خانواده

راستگویی و صداقت

راستگویی خصلت باارزشی است خدای متعال بافرموده خویش برآن تاکید ورزیده آنجا که می فرماید: ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين توبه/119 ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید وبا راستگویان باشید.
حبیب ما(ص) درحدیثی می فرماید: راستگویی به سوی نیکی ونیکی به سوی بهشت هدایت می کند…
صالحان وبزرگان دین درباره ی راستگویی عبارات زیبا وسخنانی استواردارند که برخی از آنها را به شما هدیه می کنم.
@ حضرت عمر(رض) می فرماید: راستگو باش اگرهم کشته شوی.

@همچنانچه می فرماید:اگر راستگویی مرا تباه کند-که به ندرت اتفاق می افتد-نزدم خوشایندتر است از اینکه دروغ مرابه مقامی برساند.

@در جای دیگری می فرماید:گاهی انسان صادق بوسیله ی صدقش به مقامی می رسد که دروغگو توسط فریب وحیله اش هرگز به آن مقام دسترسی پیدا نمی کند.
@ابن عباس(رض) می فرماید:چهارچیز در هرکسی وجودداشته باشند سودمند شده است راستگویی،عفت وحیا،اخلاق زیبا،شکر.
@عمر بن عبد العزيز(رح) می فرماید: ازآن زمان که پی برده ام، دروغگویی موجب خدشه دارشدن صاحبش می شود دروغ نگفته ام.

@امام اوزاعی(رح) می فرماید:قسم به خدا اگر ندا دهنده ای از آسمان ندا دهد که دروغ حلال ودرست است باز دروغ نمی گویم.

@ یوسف بن اسباط(رح)می گوید:اگر شبی را صادقانه با خدا به سربرم نزدم خوشایندتر است از اینکه در راه خدا به جهاد بروم وکشته شوم.

@شعبی (رح)می فرماید: موقعی که دیدی راستی به زیانت است راستگو باش همانا به سودت است وموقعی که احساس کردی دروغ به نفعت است از آن بپرهیز، بی شک که به زیانت است.
@عبد الملك بن مروان رو به معلم فرزندانش می گوید:آنگونه که قرآن را به آنها یاد می دهی راستگویی را نیز به آنها یادبده.
@ امام ابن القیم می فرماید: صدق وراستی سه شاخه دارد1-صدق در گفتار2-صدق در کردار 3-صدق دراحوال.

ای برادرم از خود سؤال کن. احیاناًچه چیزی تورا به دروغ گویی درگفتار وکرداروامی دارد. روزانه چند بار دروغ می گویی؟

آیا نشانه منافق را به یاد داری که پیامبر(ص)می فرماید (إذا حدّث كذب) چون سخن بیان کند دروغ گوید؟

آیا باخود عهد نبسته ای که درهیچ موقعیتی دروغ نگویی؟ هرچند به زیانت هم تمام شود؟

برادرم!ای برادر!برادرجان! گوش کن.در گفتار وکردارت راستگو باش تابه رضوان خدا نائل آیی وسخنان اطرافیان- که می گویند میتوان جهت بدست آوردن دلهای مردم ولوبحساب وارد شدن در دایره ی تهدید خداهم باشد به ظاهرسازیهای دروغین نیز متوسل گشت- تورا نفریبد.
ای برادر! ازهمین الان_ نه فردا_ صفحه درخشان راستگویی را ورق بزن وبا شعار راستگویی زندگی کن تا با آن به لقای پروردگارت می رسی.

چون شخص پیوسته راست می گوید تا اینکه نزد خداوند نامش به صدیق وبسیار راستگو نوشته می شود.

توهم انشاء الله از زمره ی راستگویانی. ای برادر دوست داشتنیم! بهترین مزیتی که صدق دارد این است که صاحبش را به سوی بهشت رهنمود می کند که رستگاری بس عظیمی است.

پیامبر اکرم(ص)می فرماید: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً. من ضامن منزلی در بهشتم برای کسی که دروغ را ترک کرده باشد اگرچه مزاح وشوخی باشد.

چه سود فراوانی برای اهل صدق؟ وچه سودی بزرگترو بهتر از بهشت؟ فقط همین مانده ازخودت بپرسی که سهم تو از این خیر فراوان چقدر است؟زیرا سهم انسان از راستی زیاد نمی شود مگراینکه به این اندازه سهمش از دروغ کاسته می شود وهمچنین برعکس.
ازخداوند متعال مسئلت دارم که ما را از زمره ی راستگویان قرار دهد وباآنها محشور گرداند ونیز ما را از دروغ ولغزش محفوظ بدارد.
 مترجم:اسمعیل ابراهیمیان – حمزه آباد

نمایش بیشتر

اسماعیل ابراهیمیان

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ فعال دینی و دعوتگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا