اصول

توحبیب خدایی

 ارتباط ویژه میان تو و خدا از هر رابطه دیگری در هستی والاتر و باارزش تراست. این رابطه، ارتباط خداوند مهربان مهرورزی است با بنده ای ضعیف و حجمی محدود ونیرویی ناقص ودارای اجلی کوتاه ومعرفتی کم، که او را از عدم آفرید و از روح خویش در او دمید و با دودست خویش وی راساخته وپرداخته نمود وفرشتگان را برایش به سجده درآورد.ارتباط خالق با مخلوقی که وی رابرای خویش برگزید.کسی که ضامن وکفیل روزیت شده وخیروخوشی وآسایش وراحتی تو -نه سختی ومشقت- راخواهان است اوست که فرشتگان را مامورکرده تا به وسیله آمرزش و دعا برای تو!نزدیک شدن به خدایشان را فراهم آورند.
چنانچه میفرماید:
(والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض)5/شوری
…..وفرشتگان به تسبیح وتقدیس پروردگارشان مشغول وبرای کسانی که درزمین هستند درخواست آمرزش میکنند
ودرجایی دیگر می فرماید:
(الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ،ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم).7/8 غافر
آنان که بردارندگان عرش خدایند وآنان که گردادگرد آنند به سپاس وستایش پروردگارشان سرگرمند وبدوایمان دارند وبرای مومنان طلب آمرزش میکنند(ومیگویند)پروردگارا!مهربانی ودانش تو همه چیزرا فراگرفته است پس درگزر از کسانی که برمیگردند وراه تو را درپیش میگیرند وآنان را از عذاب دوزخ مصون ومحفوظ فرما…پروردگارا آنان رابه باغهای همیشه ماندگار بهشتی داخل گردان که بدیشان وعده داده ای،همراه با پدران خوب وهمسران شایسته وفرزندان بایشته ایشان.قطعا تو(برهرچیزی)چیره وتوانا و(درهرکاری)دارای فلسفه وحکمت هستی.
این ارتباط،رابطه ای است که شهیداسلام سیدقطب(رح)آن را خصوصيت عنايت رباني نام برده است
ارتباطی که برپایه محبت وتکریم وتفضیل وبزرگداشت بنانهاده شده است آنجاکه میفرماید:
(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)اسراء/70
ماآدمیزادگان راگرامی داشته ایم وآنان را در خشکی ودریا(برمرکبهای گوناگون)حمل کرده ایم واز چیزهای پاکیزه وخوشمزه روزیشان نموده ایم وبربسیاری از آفریدگان خود کاملا برتریشان داده ایم.
(بدان که تو)موردمباهات ملائکه ای!! روزی رسول خدا برحلقه اصحاب درمسجد وارد شد وفرمودچه چیزی شمارا دراین مجلس جمع کرده است؟گفتند نشسته ایم ذکر خدا را می کنیم.گفت:شما را به خداآیا فقط برای ذکرخدا در اینجا نشسته اید؟گفتندبله هیچ چیزجزآن مارا در اینجا جمع نیاورده است.پیامبرفرمود:شمارا به خداسوگندندادم برای اینکه برشما تهمتی وارد کنم یابه شمابدبین باشم ولی جبرئیل نزدمن آمدوبه من گفت که:خداوند در نزد فرشتگان به شمامباهات میکند. مسلم(2701)
وهمچنین پیامبر میفرمایند: «إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثًا غبرًا» صحيح الجامع(1867).بیگمان خداوند متعال به وسیله کسانی که در عرفه (و در صحرای عرفات) حاضر شده‌اند بر فرشتگان فخر می‌ورزد و می‌فرماید: ببینید که بندگانم چگونه با حالت ژولیده و غبارآلود پیش من آمده‌اند نسبت به عملکردتوخندان است وازعمل تو درشگفت است باتوخوشحال است وتورادوست دارد بهمین دلیل ازتودرمیگزرد وواردبهشتت میکند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیثی می فرماید: “ثلاثة يحبهم الله، ويضحك إليهم، ويستبشربهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يُقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، پیامبرمیفرماید:سه تا هستندخداوندآنها را دوست داردوبه واسطه آنها خوشحال ومسرور وخندان است.

1-شخصی که به باوجود پراکنده شدن و هزیمت صفوف مسلمانان می ایستد ودر راه خدامی جنگدیا اینکه کشته می شودویا اینکه خدا وی را پیروز می گرداند.خداوند می فرمایدبه این بنده ام بنگریدکه چگونه بخاطرمن صبرپیشه میکند ؟

2-شخصی که دارای زنی زیبا وتشک نرم وخوبی است ولی شبها برای عبادت بپا می خیزد خداوند میفرماید به خاطر من شهوت خویش را وانهاد وبه ذکرویادمن مشغول شده است اگرمی خواست ازخواب بیدارنمی شد

3-شخصی که همراه با جمعی درسفراست آنها بیدارمی شوند سپس به خواب میروند اما اوهنگام سحردررفاه وسختی بیدارمی شودوبرای خدانمازمی خواند(البانی آن را صحیح دانسته است)
پیامبرمیفرماید:خداوند از چوپانی درشگفت است که برسرقله کوه می رودو اذان سرمی دهد ونماز را بپامیدارد خداوند عزوجل میفرماید:به این بنده ام بنگرید که اذان می گوید وبه نمازمی ایستدوازمن می ترسد(بدانیدکه) من از بنده ام درگزشته ام ووارد بهشتش خواهم نمود. صحيح جامع صغير (8102).
ازتوبه ات خوشحال است حال آنکه از توبی نیازاست قسم به خدا، خداوند ازتوبه یکی از شما بیش از آن مردشادمان ومسرور است که همراه مرکبش که آب وغذایش را حمل میکند به صحرا می رود او در دل صحرا مرکبش را که حامل آب وغذایش است را گم کرد پس از تلاش وجست وجوی فراوان مرد مایوس شد ودر آن صحرا چاله ای حفرکردومنتظر مرگ خود شد چراکه امید خود را کاملا از دست داده بود در لحظات آخر عمر ناگهان حیوان حامل آب وغذابازگشت وبالای سرمرد ایستاد؛آن مرد با سپاس وشکر قلبی از ازخداوند به حیوان نگاه کردواز شدت خوشحالی شکرگزاریش را این چنین اشتباه بیان کرد:خدایا!توبنده من هستی ومن پروردگار توام.رسول اکرم در ادامه فرمود:«فهمیدید؟»خداوند هنگام توبه بنده اش از چنان مردی شادمانتر خواهدبود.(به روایت مسلم)
تونزدخداازهمه هستی گرانقدرتری. هرکه روحی راکه خدا خودش آفریده،ازبین ببرد یادرزمین به تباهی بپردازد گویا که تمام عالم را نابودساخته است چنانچه خداوند متعال میفرماید: (أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) هرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل یافساد درزمین بکشد چنان است که گوئی همه انسانها را کشته است32/مائده
رسول اکرم می فرماید نابودی دنیا نزد خدا آسانترواهونتر است از اینکه مسلمانی به ناحق کشته شود. صحيح الجامع (5077)
آنچه توناپسندش بدانی نزداو هم ناپسند است درحدیث قدسی آمده است ….ودرهیچ چیزی که من انجام دهنده آن هستم تردید نکرده ام؛چنانکه درگرفتن روح مومن تردید نموده ام،که او مرگ را ناخوشایند بداند ومن ناخوشی او را ناخوش دارم اما لابد باید این کار صورت بگیرد.(بخاري 6502)
چراکه هدف خداوند مهربان این است که او را وارد بهشت گرداند.
(وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ) 221/بقره خدا به سوی بهشت وآمرزش به فرمان خود وتوفیق خویش دعوت می کند
درجای دیگری میفرماید:(وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ) یونس/25خداوند (انسان را به بهشت،یعنی)به سرای امن وامان وآرامش واطمینان دعوت میکند.
.اومی خواهد بندگانش را به بهشت وارد سازد ونمی خواهد احدی به آتش دربیاید(وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) اوغافلان را مهلت می دهدتا ازاین خواب غفلت بیدارشوند.او کسی را که ابا ورزدوبه نرفتن بهشت اصرارورزدوارد آتش می سازد پیامبرمیفرماید: “كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّة إلاَّ مَنْ أَبَى” البخاري(6737).تمام امتم به بهشت می روند جزکسی که خودش نخواهد
آری این حقیقتی است که انسانها از آن غافلند كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله” صحيح الجامع «همه شماها واردبهشت می شوید جزکسی که بمانند شترکه از صاحبش رم می کند از خدا بگریزد»

ترجمه : اسمعیل ابراهیمیان

نمایش بیشتر

اسماعیل ابراهیمیان

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ فعال دینی و دعوتگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا