جوانانخانواده

نامه ای به دختر نازنین و تازه عروسم

نامه ای به دخترم در شب عروسیش

دختر عزیزم
امشب، در زندگی من ویژه و مخصوص است و عاقلانه نیست اگر چیزی برایت ننویسم که تو هم اکنون ملبس به زیباترین جامه ای هستی که خداوند تو را به وسیله آن زینت داده است، به این خاطر با نام و یاد خدا شروع خواهم کرد.

درود و رحمت خدا بر اشرف پیامبران، سرورمان حضرت محمد و بر آل او

دختر عزیزم
دیروز با من بودی و امروز با مردی غریبه هستی که او را نمی شناسی، مردی که با قدرت خداوند و با عقد شرعی شریک زندگی ات شده است. امشب بعد از اینکه مدت‌ها همدم زندگی من بودی، سرور زنان خواهی شد. این نوعی راه و روش زندگی است که خداوند آن را برایت تعیین کرده است و ضرورت دارد همه ی ما آن ذات را بستاییم.

امروز به دلیل دور شدنت، زندگی من شکلی دیگر به خود گرفته است، چون تو در دل من جای داری. امروز برای افراد خانواده هم ویژه و خاص است، چون در چشمانشان برق شادی موج می‌زند. امروز شریک زندگی شخص غریبه ای خواهی شد که چیزی درباره ی او نمی دانی و خداوند قلب های شما را به وسیله محبت و دوستی پیوند داده است.

دختر عزیزم
تو را به ترس از خدا در نهان و آشکار در حق شریک زندگی ات توصیه می کنم و تو را به محافظت و دوام بر نمازها در اوقات خود توصیه می کنم تا به نور و روشنایی نایل آیی.

دختر عزیزم
قهرمان و شهسوار رؤیاهای شوهرت باش که آنوقت قهرمان رؤیاهایت خواهد بود. مادرش باش که آنوقت فرزندی مطیع و فرمانبردار خواهد بود. همه چیز زندگیش باش که آنوقت فقط تو را خواهد داشت و فقط او را خواهی داشت.

دختر عزیزم
اساس زندگی ات را محکم و قوی پایه گذاری کن، طوری آن را قرار نده که با مرور ایام سست و لرزان شود. دوراندیش باش و برای آرمان‌ها و اهداف دور اندیشمندانه نقشه راه را ترسیم کن و به هنگام پیش آمد سختی‌ها توقف نکن.

دختر عزیزم
با وجود اینکه مرد، جسم بزرگ و قوی دارد، ولی خیلی ها اعتقاد دارند که در درون مرد، کودکی وجود دارد که در هر شرایط و زمانی نیاز به محبت دارد و آن را دوست دارد، پس آنچه را دوست دارد و می‌خواهد به او بده و آنچه را دوست ندارد از او دور کن. به او محبت، عطوفت و آرامش ببخش، آنوقت او هم متقابلاً آنچه بدو بخشیده بودی، به تو باز خواهد بخشید و با هم سعادتمند خواهید شد.

دختر عزیزم
جز در معصیت و نافرمانی خدا، همیشه مطیع و فرمانبردار شوهرت باش، طوری نباش که چشمان شوهرت آنچه را دوست ندارد ببیند، طوری باش که بوی خوش به مشام شوهرت برسد و آن را استشمام کند و طوری زبانت را به کار گیر که رنجش خاطر شوهرت را به بار نیاورد.

دختر عزیزم
در وعده‌های آب و غذای شوهرت سستی و بخل به خرج نده، چون این مسئله یکی از کلیدهای قلب شوهرت است. با ایشان طوری رفتار کن که دنیا را سرسبز ببیند تا به سعادت ابدی برسد. از اموال و دارائیش محافظت کن تا دچار خسران و ذلت نشود و برای زندگیت به بهترین وجه برنامه‌ریزی‌ کن، برای او مادری باش که با نوازش کودکش زندگی را زیبایی می بخشد.

دختر عزیزم
راه و رسم زندگی این است که نمی توانی در کنار من حضوری دایمی داشته باشی و این چیزی است که برای مادرت و امثال شما در این شب مبارک (شب زفاف) بوده است. ولی اطمینان داشته باش سعادت وخوشبختی تو، خوشبختی من خواهد بود.

دختر عزیزم
بدانید اگر شوهرت را دوست داشته باشی، او به محبت و دوستی تو افتخار خواهد کرد و این افتخار به پدر و مادرش هم سرایت خواهد کرد و آنها هم به تو افتخار می کنند. لهذا بر احترام آنها (پدر و مادر) حریص باش و به بهترین وجه از آنها استقبال کن و به آنچه برای خانواده ات راضی هستی، برای آنها هم رضایت بده.

دختر عزیزم
هر وقت شوهرت عصبانی شد، خشم و عصبانیت او را با آرامی در آغوش بگیر و اگر در زندگیش دچار خطا و اشتباه شد، اشتباهش را با صبر و حوصله مداوا کن و اگر روزگار او را به تنگ آورد و سخت گذشت، با گشاده‌رویی و سعه ی صدر از نو شروع کنید.

دختر عزیزم
هر طور پیش آید، زندگیت را ادامه بده و به قضاوقدر و آنچه نصیب تو است، راضی باش تا رضایت خدای بخشنده و مهربان را بدست آوری.

دعایی ویژه از درون قلبم برای دختر عزیزم

خداوندا به خاطر آنچه به ما داده ای تو را ستایش می کنیم و برای آنچه به مصلحت ما نبوده و گرفته ای تو را می ستاییم که به جز تو، توان و قدرتی نیست و تو پاک و منزهی.
خداوندا امانتی بر دوشم نهادی از وقتی که به من دختر دادی، پس تنها تو را ستایش سزد به خاطر آنچه مرا برای محافظت از ایشان کمک کردی.
خداوندا مرا بر تربیت برادرها و خواهرانش کمک کن، همچنانکه مرا در تربیت او کمک کردی ای صاحب فضل آشکار.
خداوندا امانتت از خانه من به خانه شوهرش نقل مکان می نماید، پس شوهرش را بر محافظت و نگهداری از او یاری کن همچنانکه مرا کمک کردی.

خداوندا تو می‌دانی که اشتباهات ما زیاد است، پس بیامرز مرا از آنچه از او سر زد و از آنچه در زندگی پیش خواهد آمد، مرا محافظت بفرما.
خداوندا تو گواه باش بر اینکه بنده از خطا و اشتباهات دخترم اغماض کردم و از او راضی هستم،
پس تو هم از گناهان و اشتباهاتش درگذر ای بخشنده و آمرزنده و ای خداوند مهربان و صاحب فضل عظیم.
خداوندا دخترم را به تو می سپارم تا او را در قلب شوهرش جای دهی که چشم ،گوش، حیا و عفت شوهرش از امانت های تو هستند، پس دخترم را محافظت بفرما ای کسی که امانت هایش را ضایع نخواهد کرد و تو پاک و منزه و نگهدارنده هستی.
خداوندا ای پیوند دهنده قلب ها، قلب آنها را به هم پیوند بده ای مهربانترین مهربانان.
خداوندا دخترم و شوهرش را نور چشم همدیگر قرار بده و یاالهی؛ تا قیام قیامت آنها را دوست و رفیق همدیگر قرار بده.
خداوندا دخترم و شوهرش را طوری قرار بده همدیگر را بخواهند و شوهرش را هدایت بفرما به غیر از همسرش چشم را از زنان دیگر فرو ببندد و تو قادر و توانایی.
خداوندا دخترم را محبوب شوهرش قرار بده و او را در دیدگانش زیبا جلوه بده و عیب هایش را از نظر شوهرش بپوشان و همدیگر را دوست داشته باشند.
خداوندا دخترم و شوهرش را در چشم همدیگر زیبا جلوه بده و جمال آنها را زینت آنها قرار بده ای بخشنده توانا.
خداوندا بوی عرق دخترم را برایش عطرآگین و آب دهان او را برایش عسل و او را در نزد ایشان از هر چیزی در دنیا زیباتر گردان، به جز خودت ای صاحب جلال و احترام و به جز کتاب و دین و پیامبرت که بر او بهترین درودها باد.
خداوندا دخترم و شوهرش را یاور و همیار یکدیگر قرار بده تا بتوانند بندگی تو را به جای آورند و شوهرش را کریم و مهربان به خود و نعمت‌هایش قرار بده.
خداوندا به آنها در همه کارها توفیق و دقت و به آنها رزق و روزی و اولاد صالح نصیب بفرما.
خداوندا خانواده شوهرش را نسبت به او سینه گشاد و مهربان قرار بده و به دخترم هم توفیق سازگاری در کار و گفتار عطا بفرما.
خداوندا خشم و عصبانیت شوهرش را بر او به آرامش و صبوری مبدل بفرما، همچنانکه آتش را بر ابراهیم سرد و گلستان نمودی.
خداوندا کسی که بخواهد در حق آنها حیله ای به کار ببرد، حیله را با اراده خودت به خودش باز گردان ای خداوند دانا.
خداوندا به خاطر اسم اعظمت از تو می خواهم که دخترم و شوهرش را هدایت نمایی و آنها را از بندگان صالح و متقی خود قرار دهی.
خداوندا آنها را زیر سایه عرش عظیمت قرار بده در روزی که سایه ای به جز سایه تو نیست ای خدای پاک و صبور.
خداوندا از تو می خواهم که انتقام گناهان مرا از او نگیری و گناهان مرا موجب خسران او قرار ندهی که تو غفور و رحیمی.
بهترین درودها و رحمت خدا بر اشرف مخلوقات محمد بن عبدالله
با آرزوی توفیق شما دختر نازنینم در همه امور


به قلم: استاد الجنتلاوی
ترجمه: مام رش

از طريق
رحمان مام رش
منبع
sozimihrab
برچسب ها
نمایش بیشتر

رحمان مام رش

@ استان آذربایجان غربی- پیرانسهر @@ دبیر - نویسنده و مترجم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن