تاریخ

وصیت نامه دکتر احمد نعمتی به فرزندش مظهر(به زبان اورامی)

وه سیه ت  په ی مه ز هه ری

یاره ب  هه ر که سیو توش به حه ق ناسان

په ی جه وری دنیاش نیه ن  هه راسان

یاره ب  هه ر  که سیو  هه ر  توش یاوه ر بو

ئومید و  ره جاش   حه یی   دا وه ر     بو

هه ر  که سیو  حه زره ت   بوش پیشه وا یی

قورآن  بو  قانوون   زینده گیو   ئادیی

جه  هه ر  دووی  دونیا  ئال     ره ستگا ره ن

مه حبوو بی    سوبحان   فه ر دی  غه ففاره ن

مه که روو   وه سیه ت  به  شیوه ی  ساده

که سیو  په ی  ته کلیف   که و ته ن     ئاماده

تاکوو  حیفزش  بو   مه زهه ری     عه ز یز

چوون  به  سن و  سال   یاوانش    ته  میز

روله  بزانه  تو   موسولما نی

دارای     عه قیده  و ساحیب  ئیمانی

ئادابوو    دینت  مه شیو   بزا نی

نه ک   کافر  بینه    ئه گه ر  نزا نی

خودا    خالقو و  ئه رز و  سه مائه ن

هه ر  ئال  فه ریاد ره س  فه رمانره وا ته ن

مو حه ممه د   نازار   په یغه مبه ری  تون

ره هنما  و  ئیمام  هه م رهبه ری   تون

قورئان  و  حه دیس   شه ریعه ت  مانه

سیره و  حه زره تی   ته ریقه ت مانه

قانون نو و  ئیمه   ته نیا    قورئانا

موقه ننین  فه قه ت   حه یی سوبحانا

دکتر احمد نعمتی

تشکر از خانم بیان عزیزی بابت ارسال این وصیت نامه

ادامه دارد….

نمایش بیشتر

بیان عزیزی

استان کرمانشاه - پاوه مترجم - نویسنده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا