اندیشه

درسهای نهضت اسلامی  در مدرسه حج

 

پس از بی عدالتی و استبداد ی جهانگیر انقلاب های بهارعربی دوره ای جدید،را آغاز کردند، و ماهم به آرامی وکم کم به سوی نهضت و پیشرفت،شروع به حرکت کردیم اگرچه حرکت ما کند است اما به خواست خدا درمسیر درست وصحیح به این نهضت و پیشرفت ادامه خواهیم داد.

در این ایام فریضه حج در راه است تا برخی از تعالیم نهضت را که راه را برای ما روشن می گرداند برای ما آشکار سازد تادرپرتو آن راه را ادامه دهیم وتوسط آن به دنبال راه حل بحران های خویش بگردیم،که درذیل به بعضی ازاین آموزه ها و درسها اشاره می گردد.

علم:

حاجی وزائر به یادگیری مراسم حج و آداب و رسوم آن نیاز دارد تابتواند فریضه حج را به بهترین وصحیح ترین شیوه بجای آورد. به همان شیوه ملت نیز نیازمند علم ودانایی است تانهضت را براه اندازدو راه پیشرفت وترقی رادر پیش گیرد.

-تجمع ووحدت:

حاجیان بیت الله مراسم خود رادر یک زمان انجام می دهند، ماهم برای خارج شدن ازاین تنگنا و پایان دادن به این دوران گذار در سریع ترین زمان؛ برای آبادسازی نیازمند گردهمایی وهماهنگی و اتحادوانسجام میباشیم.

-برابری در میان افراد ملت:

لباس همه زائران یکی،مراسمشان یکی،خدایشان یکی، وپدرشان یکی است. هیچ کس جز به تقوی بردیگری برتری ندارد ماهم نیازمنداین هستیم که برابری را درمیان خودانتشاردهیم ومابین افرادشریف وحقیر فرق وجدایی قائل نشویم، بلکه بایدهمه در حقوق ووظایف با هم برابرومساوی باشند.

تعهد والتزام به موعد ومواقیت زمانی ومکانی:حاجی نمی تواند طبق هوی وخواسته خودعمل کند وعبادتها را قبل از زمان مقرر ودرغیر جای خودش انجام دهد بلکه براساس چهارچوبی مشخص از عبادتی به عبادتی دیگر روی خواهد آورد.از احرام آغاز میکند وبا طواف وداع به پایان می رساند واین مناسک را در در روزهای مشخص انجام می دهد ماهم نیازمند این هستیم که:از اوقاتمان محافظت نماییم وبه خوبی از آن بهره ببریم وآن رابدون فائده هدر ندهیم.

-دقت در اجرای مناسک حج:حاجی درادای مناسک دقت لازم را بخرج می دهدوهرگاه کاری کرد که موجب فدیه باشد فدیه راپرداخت می کندماهم بایداعمال خود را به خوبی واتقان انجام دهیم وهرگاه درانجام اعمالمان کوتاهی کردیم خود را محاسبه کنیم.

احترام به مقدسات واطاعت وفرمانبرداری محض ازآنچه در قرآن وحدیث صحیح آمده است.حاجی نمی تواندیکی از ارکان حج را ترک کند چراکه در این صورت حجش باطل میگردد. ما نیز باید خود را از خواستهای خود دوربداریم وبه شریعت خدا حکم کنیم ودر صدد ردآن نباشیم.

صبرپیشه کردن در برابر اذیت وآزارمردم:این امر درنهی از لغو وناسزاگویی درحج وپرهیز از اذیت دیگران در انجام مناسک آشکارمیگرددچراکه هرکس حج را بجای بیاورد وناسزاگویی نکند ومرتکب فحشا نشود بمانند کسی از حج بر می گردد که تازه از مادرش متولد شده باشد.ماهم نیازمندیم که بر اذیت وآزار مخالفین خودصبرپیشه کنیم و بدی آنها را با بدی جواب ندهیم بلکه با حکمت باآنها گفتگونماییم وبرماست که برحقوق دیگران محافظت نماییم چنانچه پیامبر در حجة الوداع برآن تاکید فرمود(فإن دماءكُم وأموالَكُم وأعراضَكم حرامٌ عليكم كحُرمة يومِكم هذا، في شَهرِكم هذا، في بلدِكم هذا) بدرستی که خون اموال وناموس شمابرهمدیگر حرام است کما این که این روز،این ماه،واین شهربرشما حرام است،اموال وخون وناموس هرمسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است.

تبادل تجارت ومنافع:

درصورتی که حاجیان خرید وفروش می کنند وسود ومنفعت را با هم مبادله می کنند چنانچه خداوند متعال می فرماید: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ *لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ… ﴾ [حج: 27، 28](ای پیامبر)به مردم اعلام کن که(افراد مسلمان ومستطیع)پیاده یا سواره برشتران باریک اندام(ورزیده وچابک وپرتحملومرکبها و وسایل خوب دیگری)که راههای دور وفراخ را طی کنند به حجکعبه بیایندوندای تو را پاسخ گویند.

ما نیز نیاز به تبادل منافع ازطریق بازیافت چرخه تولید،و ترک تظاهرات جناحی ومصالح فردی در این زمان حساس می باشیم.

ترجمه:اسمعیل ابراهیمیان

نمایش بیشتر

اسماعیل ابراهیمیان

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ فعال دینی و دعوتگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا