده جدید سزگین می گوید: من طرح شما را مطالعه کردم و در صورت اثبات و صحت ادعای شما این به مثابه انقلابی در تاریخ علوم خواهد بود!
این تریخ دان مشهور ادامه می دهد: بعد از 15 سال تحقیق و جستجو، جلد دهم ویازدهم را نوشته و برای آقای ریچارد فون فاینسکر فرستادم، همراه آن نامه ای نیز برایش نوشتم تا نسخه و جلد اول را به یادش بیاندازم، بعد از یک ماه پاسخ نامه ام را نوشت و متذکر شد که آنچه را برایش فرستادم خوانده است و در آن پاسخ نامه اقرار کرده بود که مسلمانان مبتکر این نقشه ها بوده اند. اعترافی که برای من به منزله برنده شدن بود.
نخست وزیر سابق ترکیه آقای اردوغان می گوید: من مطمئن هستم این مسلمانان بوده اند که در قرن دوازدهم ، آمریکا را کشف کرده اند نه کریستف کلمب، که 200 سال بعد به آنجا رسیده است.
اردوغان در دیدار با رؤسای مؤسسات اسلامی در آمریکای لاتین که در پانزدهم نوامبر در استامبول برگزار شد می گوید: مسلمانان از قرن دوازدهم با آمریکای لاتین در ارتباط بوده اند و این مسلمانان بوده اند که آمریکا را در سال 1178 کشف کرده اند نه کریستف کلمب.
او همچنین گفت: ناوگان مسلمانان در سال 1178 به آمریکا رسید و کریستف کلمب وقتی پا به آمریکا گذاشت ازوجود مسجدی بر روی تپه ای در ساحل کوبا خبر داد که این خود نوعی اعتراف به حضور مسلمان در این منطقه محسوب می شود.
اردوغان رغبت خود را به ساخت مسجدی بر روی همان تپه ای که کریستف کلمب به آن اشاره می کند، اعلام می دارد و ایشان معتقدند که کریستف کلمب، آمریکا را درسال 1492 در اثناء پیدا کردن راهی به دریای هند پیدا کرد.
ضمناً در تحقیقی که جدال برانگیزبه نظر می رسد مورخ یوسف مروه در1996 آن را منتشر کرد می گوید : ثبت روزانه کریستف کلمب دلیلی بر این است که مسلمانان قبل از او به آمریکا رسیده اند و دین اسلام قبل از او به آمریکا رسیده است.
واین در حالی است که خیلی از محققین معتقدند که اشاره کریستف کلمب به مسجدی بر روی تپه اشاره ای مجازی است و گفته تپه به مسجد شباهت داشته و قبل از کریستف کلمب هیچ نشانه ای اسلامی را در آنجا نیافته اند.
آقای اردوغان همچنین گفت : مناسب است که بر روی همان تپه مسجدی بنا شود و او می خواهد با کوبا در این باره بحث هایی داشته باشد، و می گوید اولین ساکنانی که به دو قسمت شمالی و جنوبی آمریکا رسیدند، آسیایی ها بوده اند و معتقد است که پانزده هزار سال پیش آسیایی ها از طریق تنگه برینگ که دو قاره آمریکا و آسیا را از هم جدا کرده به آنجا راه یافته اند.
ایشان معتقد است که کاشفان اسکاندیناویایی 500 سال قبل از کریستف کلمب اولین اروپائیانی بوده اند که به آمریکای شمالی دست یافته اند.
ترجمه : محمود خالدی زاده

نمایش بیشتر

محمود خالدی زاده

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ شغل : امام جماعت مسجد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا